Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ορόσημα των έργων σε λειτουργία

 

Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΟΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ

Φεβρουάριος-87Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Εργο του υπογείου Μετρό της Αθήνας, 20χλμ σήραγγας, 21 σταθμών, ενός αμαξοστασίου και 28 συρμών.
Αύγουστος-87Εννέα Όμιλοι Εταιρειών Μελετών και Κατασκευών συμμετέχουν στη φάση της προεπιλογής.
Μάρτιος-88Τρεις Όμιλοι υποβάλουν προσφορές.
Φεβρουάριος-89Η κυβερνητική Επιτροπή, υπεύθυνη για την αξιολόγηση των προσφορών, εισηγείται στην Κυβέρνηση την ανάθεση του Εργου στην Κοινοπραξία ΟΛΥΜΠIΑΚΟ ΜΕΤΡΟ.
Ιούνιος-91Υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας ΟΛΥΜΠIΑΚΟ ΜΕΤΡΟ.
Ιούλιος-91Δημοσίευση του Νόμου 1955/91 με τον οποίο ιδρύεται η ΑΤΤIΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και κυρώνεται η σύμβαση με την Κοινοπραξία ΟΛΥΜΠIΑΚΟ ΜΕΤΡΟ. Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην ΑΤΤIΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., χωρίς αντάλλαγμα, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από τη Σύμβαση με την Κοινοπραξία ΟΛΥΜΠIΑΚΟ ΜΕΤΡΟ και από το έργο της πιλοτικής σήραγγας Σεπόλια-Αττική.
Ιούλιος-92Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών.
Νοέμβριος-92Έναρξη κυρίως κατασκευαστικών έργων στο Σταθμό ΛΑΡΙΣA.
Ιούνιος-93Παραλαβή του πρώτου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων (ΤΒΜ).
Δεκέμβριος-93Παραλαβή του δεύτερου Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων (ΤΒΜ).
Απρίλιος-94Έναρξη λειτουργίας πρώτου ΤΒΜ στο Σταθμό ΛΑΡΙΣΑ.
Αύγουστος-94Έναρξη λειτουργίας δεύτερου ΤΒΜ στο Σταθμό ΚΑΤΕΧΑΚΗ.
Ιούνιος-96Γραμμή 3 – ‘Αφιξη του ΤΒΜ2 στο σταθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Μάρτιος-97Αποφασίστηκε η αφαίρεση από το αντικείμενο της Σύμβασης των εργασιών πολιτικού μηχανικού για το τμήμα της σήραγγας Σύνταγμα-Κεραμεικός-Φρέαρ Iάκχου και των αντίστοιχων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και ο σταθμός ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, προκειμένου να μην υπάρξει κανένας απολύτως κίνδυνος από τη διέλευση της σήραγγας κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.
Μάϊος-97Επανέναρξη λειτουργίας του ΤΒΜ1 στην Πλατεία Καραϊσκάκη (τμήμα σήραγγας Μεταξουργείο-Ομόνοια).
Δεκάμβριος-97‘Αφιξη του ΤΒΜ1 στο Σταθμό ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
Απρίλιος-98Μεταφορά ΤΒΜ2 από οδό Νίκης (Σύνταγμα), χωρίς την κεφαλή, στο σταθμό ΔΑΦΝΗ και παραγγελία ανοικτής ασπίδας για διάνοιξη του τμήματος ΔΑΦΝΗ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ.
Ιούνιος-98Παράδοση στην Αθήνα του πρώτου συρμού.
Δεκέμβριος-98Aφιξη του ΤΒΜ1 στο σταθμό ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ολοκλήρωση διάνοιξης με ΤΒΜ1).
Μάρτιος-99Ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας ΔΑΦΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με την Ανοιχτή Ασπίδα – Ολοκλήρωση κατασκευής σηράγγων Γραμμής 2.
Απρίλιος-99Ρευματοδότηση της Γραμμής 3 και έναρξη δοκιμών πρώτου συρμού.
Μάϊος-99Έναρξη διάνοιξης σήραγγας από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς το ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ με συμβατική μέθοδο.
Ιούλιος-99Ολοκλήρωση εργασιών τοποθέτησης σιδηροδρομικής επιδομής για το τμήμα ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΕΠΟΛΙΑ και ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (Μερική Λειτουργία Ι) του Συστήματος.
Αύγουστος-99Παραλαβή 28ου συρμού.
Νοέμβριος-99Ολοκλήρωση εργασιών τοποθέτησης σιδηροδρομικής επιδομής για το τμήμα ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΔΑΦΝΗ (Μερική Λειτουργία ΙΙ) του Συστήματος.
Ιανουάριος-00Έναρξη Λειτουργίας Μετρό: Μερική Λειτουργία Ι του Συστήματος (ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΕΠΟΛΙΑ και ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), θέση σε εμπορική λειτουργία συνολικά 14 Σταθμών, 7 Σταθμών της Γραμμής 2 και 7 της Γραμμής 3.
Μάϊος-00Δοκιμές ενεργοποίησης γραμμής για το τμήμα ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΔΑΦΝΗ (Μερική Λειτουργία ΙΙ) του Συστήματος.
Νοέμβριος-00>Μερική Λειτουργία ΙΙ του Συστήματος (ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΔΑΦΝΗ): θέση σε εμπορική λειτουργία 5 ακόμη σταθμών της Γραμμής 2.
Σεπτέμβριος-01Ολοκλήρωση των δομικών εργασιών στη σήραγγα ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ.
Δεκέμβριος-01Ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής στον κυρίως Σταθμό ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ.
Απρίλιος-03Μερική Λειτουργία ΙΙΙ του Συστήματος (ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ): Έναρξη λειτουργίας του τελευταίου σταθμού της Γραμμής 3, του Σταθμού ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ.

 

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

 

Μάρτιος-02Υπογραφή Συμβάσεων για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των επεκτάσεων και την αναβάθμιση των συστημάτων του Βασικού Έργου.
Απρίλιος-02Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του Σταθμού μετεπιβίβασης ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ.
Απρίλιος-02Υπογραφή Σύμβασης για την προμήθεια 21 νέων συρμών (14 Συνεχούς Τάσης και 7 Διπλής Τάσης για τη γραμμή του Μετρό προς Αεροδρόμιο).
Ιούλιος-03Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή πεζογέφυρας η οποία σχεδιάστηκε από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Calatraνa και Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Σταθμό Μετρό ΚΑΤΕΧΑΚΗ.
Μάρτιος-04Παραλαβή 7 συρμών διπλής τάσης.
Αύγουστος-04Ολοκλήρωση της παραλαβής όλων των νέων συρμών (21 συρμοί).

Β.1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

 

Δεκέμβριος-00Έναρξη εργασιών στο Σταθμό ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
Αύγουστος-01Υπογραφή Σύμβασης για τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού της Επέκτασης προς Δουκ. Πλακεντίας.
Οκτώβριος-01Ολοκλήρωση εκσκαφής Σταθμού ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
Νοέμβριος-01‘Αφιξη ΤΒΜ στο Σταθμό ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
Ιανουάριος-02Έναρξη λειτουργίας του ΤΒΜ από το Σταθμό ΧΑΛΑΝΔΡΙ προς το Σταθμό ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ.
Φεβρουάριος-02Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του Αμαξοστασίου στη Δ. Πλακεντίας.
Μάϊος-02‘Αφιξη του Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων στο φρέαρ Αγίας Παρασκευής.
Σεπτέμβριος-02‘Αφιξη του Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων στο φρέαρ Νομισματοκοπείο.
Σεπτέμβριος-02Εργοταξιακές εγκαταστάσεις αναδόχου στους Σταθμούς ΧΟΛΑΡΓΟΣ και ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ.
Οκτώβριος-02Έναρξη αρχιτεκτονικών εργασιών στο Σταθμό ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
Δεκέμβριος-02Έναρξη Η/Μ εργασιών στους σταθμούς ΧΑΛΑΝΔΡΙ και Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ και έναρξη εργασιών σιδηροδρομικής επιδομής και Η/Μ στη σήραγγα.
Δεκέμβριος-02Ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης στον σταθμό ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
Φεβρουάριος-03Ολοκλήρωση διάνοιξης σήραγγας με ΤΒΜ (Μετροπόντικας ΑΘΗΝΑ) από το Σταθμό ΧΑΛΑΝΔΡΙ ως το φρέαρ Ξάνθου μήκους 3,5 χλμ.
Ιούνιος-03Ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης στον σταθμό Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ.
Ιούλιος-03Ολοκλήρωση των δομικών εργασιών στο σύνολο των σηράγγων της επέκτασης.
Σεπτέμβριος-03Υπογραφή σύμβασης για τις εργασίες αρχιτεκτονικών τελειωμάτων του σταθμού Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Φεβρουάριος-04Ενεργοποίηση Ισχύος Έλξης στο σύνολο της Επέκτασης.
Μάρτιος-04Ολοκλήρωση κατασκευής Αμαξοστασίου Σταυρού (στη Δ. Πλακεντίας).
Ιούνιος-04Έναρξη δοκιμών συρμών διπλής τάσης στο τμήμα ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ.
Ιούλιος-04Έναρξη δοκιμών στο τμήμα Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.
Ιούλιος-04Ολοκλήρωση όλων των ενοποιημένων δοκιμών των συστημάτων και έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της επέκτασης προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ και της σύνδεσης προς το Αεροδρόμιο.
Ιούλιος-04Έναρξη λειτουργίας της επέκτασης ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ- Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.
Σεπτέμβριος-09Έναρξη λειτουργίας του Σταθμού ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ.
Ιούλιος-10Έναρξη λειτουργίας του Σταθμού ΧΟΛΑΡΓΟΣ.
Δεκέμβριος-10Έναρξη λειτουργίας του Σταθμού ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

 

Β.2. ΔΑΦΝΗ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Απρίλιος-01Έναρξη προπαρασκευαστικών εργασιών στην Επέκταση.
Ιανουάριος-02Ολοκλήρωση εκσκαφής Σταθμού ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ.
Ιανουάριος-02Υπογραφή Σύμβασης για τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού της Επέκτασης προς ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ.
Δεκέμβριος-02Ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης στο σταθμό ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ.
Φεβρουάριος-03Έναρξη Η/Μ εργασιών στο Σταθμό ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ και έναρξη εργασιών σιδηροδρομικής επιδομής και Η/Μ στη σήραγγα.
Μάρτιος-03Ολοκλήρωση των δομικών εργασιών στη σήραγγα της επέκτασης προς Αγ. Δημήτριο.
Ιανουάριος-04Ενεργοποίηση Ισχύος Έλξης στο σύνολο της Επέκτασης.
Απρίλιος-04Ολοκλήρωση όλων των ενοποιημένων δοκιμών των συστημάτων και έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της επέκτασης προς Αγ. Δημήτριο.
Ιούνιος-04Έναρξη λειτουργίας επέκτασης προς Αγ. Δημήτριο.

 

Β.3. ΣΕΠΟΛΙΑ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 

Ιούλιος-00Υπογραφή Σύμβασης για τις εργασίες κατασκευής της σήραγγας της Επέκτασης από Σεπόλια προς Περιστέρι κσι Ανθούπολη.
Μάρτιος-01Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του Σταθμού ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
Οκτώβριος-01‘Αφιξη Ασπίδας Ανοικτού Μετώπου (OFS) στο Φρέαρ Αναπαύσεως (Ανθούπολη).
Φεβρουάριος-02Εναρξη κατασκευαστικών εργασιών στο Σταθμό ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
Μάρτιος-02Έναρξη λειτουργίας του Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων από το φρέαρ Αναπαύσεως με κατεύθυνση το σταθμό ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
Αύγουστος-02Ολοκλήρωση διάνοιξης της σήραγγας στο τμήμα Σεπόλια-‘Αγιος Αντώνιος.
Δεκέμβριος-03Ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και σκυροδέτησης στο Σταθμό ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
Ιανουάριος-04Έναρξη των Η/Μ εργασιών στο Σταθμό ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ.
Μάρτιος-04Ολοκλήρωση των δομικών εργασιών στη σήραγγα της επέκτασης προς Αγ. Αντώνιο.
Ιούνιος-04Ενεργοποίηση Ισχύος Έλξης στο σύνολο της Επέκτασης.
Αύγουστος-04Ολοκλήρωση όλων των ενοποιημένων δοκιμών των συστημάτων και έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της επέκτασης προς Αγ. Αντώνιο.
Αύγουστος-04Έναρξη λειτουργίας επέκτασης ΣΕΠΟΛΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

 

Β.4. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ

 

Δεκέμβριος-01Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή επέκτασης προς Αιγάλεω.
Μάϊος-02Κατάληψη εργοταξιακού χώρου Σταθμού ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Απρίλιος-04Ολοκλήρωση των εργασιών εκσκασφής στον Σταθμό ΑΙΓΑΛΕΩ.
Νοέμβριος-04Ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και σκυροδέτησης στον Σταθμό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ.
Ιανουάριος-05Ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής στον Ελαιώνα.
Ιούνιος-05Ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής της σήραγγας από το Σταθμό ΕΛΑΙΩΝΑΣ ως τον Σταθμό ΑΙΓΑΛΕΩ και ως το τέλος της επέκτασης.
Ιούλιος-05Ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής της σήραγγας από Κεραμεικό εως Ασωμάτων και ενοποίηση αυτής με το υφιστάμενο σύστημα.
Ιανουάριος-06Έναρξη εργασιών σιδηροδρομικής επιδομής στα τμήματα Ασωμάτων-Κεραμικός και ‘Αλσος Αιγάλεω, καθώς και έναρξη Η/Μ εργασιών στον Σταθμό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ.
Απρίλιος-06Έναρξη εργασιών σιδηροδρομικής επιδομής στο τμήμα Κεραμεικός-Γεωπονική.
Ιούνιος-06Έναρξη εργασιών στο τμήμα Γεωπονικής-Ελαιώνα καθώς και έναρξη Η/Μ εργασιών στον Σταθμό ΑΙΓΑΛΕΩ.
Αύγουστος-06Έναρξη Η/Μ εργασιών στον Σταθμό ΕΛΑΙΩΝΑ.
Νοέμβριος-06Ολοκλήρωση του 70% των Η/Μ εργασιών στα φρέατα, 95% των Η/Μ εργασιών στον Σταθμό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, 70% στον Σταθμό ΑΙΓΑΛΕΩ και 50% στον Σταθμό ΕΛΑΙΩΝΑ.
Ιανουάριος-07Έναρξη δοκιμών Η/Μ συστημάτων και ενεργοποίηση της ηλεκτροφόρας γραμμής του Μετρό.
Μάϊος-07Έναρξη λειτουργίας της επέκτασης.

 

Β.5. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

 

Απρίλιος -06Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την επέκταση Αγ.Αντώνιος – Ανθούπολη
Ιούνιος-06Υπογραφή σύμβασης του έργου
Φεβρουάριος-07Ολοκλήρωση της κυκλοφοριακής ρύθμιση για την οδό Παναγή Τσαλδάρη
Μάιος-07Έναρξη εκσκαφής του σταθμού ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Ιούνιος-07Ολοκλήρωση της αρχαιολογικής έρευνας στο σύνολο του έργου
Οκτώβριος-07Έναρξη εκσκαφής στο Σταθμό ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
Νοέμβριος-07Έναρξη κατασκευής της σήραγγας προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
Σεπτέμβριος-08Έναρξη εργασιών αρχιτεκτονικών τελειωμάτων και στους δύο σταθμούς
Μάιος-09Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρικής μόνωσης στις πλατφόρμες του σταθμού ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
Οκτώβριος-09Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση κυλιόμενων κλιμάκων και στους δύο σταθμούς
Δεκέμβριος-10Ολοκλήρωση της αισθητικής αναβάθμισης της πλατείας Δημοκρατίας
Φεβρουάριος-11Ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας Λουτρών
Μάιος-11Ολοκλήρωση εργασιών ανάπλασης σε 5 πλατείες κατα μήκος της Γραμμής της επέκτασης.
Φεβρουάριος-12Ολοκλήρωση του έργου
Μάρτιος-12Υπογραφή σύμβασης εγκατάστασης συστήματος σηματοδότησης απο την εταιρεία SIEMENS
Φεβρουάριος-13Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας της επέκτασης
Απρίλιος-13Έναρξη λειτουργίας της επέκτασης

 

Β.6. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ

 

Δεκέμβριος-05Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την επέκταση –ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Μάρτιος-06Υπογραφή σύμβασης του έργου
Ιανουάριος-07Ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών παρακάμψεων επι της Λ. Βουλιαγμένης
Ιανουάριος-07Έναρξη εκσκαφής του σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Μάρτιος-07Εναρξη κατασκευής της σήραγγας με το Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων (ΤΒΜ) και πασσάλων στο σταθμό ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Μαϊος-071ο breakthrοught στο σταθμό ΕΛΛΗΝΙΚΟ και ολοκλήρωση των πρώτων 400μ σήραγγας
Ιούλιος-07Έναρξη κατασκευής του σταθμού ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Ιανουάριος-08Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές εργασίες στο σταθμό ΑΛΙΜΟΣ και ξεκίνησε η κατασκευή πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης
Σεπτέμβριος-08Το Μηχάνημα Διάνοιξης σηράγγων έφθασε στο Σταθμό ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, έχοντας κατασκευάσει 4.650μ. σήραγγας
Ιανουάριος-09Ολοκληρώθηκε η αποσυναρμολόγηση του Μηχανήματος Διάνοιξης Σηράγγων (ΤΒΜ)
Μάρτιος-09Τοποθετήθηκαν οι πρώτες 4 κυλιόμενες κλίμακες στον Σταθμό ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ και όλες οι κυλιόμενες κλίμακες (8) στον Σταθμό ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ιούνιος-09Ολοκληρώθηκαν τα έργα πολιτικού μηχανικού στα σημεία εισόδων/εξόδων των σταθμών ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Φεβρουάριος-10Ξεκίνησε η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο σταθμό ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Νοέμβριος-10Ολοκληρώθηκε η φύτευση της κεντρικής νησίδας της Λ. Βουλιαγμένης στο ύψος του φρέατος Αγ. Βασιλείου.
Μάρτιος-11Ξεκίνησε η εγκατάσταση των ακυρωτικών μηχανημάτων σε ολους τους σταθμούς, ενώ συνεχίζεται η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.
Οκτώβριος-11Δόθηκε στη κυκλοφορία η Β. Είσοδος Ηλιούπολης από Λ. Βουλιαγμένης και η Είσοδος στον παράδρομο της Λ. Βουλιαγμένης στην Δυτική πλευρά του σταθμού.
Νοέμβριος-11Εγκατάσταση των ιστών φωτισμού περιμετρικά του αρχαιολογικού χώρου στον σταθμό ΑΛΙΜΟ
Δεκέμβριος-11Εργασίες καθαριότητας σε όλα τα επίπεδα των 4 σταθμών της επέκτασης.
Ιανουάριος-12Ανάπλαση των εξωτερικών χώρων όλων των σταθμών
Μάρτιος-12Υπογραφή σύμβασης εγκατάστασης συστήματος σηματοδότησης απο την εταιρεία SIEMENS
Ιούνιος-13Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας της επέκτασης
Ιούλιος-13Έναρξη λειτουργίας της επέκτασης

 

Β.7. ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

 

Φεβρουάριος-06Υπογραφή σύμβασης με την Κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ –ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
Ιανουάριος-07Ξεκίνησαν οι παρακάμψεις δικτύων ΟΚΩ, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διάνοιξη της σήραγγας του έργου
Φεβρουάριος-07Σε εξέλιξη βρίσκεται η διάνοιξη σήραγγας του έργου από 4 διαφορετικά μέτωπα
Νοέμβριος-07Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη σήραγγας από Φρέαρ Ηρώων Πολυτεχνείου προς το Σταθμό ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Δεκέμβριος-07Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της σήραγγας 1.462μ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Σεπτέμβριος-08Aρχισαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη κατασκευή του χώρου Στάθμευσης ακριβώς δίπλα από το σταθμό, συνολικής χωρητικότητας 385 θέσεων ΙΧ οχημάτων
Οκτώβριος-08Ξεκίνησαν οι εργασίες για τα αρχιτεκτονικά τελειώματα του Σταθμού ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΧΑΪΔΑΡΙ), ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της Βόρειας εισόδου/εξόδου του σταθμού
Μάιος-09Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πολιτικού μηχανικού στη νότια είσοδο/εξοδο του σταθμού και ξεκινούν οι εργασίες των αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (πλακάκια, μάρμαρα, κλπ)
Νοέμβριος-09Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ανελκυστήρα στο επίπεδο διακίνησης κοινού
Δεκέμβριος-10Ολοκληρώθηκαν τα έργα πολιτικού μηχανικού στον χώρο στάθμευσης δίπλα από τον Σταθμό, ο οποίος με 4 επίπεδα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες στάθμευσης 382 Ι.Χ. οχημάτων
Ιανουάριος-11Ξεκίνησαν οι εργασίες βαφής των 4 επιπέδων του χώρου στάθμευσης ΙΧ δίπλα απο τον σταθμό του Μετρό
Φεβρουάριος-11Ξεκίνησαν οι εργασίες δενδροφύτεσης στην οροφή των κτηρίων του Αμαξοστασίου Ελαιώνα
Φεβρουάριος-11Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση των εισόδων/εξόδων του Σταθμού
Απρίλιος-11Ξεκίνησε η εγκατάσταση του βιομηχανικού δαπέδου στον Στ. Μετεπιβίβασης για το Μετρό
Ιούλιος-11Παράδοση αμαξοστασίου ΕΛΑΙΩΝΑ
Φεβρουάριος-12Το έργο της επέκτασης του μετρό προς Αγ. Μαρίνα στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας έχει σήμερα ολοκληρωθεί. Μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί η εγκατάσταση του συστήματος σηματοδότησης των συρμών από την εταιρεία SIEMENS
Μάρτιος-12Υπογραφή σύμβασης εγκατάστασης συστήματος σηματοδότησης απο την εταιρεία SIEMENS
Νοέμβριος-13Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας της επέκτασης
Δεκέμβριος-13Έναρξη λειτουργίας της επέκτασης

 

Print Friendly, PDF & Email
WCAG