Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Διευκολύνσεις ΑμεΑ στους Σταθμούς και τους Συρμούς

 

Διευκολύνσεις ΑμεΑ στους Σταθμούς και τους Συρμούς

Οι σταθμοί και οι συρμοί του Μετρό Αθήνας είναι απολύτως φιλικοί  στην εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία. Μολονότι οι προβλέψεις αυτές δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό αντικείμενο της σύμβασης, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεώρησαν ότι ήταν απολύτως αναγκαίο να περιληφθεί η εν λόγω υποδομή στο αντικείμενο του έργου και προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί η ενσωμάτωσή της στο σύστημα.

Οι παρακάτω διευκολύνσεις έχουν υλοποιηθεί στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθήνας στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρία.

 

Για Άτομα που κινούνται χωρίς Αμαξίδια

 • Διαγραμμίσεις στο πρώτο και τελευταίο Σκαλοπάτι των σταθερών κλιμάκων.

 • Επιμήκυνση χειρολισθήρων πέρα από το πρώτο και τελευταίο σκαλοπάτι κάθε σταθερής κλίμακας κατά ένα μέτρο.

 • Ενδείξεις κατεύθυνσης και κομβία έκτακτης ανάγκης για τη διακοπή λειτουργίας των κυλιόμενων κλιμάκων.

 • Χείλος αποβάθρας – πρόσθετη προειδοποιητική διαγράμμιση – αλλαγή υφής δαπέδου.

 • Πινακίδες και γραφικές παραστάσεις με πιο ευανάγνωστα στοιχεία.

 • Πινακίδες και γραφικές παραστάσεις που δείχνουν τις προσφερόμενες διευκολύνσεις.

 • Βελτιώσεις επιπέδου φωτισμού.

 • Προσβάσιμα καθίσματα στην αποβάθρα.

 • Διπλοί χειρολισθήρες σε σταθερές κλίμακες δύο κατευθύνσεων.

 • Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

 • Μεγάλοι διακόπτες ηλεκτρικού.

 • Πυκνές γρίλιες βατών φρεατίων.

 • Περικοπές των κρασπέδων (ράμπες).

 • «Οδηγοί τυφλών».

 

Για Χρήστες Αναπηρικών Αμαξιδίων

 • Ανελκυστήρες κατάλληλοι για χρήση από ΑΜΕΑ σε όλους τους σταθμούς.

 • Ηχογραφημένες ανακοινώσεις στις καμπίνες των ανελκυστήρων.

 • Ενδοεπικοινωνία με τον Υπεύθυνο Σταθμού στις καμπίνες των ανελκυστήρων.

 • Κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) υψομετρικών αλλαγών.

 • Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στις στάθμες χώρου έκδοσης/ελέγχου εισιτηρίων και αποβάθρας.

 • Διεύρυνση των διαδρόμων στις εξόδους των ανελκυστήρων και τοποθέτηση επιπλέον χειριστηρίου σε χαμηλή στάθμη.

 • Προσβάσημος διοικητικός  χώρος στα αμαξοστάσια.

 • Τουαλέτες για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων σε όλους τους σταθμούς και τα αμαξοστάσια.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG