Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Συστήματα Επικοινωνίας

Σε ένα σύστημα υπογείων αστικών σιδηροδρόμων η αποτελεσματική και αξιόπιστη λειτουργία των τηλεπικοινωνιών είναι πρωταρχικής σημασίας για τη λειτουργία του όλου συστήματος του Μετρό. Δεδομένου ότι υπάρχουν αποδεκτά συστήματα τηλεπικοινωνιών για ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, κατάλληλα όμως για εφαρμογή στην περίπτωση του Βασικού Έργου του Μετρό είναι μόνο εκείνα, που ανταποκρίνονται στα υψηλότατα πρότυπα κατασκευής και σε ειδικές απαιτήσεις σχετικές με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου και των συναφών εγκαταστάσεων.
Επίσης έχουν γίνει προβλέψεις κατά τη μελέτη και την εγκατάσταση του εξοπλισμού στο Έργο των επεκτάσεων των γραμμών 2 και 3, ώστε τα συστήματα αυτά να είναι πλήρως συμβατά με τον λειτουργούντα εξοπλισμό των σταθμών του Βασικού Έργου

 

ΓΕΝIΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ
Αυτόματο Σύστημα ΤηλεφώνουΑποτελείται από σύστημα τηλεφωνικών κέντρων, στα οποία συνδέονται εξωτερικές  γραμμές τύπου PRIMARY-ISDN και εξυπηρετούν τις ανάγκες ενσύρματης επικοινωνίας εσωτερικά και εξωτερικά.
Απευθείας Τηλεφωνική ΓραμμήΤηλεφωνικές Συσκευές για:
Προσωπικό
Επικοινωνίες σε περιπτώσεις Εκτακτης Ανάγκης και Συντήρησης
Διατάξεις Αφαίρεσης Κυκλωμάτων Ενέργειας Ελξης
Απευθείας Τηλεφωνική Γραμμή (Συναγερμός)Τηλεφωνικές Συσκευές τοποθετημένες στις Αποβάθρες
Ασύρματη Επικοινωνία

Σύστημα Ασύρματου ΤΕΤΡΑ:

 • Συντήρησης
 • Αστυνομίας
 • Αμαξοστασίου
 • Κονσόλες Ασυρμάτου στο κέντρο ελέγχου και αμαξοστάσια
 • Κονσόλες Ασυρμάτου στις Καμπίνες των  νέων Συρμών
 • Φορητές
Τηλεόραση Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)

Κάμερες στους Χώρους Εκδοσης και Ελέγχου Εισιτηρίων, Αποβαθρών & Καταμέτρησης Κερμάτων Οθόνες για:

 • Διευθυντή επί των Πληροφοριών του Κέντρου Ελέγχου
 • Αστυνομία του Κέντρου Ελέγχου
 • Αστυνομία Προστασίας Εισπράξεων
 • Σταθμάρχες
 • Οδηγούς Συρμών
 • Προβλέψεις για Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σύστημα Αναγγελιών (PA)

Αναγγελίες από:

 • Κέντρο Ελέγχου
 • Σταθμάρχη
 • Σημεία Ανακοινώσεων στις Αποβάθρες των Σταθμών
 • Διευθυντή επί των Πληροφοριών του Κέντρου Ελέγχου
Σύστημα Διανομής
 • Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης
 • Εφεδρικό Καλώδιο Οπτικών Iνών

 

Print Friendly, PDF & Email
WCAG