Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Μάιος 2022

Μάιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στις τροχιές 1 & 2 και εργασίες τοποθέτησης οδηγών για τις επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2022

Απρίλιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τελικής αποκατάστασης επιφανείας οδού στην περιοχή της νότιας πρόσβασης, ορθομαρμαρώσεων στο κεντρικό κλιμακοστάσιο από το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων στην αποβάθρα καθώς και προκαταρκτικές εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 1. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών βρίσκονται…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2022

Μάρτιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των οδηγών των εξωτερικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται  εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των οδηγών των εξωτερικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού στην περιοχή της νότιας πρόσβασης και…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2022

Φεβρουάριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάτρησης οπών για την εγκατάσταση των υποσκελετών στήριξης των θυρών αποβαθρών και η εγκατάσταση των μετασχηματιστών στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής ισχύος. Σε εξέλιξη  βρίσκονται εργασίες  εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στη σήραγγα προς τον σταθμό «Δημοκρατίας». Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των μετασχηματιστών στον υποσταθμό φωτισμού…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2022

Ιανουάριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διάτρησης οπών για την εγκατάσταση των υποσκελετών στήριξης των θυρών αποβαθρών. Αναφορικά με τον εξοπλισμό παροχής ισχύος μέσης τάσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των πινάκων Μ.Τ. 20KV M.V.P. και S.M.V.P. στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των βάσεων των…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2021

Δεκέμβριος 2021

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων στις προσβάσεις. Αναφορικά με τον εξοπλισμό παροχής ισχύος έλξης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του μετασχηματιστή ανόρθωσης. Ολοκληρώθηκε επίσης η εγκατάσταση των βάσεων του εξοπλισμού του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, εκτός των βάσεων των μετασχηματιστών. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στις…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2021

Νοέμβριος 2021

  Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Αναφορικά με τον εξοπλισμό παροχής ισχύος έλξης, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η εγκατάσταση του μετασχηματιστή ανόρθωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης βάσεων εξοπλισμού του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης στις σήραγγες προς τον σταθμό «Δημοκρατίας». Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2021

Οκτώβριος 2021

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης του αντλιοστασίου με κεραμικά πλακίδια, καθώς επίσης και η εγκατάσταση της τροχιάς ανάρτησης εξοπλισμού (monorail). Επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης (τεχνικός χώρος 3.9) εκτός του μετασχηματιστή. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες, ορθομαρμαρώσεων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων,  καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2021

Σεπτέμβριος 2021

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στο νότιο τμήμα του σταθμού, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση του μεταλλικού πλαισίου ανάρτησης των θυρών αποβαθρών. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2021

Αύγουστος 2021

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων αεραγωγών στο επίπεδο της αποβάθρας. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στο βόρειο τμήμα το οποίο και παραδόθηκε προς χρήση από το κοινό. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων στο επίπεδο -1 και αποκατάστασης επιφανείας στο νότιο τμήμα του σταθμού. Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η…
Μάθε Περισσότερα
WCAG