Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2022

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στα επίπεδα -1 και -2 και στην σήραγγα προς τον σταθμό «Δημοκρατίας».
• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στον κόμβο επί των οδών Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι αντίστοιχες εργασίες στον κόμβο 26ης Οκτωβρίου / Πολυτεχνείου. Ολοκληρώθηκαν, επίσης, οι εργασίες τοποθέτησης των υποσκελετών πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 2 και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών επενδύσεων στα φρεάτια αερισμού, εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στον σταθμό και στις σήραγγες προς τον σταθμό «Βενιζέλου», καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων.
• Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων, καθώς και η υπόλοιπη αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στο κεντρικό τμήμα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αρχαιολογική έρευνα στην βόρεια και στην νότια πρόσβαση. Στο ανατολικό τμήμα του σταθμού ολοκληρώθηκε η εκσκαφή έως το επίπεδο -2 και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης του οπλισμού για την κατασκευή της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος. Στο δυτικό τμήμα του σταθμού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαίρεσης των κεντρικών πασσάλων και οι εργασίες τοποθέτησης των αντηρίδων και βρίσκεται σε εξέλιξη η εκσκαφή του τμήματος αυτού προς το επίπεδο -2. Βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη η εκσκαφή του νοτιο-ανατολικού φρέατος αερισμού του σταθμού, με παράλληλη αρχαιολογική παρακολούθηση.
• Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Εργασίες κατασκευής της μόνιμης αντιστήριξης του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκαταστάσεων επιπέδου οδού και τελικής ανάδειξης αρχαιοτήτων στην περιοχή της νότιας πρόσβασης. Σε εξέλιξη, επίσης, βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των θυρών στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού.
• Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ορθομαρμάρωσης στους χώρους κοινού, εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στους χώρους κοινού (μεγάφωνα, σύστημα πληροφόρησης επιβατών κ.λπ.) και η τοποθέτηση υαλοπινάκων στους χώρους προσωπικού.
• Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της κεντρικής νησίδας της οδού Εγνατίας, οι εργασίες διάστρωσης τσιμεντοκονίας στο κλιμακοστάσιο της εξόδου κινδύνου Κ10, καθώς και εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης με αέριο στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκαταστάσεων στον περιβάλλοντα χώρο του Α.Π.Θ. και στην περιοχή της Λέσχης του Πανεπιστημίου.
• Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με αέριο σε τεχνικό χώρο και οι εργασίες τοποθέτησης των αφαιρετών κιγκλιδωμάτων στα φρέατα αερισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επένδυσης πεσσών της περίφραξης του Παπαφείου ιδρύματος καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης ορθομαρμαρώσεων.
• Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής γειώσεων στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής ψευδοροφών στην αποβάθρα και κατασκευής πυροφραγμών, κατασκευής του στεγάστρου της εισόδου 1.
• Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες οδοποιΐας και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου καθώς και εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων κίνησης των ανεμιστήρων σηράγγων και των ανεμιστήρων απαγωγής / προσαγωγής αέρα.
• Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων και του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην οδό Δροσίνη, καθώς και εργασίες μετατόπισης των δικτύων από τον χώρο του 8ου Γυμνασίου στην οδό Δελφών. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών των συστημάτων αερισμού / κλιματισμού και αερισμού σηράγγων και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων.
• Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης κουφωμάτων και υαλοπινάκων στους χώρους προσωπικού, εργασίες εγκατάστασης καλωδίων διανομής, κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
• Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης επίπλων και διαχωριστικών γραφείων, χρωματισμών, κατασκευής ψευδοροφών, κατασκευής πυροφραγών, τοποθέτησης ειδών κιγκαλερίας, θυρών και γραδελάδων φρεατίων. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των συστημάτων φωτισμού και πυρανίχνευσης, η εγκατάσταση των πινάκων φωτισμού, καθώς και η εγκατάσταση των καμινάδων. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, συνδέσεων κλιματιστικών μονάδων, εγκατάστασης των ειδών υγιεινής και κρουνοποιΐας, εργασίες εγκατάστασης των πινάκων κίνησης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού και αντλιοστασίων, εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, εγκατάστασης καταιονιστήρων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.
• Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης linoleum, υαλοπινάκων, κιγκλιδωμάτων, εργασίες κατασκευής ψευδοροφών, καθώς και τοποθέτησης πυράντοχων κουφωμάτων. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων λεβητοστασίου και κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, εγκατάστασης των συστημάτων πυρανίχνευσης και ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, εγκατάστασης καλωδίων δικτύου και εγκατάστασης φωτιστικών. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ιστών φωτισμού, εγκατάστασης του καταστρώματος της πεζογέφυρας, καθώς και εργασίες κατασκευής οδοποιΐας στις εσωτερικές οδούς.
• ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των αλλαγών 3,4,5 και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες κατασκευής των αλλαγών 1,2 του Επιστάθμου. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες πάκτωσης προκατασκευασμένων καλωδιοδιαδρόμων μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Ν. Σιδηροδρομικού σταθμού», καθώς και η εγκατάσταση εξοπλισμού σηματοδότησης παρά την τροχιά στις σήραγγες από τον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός» έως τον σταθμό «Σιντριβάνι».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG