Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πιστοποίηση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015, από τον Οργανισμό Επιθεωρήσεων Τρίτου Μέρους & Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης QMSCERT.

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει και το υψηλό επίπεδο διαχειριστικής επάρκειας της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε στην υλοποίηση του έργου και των στόχων της.

Με την πιστοποίηση από τον Οργανισμό QMSCERT αναγνωρίστηκε η αποτελεσματικότητα και η διαχειριστική επάρκεια της εταιρείας «στον σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, οργάνωση, διοίκηση, εκτέλεση, επίβλεψη και έλεγχο των δικτύων έργων σταθερής τροχιάς σε αστικό περιβάλλον (εκτός του δικτύου ΟΣΕ), στην υλοποίηση αστικών παρεμβάσεων και στην εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε Ελλάδα και εξωτερικό» καθώς και «στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, ωρίμανση, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση, διαχείριση, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG