Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σιδηροδρομική Επιδομή

Η Σιδηροδρομική Επιδομή στις σήραγγες του Μετρό, αποτελείται από τροχιά ελαστικής στήριξης σε κλίνη σκυροδέματος (Σταθερή Επιδομή).

Οι τροχιές έχουν καθιερωμένο εύρος 1435mm, και αποτελούνται από σιδηροτροχιές διατομής UIC 54, στερεωμένες σε διμερείς στρωτήρες – με μικροκυψελωτά πέλματα και ελαστικά περιβλήματα – ημιεγκιβωτισμένους στο σκυρόδεμα κλίνης τροχιάς. Στους στρωτήρες είναι επίσης στερεωμένη η ηλεκτροφόρος ράβδος με τα προστατευτικά της καλύμματα, μέσω μονωτικών στηριγμάτων. Κάτω από το σκυρόδεμα κλίνης τροχιάς υπάρχει πλέγμα συλλογής ρευμάτων διαφυγής, εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα πλήρωσης πυθμένα. Στις δύο πλευρές της σήραγγας είναι κατασκευασμένα κανάλια καλωδίων από σκυρόδεμα, που με τα προκατασκευασμένα καλύμματά τους, αποτελούν τους πεζοδιαδρόμους στη σήραγγα.

 

Οι αλλαγές/διακλαδώσεις τροχιών εγκαθίστανται πλέον, με σύστημα άμεσης στερέωσης σε πλάκα σκυροδέματος.

Επίσης, σε ιδιαίτερα “ευαίσθητα” σημεία (πχ. Νέο Μουσείο Ακροπόλεως), λαμβάνονται μέτρα μείωσης θορύβου και δονήσεων. Στις περιοχές αυτές, οι διακλαδώσεις/αλλαγές τροχιών και τμήματα απλής τροχιάς κατασκευάζονται πάνω σε πλωτές πλάκες.

Στις ανοιχτές περιοχές των Αμαξοστασίων, οι τροχιές και οι διακλαδώσεις τροχιών εδράζονται με στρωτήρες ξύλινους ή από σκυρόδεμα σε κλίνη τροχιάς από έρμα.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG