Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης

Σεπτέμβριος 2022

• Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού στο νότιο τμήμα της οδού Μοναστηρίου, η τοποθέτηση των βάσεων των ιστών φωτισμού στη νότια πρόσβαση, επί της πλατείας Καραϊσκάκη, και φρεατίων ύδρευσης και συλλογής ομβρίων, στο βόρειο τμήμα. Βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής φάσης Ζ,…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2022

Αύγουστος 2022

• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στον κόμβο επί των οδών 26ης Οκτωβρίου / Πολυτεχνείου, οι εργασίες τοποθέτησης των αεραγωγών πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 2, καθώς και η τοποθέτηση του υποσκελετού πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 1. Σε εξέλιξη…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2022

Ιούλιος 2022

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στα επίπεδα -1 και -2 και στην σήραγγα προς τον σταθμό «Δημοκρατίας».• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στον κόμβο επί των οδών Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι αντίστοιχες εργασίες…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2022

Ιούνιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ορθομαρμάρωσης στο κεντρικό κλιμακοστάσιο από το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στο σταθερό κλιμακοστάσιο της βόρειας πρόσβασης, εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρώ καθώς και εργασίες τοποθέτησης οδηγών για τις επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου και ορθομαρμαρώσεων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Μάιος 2022

Μάιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στις τροχιές 1 & 2 και εργασίες τοποθέτησης οδηγών για τις επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2022

Απρίλιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τελικής αποκατάστασης επιφανείας οδού στην περιοχή της νότιας πρόσβασης, ορθομαρμαρώσεων στο κεντρικό κλιμακοστάσιο από το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων στην αποβάθρα καθώς και προκαταρκτικές εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 1. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών βρίσκονται…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2022

Μάρτιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των οδηγών των εξωτερικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται  εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των οδηγών των εξωτερικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού στην περιοχή της νότιας πρόσβασης και…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2022

Φεβρουάριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάτρησης οπών για την εγκατάσταση των υποσκελετών στήριξης των θυρών αποβαθρών και η εγκατάσταση των μετασχηματιστών στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής ισχύος. Σε εξέλιξη  βρίσκονται εργασίες  εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στη σήραγγα προς τον σταθμό «Δημοκρατίας». Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των μετασχηματιστών στον υποσταθμό φωτισμού…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2022

Ιανουάριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διάτρησης οπών για την εγκατάσταση των υποσκελετών στήριξης των θυρών αποβαθρών. Αναφορικά με τον εξοπλισμό παροχής ισχύος μέσης τάσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των πινάκων Μ.Τ. 20KV M.V.P. και S.M.V.P. στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των βάσεων των…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2021

Δεκέμβριος 2021

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων στις προσβάσεις. Αναφορικά με τον εξοπλισμό παροχής ισχύος έλξης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του μετασχηματιστή ανόρθωσης. Ολοκληρώθηκε επίσης η εγκατάσταση των βάσεων του εξοπλισμού του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, εκτός των βάσεων των μετασχηματιστών. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στις…
Μάθε Περισσότερα
WCAG