Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης

  • Αρχική
  • Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2023

Οκτώβριος 2023

  Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος, τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, εργασίες χρωματισμών στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής πυροφραγμών. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στους…
Μάθε Περισσότερα
THESSALONIKI_09_2023-1024x411

Σεπτέμβριος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης καπακιών γρανίτη στο επίπεδο μετεπιβίβασης, καθώς και η τοποθέτηση των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο των τροχιών 1 και 2. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του επιστάθμου (επιχώσεις, οδοστρωσία, πλακοστρώσεις), εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος, εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού καθώς…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2023

Αύγουστος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του επιστάθμου, εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος, εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής πυροφραγμών. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, εγκατάστασης του συστήματος…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2023

Ιούλιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση της πλάκας του προσωρινού ανοίγματος εισκόμισης εξοπλισμού, στην περιοχή του επιστάθμου, η τοποθέτηση των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων, στο επίπεδο της τροχιάς 2, η εφαρμογή στεγανωτικών επαλείψεων στο ανατολικό αντλιοστάσιο, η τοποθέτηση των καπακιών γρανίτη και σοβατεπί γύρω από τα ανοίγματα των πλακών στο επίπεδο μετεπιβίβασης…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2023

Ιούνιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στα τεχνικά δωμάτια, η τοποθέτηση των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο της τροχιάς 1, καθώς και οι εργασίες αποξήλωσης της πρώτης φάσης των αντηρίδων στην περιοχή του επιστάθμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εφαρμογής στεγανωτικών επαλείψεων στο ανατολικό αντλιοστάσιο, εργασίες τοποθέτησης καπακιών…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Μάιος 2023

Μάιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ηχομονώσεων, καθώς και η εγκατάσταση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του Επιστάθμου, τοποθέτησης ψευδοροφών στους χώρους προσωπικού, εγκατάστασης του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων εξοπλισμού. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:…
Μάθε Περισσότερα

Απρίλιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της ορθομαρμάρωσης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αξονικών ανεμιστήρων του συστήματος αερισμού σηράγγων, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού και των γειώσεων στις σήραγγες, καθώς και δοκιμές του δικτύου πυρόσβεσης και των κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2023

Μάρτιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των  ψευδοροφών στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στο ανατολικό κλιμακοστάσιο, αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, χρωματισμών θυρών στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής πυροφραγών, κατασκευής  κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου, τοποθέτησης υαλοπινάκων ανελκυστήρων και χώρων προσωπικού, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2023

Φεβρουάριος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων ΑΜΕΑ, η τοποθέτηση των μεταλλικών ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους και των γραδελάδων στα φρεάτια αερισμού, καθώς και η εγκατάσταση των στομίων του συστήματος προσαγωγής αέρα πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην τροχιά 2. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγών, εργασίες…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2023

Ιανουάριος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της ορθομαρμάρωσης στις προσβάσεις και η επένδυση του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών θυρών στους τεχνικούς χώρους, τοποθέτησης γραδελάδων στα φρεάτια αερισμού σηράγγων, κατασκευής γυψοσανίδων και ινοσανίδων, τοποθέτησης ανοξείδωτων ορθοστατών, εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων φωτισμού στις σήραγγες, συνδέσεις εξοπλισμού…
Μάθε Περισσότερα
WCAG