Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa


Επεκτάσεις

ΦΑΣΗ 1Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ προς ΕΥΟΣΜΟ & ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ο Γενικός Σχεδιασμός του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης προβλέπει πέραν της – υπό κατασκευή – βασικής γραμμής Ν. Σ. Σταθμός – Νέα Ελβετία (μήκους 9.6 km) μια σειρά από επεκτάσεις.

Η αρχική Φάση του έργου ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση της βασικής γραμμής με την επέκταση προς Καλαμαριά μέχρι το σταθμό Μίκρα, τα έργα της οποίας είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η 1η Φάση Επεκτάσεων περιλαμβάνει την επέκταση προς τις βόρειες συνοικίες της πόλης κατά μήκος της οδού Λαγκαδά, που έχει ήδη μελετηθεί σε επίπεδο προκαταρκτικού σχεδιασμού, καθώς και την επέκταση του έργου προς Εύοσμο – Κορδελιό, η διαδικασία προκαταρκτικού σχεδιασμού της οποίας είναι σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό ο σχεδιασμός βασίζεται στο ότι οι δύο υπό διαμόρφωση επεκτάσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν πυκνοκατοικημένες περιοχές της πόλης (σύμφωνα με στοιχεία απογραφής πληθυσμών ετών 2001 & 2011) και κατ’ αρχήν να ενδείκνυνται η υπόψη περιοχή για την εγκατάσταση ενός συστήματος μετρό που προϋποθέτει υψηλές πυκνότητες δόμησης και άρα υψηλή ζήτηση για αστικές μετακινήσεις.

Για το σκοπό αυτό μελετάται από την ΑΜ και προτείνεται η λύση του συνδυασμού των δύο επιμέρους επεκτάσεων σε  μια ενιαία μορφή κυκλικής γραμμής.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • Δίδυμες σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, εσωτερικής διαμέτρου 7,0m και συνολικού μήκους περί τα 2Χ11.0=22.0 km, με επένδυση από προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 30cm.
 • 9 νέοι υπόγειοι σταθμοί, έκαστος μήκους περί τα 60m , πλάτους περί τα 22-24μ με μεσαία αποβάθρα με θύρες επί της αποβάθρας και βάθους περί τα 15-20μ,
 • νέοι συρμοί χωρίς οδηγό σε χρονοαπόσταση συναρτήσει αυτής του βασικού έργου,
 • η κυκλική γραμμή θα εξυπηρετείται κυρίως από το Αμαξοστάσιο Πυλαίας, για το οποίο έχει ληφθεί μέριμνα για την επέκταση του σε γειτονικό χώρο της περιοχής Πυλαίας.

  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α. Εκτέλεση πρόδρομων εργασιών

(Ξεχωριστή σύμβαση για την εκτέλεση παρακάμψεων δικτύων ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών, κλπ για τη προετοιμασία των εργοταξιακών χώρων)

Β. Επιτάχυνση αρχαιολογικών εργασιών

(Σύναψη μνημονίου συναντίληψης με το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικά θέματα)

Γ.  Στρατηγική διάνοιξης σηράγγων με ΤΒΜ
 • Ελάχιστος αριθμός μηχανημάτων ΤΒΜ: κατάλληλα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα – για τις αναμενόμενες γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες στην περιοχή – μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων ολομετώπης κοπής ΤΒΜ,
 • Πολλαπλές “περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες” θέσεις έναρξης, μετεγκατάστασης και ανάσυρσης των μηχανημάτων ΤΒΜ,
 • Στρατηγική “ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ” των ΤΒΜs, η οποία θα επιτρέπει στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ να βελτιστοποιήσει την πρόοδο κατασκευής, με προτεραιότητα στη διάνοιξη των σηράγγων με ΤΒΜ ΠΡΙΝ την κατασκευή των σταθμών,

 

ΑΡΧΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Φάση Προκαταρκτικού σχεδιασμού

2012-2018       

Έναρξη προκαταρκτικού σχεδιασμού

 • Εκτέλεση 1ηςφάσης τοπογραφικών μελετών προς Σταυρούπολη και Εύοσμο και  1ης φάσης γεωτεχνικών ερευνών (Επέκταση προς Σταυρούπολη)
 • Εκτέλεση 2ηςφάσης γεωτεχνικών ερευνών (Επέκταση προς Εύοσμο)
 • Επαφές με φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαβούλευση
Φάση δημοπράτησης

2018-2019

 • Τεκμηρίωση σχεδιασμού ενιαίας λύσης, βελτιστοποίηση χωροθέτησης σταθμών, κλπ.
 • Επαφές με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
 • Προετοιμασία Διαγωνισμού για Πρόδρομες εργασίες
 • Διαχείριση Τεχνικής Διακινδύνευσης
 • Ολοκλήρωση υπολειπόμενων Τοπογραφικών κ Γεωτεχνικών ερευνών
 • Προετοιμασία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Print Friendly, PDF & Email
WCAG