Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης

  • Αρχική
  • Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2024

Μάρτιος 2024

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο νότιο τμήμα της οδού Μοναστηρίου, οι εργασίες κατασκευής των απολήξεων του δυτικού φρέατος, καθώς και η τοποθέτηση των ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στο επίπεδο οδού. Επίσης, έγινε η ενεργοποίηση του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας στο δυτικό φρέαρ,…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2024

Φεβρουάριος 2024

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της κεντρικής νησιδας της οδού στην περιοχή του επιστάθμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης στο νότιο τμήμα της οδού Μοναστηρίου, εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων πινάκων κίνησης των συστημάτων αερισμού σηράγγων και αερισμού/κλιματισμού, συνδέσεις καλωδίων του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, εγκατάστασης του συστήματος…
Μάθε Περισσότερα

Ιανουάριος 2024

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στην επιφάνεια της οδού στην περιοχή του επιστάθμου (κατασκευή πεζοδρομίου κεντρικής νησίδας), εγκατάστασης και συνδέσεων καλωδίων παροχής ισχύος στον εξοπλισμό αερισμού σηράγγων, τοποθέτησης καλωδίων του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων σχαρών καλωδίων. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες…
Μάθε Περισσότερα

Δεκέμβριος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της Η’ κυκλοφοριακής ρύθμισης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κυκλοφοριακής αποκατάστασης στην επιφάνεια της οδού στην περιοχή του επιστάθμου (κατασκευή κεντρικής νησίδας), εργασίες κατασκευής δευτερογενών σκυροδεμάτων στο δυτικό φρέαρ, καθώς και συνδέσεις καλωδίων του υποσταθμού παροχής φωτισμού και βοηθητικής ισχύος. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη…
Μάθε Περισσότερα

Νοέμβριος 2023

  Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κυκλοφοριακής αποκατάστασης στην επιφάνεια της οδού στην περιοχή του επιστάθμου, εργασίες κατασκευής δευτερογενών σκυροδεμάτων στο δυτικό φρέαρ, κατασκευών στην επιφάνεια της οδού, καθώς και συνδέσεις καλωδίων του υποσταθμού παροχής φωτισμού και βοηθητικής ισχύος. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης με πανέλα αλουμινίου στους…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2023

Οκτώβριος 2023

  Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος, τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, εργασίες χρωματισμών στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής πυροφραγμών. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στους…
Μάθε Περισσότερα
THESSALONIKI_09_2023-1024x411

Σεπτέμβριος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης καπακιών γρανίτη στο επίπεδο μετεπιβίβασης, καθώς και η τοποθέτηση των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο των τροχιών 1 και 2. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του επιστάθμου (επιχώσεις, οδοστρωσία, πλακοστρώσεις), εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος, εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού καθώς…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2023

Αύγουστος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του επιστάθμου, εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος, εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής πυροφραγμών. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, εγκατάστασης του συστήματος…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2023

Ιούλιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση της πλάκας του προσωρινού ανοίγματος εισκόμισης εξοπλισμού, στην περιοχή του επιστάθμου, η τοποθέτηση των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων, στο επίπεδο της τροχιάς 2, η εφαρμογή στεγανωτικών επαλείψεων στο ανατολικό αντλιοστάσιο, η τοποθέτηση των καπακιών γρανίτη και σοβατεπί γύρω από τα ανοίγματα των πλακών στο επίπεδο μετεπιβίβασης…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2023

Ιούνιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στα τεχνικά δωμάτια, η τοποθέτηση των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο της τροχιάς 1, καθώς και οι εργασίες αποξήλωσης της πρώτης φάσης των αντηρίδων στην περιοχή του επιστάθμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εφαρμογής στεγανωτικών επαλείψεων στο ανατολικό αντλιοστάσιο, εργασίες τοποθέτησης καπακιών…
Μάθε Περισσότερα
WCAG