Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στην επιφάνεια της οδού στην περιοχή του επιστάθμου (κατασκευή πεζοδρομίου κεντρικής νησίδας), εγκατάστασης και συνδέσεων καλωδίων παροχής ισχύος στον εξοπλισμό αερισμού σηράγγων, τοποθέτησης καλωδίων του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων σχαρών καλωδίων.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των ανοξείδωτων χειρολισθήρων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών, κατασκευής των χαλύβδινων επενδύσεων στις κυλιόμενες κλίμακες, εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων των πινάκων φωτισμού, καθώς και εργασίες συνδέσεων του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων και του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των διάτρητων ηχομονωτικών πλακιδίων στο επίπεδο των τροχιών, η πρώτη φάση διάστρωσης πλακών γρανίτη στο επίπεδο της αποβάθρας, οι εργασίες ηχομόνωσης στο δυτικό τμήμα, η τοποθέτηση της τροχιάς ανάρτησης του εξοπλισμού στο δυτικό φρέαρ αερισμού του σταθμού, καθώς και η σκυροδέτηση του δυτικού ανοίγματος της πλάκας οροφής και η οριστική αποκατάσταση της οδού Εγνατία. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διάστρωσης πλακών γρανίτη και τοποθέτησης ορθομαρμάρωσης στο επίπεδο μετεπιβίβασης, τοποθέτησης των ενοποιημένων μονάδων έκτακτης ανάγκης στο επίπεδο της αποβάθρας, καθώς και εργασίες κατασκευής επένδυσης ινοσανίδων στο επίπεδο -3. Συνεχίζονται εργασίες κατασκευής του πρώτου τμήματος της σύμμεικτης πλάκας του μεσοπατώματος στη νότια πρόσβαση, κατασκευής της πλάκας οροφής της βόρειας πρόσβασης, εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού στο επίπεδο της αποβάθρας, εγκατάστασης του εσωτερικού ανελκυστήρα, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών, καλωδίων και κατασκευής γειώσεων. Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη οι εργασίες επανατοποθέτησης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων / ενοτήτων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων, καλωδιώσεων και συνδέσεων του εξοπλισμού του συστήματος φωτισμού, εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, εγκατάστασης ανελκυστήρα, καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων σχαρών καλωδίων.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων, η εγκατάσταση των φωτιστικών στους χώρους κοινού, καθώς και οι εργασίες κατασκευής πυροφραγμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης των πυλών του συστήματος αυτόματης συλλογής κομίστρου, εργασίες αποκατάστασης στο επίπεδο της επιφάνειας, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των πυλών του συστήματος αυτόματης συλλογής κομίστρου, καθώς και οι τελικές συνδέσεις των μόνιμων παροχικών καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής των στεγάστρων στο επίπεδο της οδού, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των ηλεκτρολογικών συνδέσεων του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού – κλιματισμού και οι συνδέσεις των μόνιμων παροχικών καλωδίων τροφοδοσίας και ελέγχου του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των φωτιστικών στους χώρους κοινού και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των φωτιστικών στους χώρους κοινού, στον κυρίως σταθμό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή του στεγάστρου της πρόσβασης, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων και των πανέλων αλουμινίου, οι εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, καθώς και η εγκατάσταση του υπολοίπου εξοπλισμού των συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και δημοσίων αναγγελιών και των φωτιστικών στους χώρους κοινού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των φωτιστικών στους χώρους κοινού και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων και πανέλων αλουμινίου, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των πυλών του συστήματος αυτόματης συλλογής κομίστρου, καθώς οι εργασίες εγκατάστασης των φωτιστικών στους χώρους κοινού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας, εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στον περιβάλλοντα χώρο και εργασίες κατασκευής ψευδοροφών. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συνδέσεων του εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος, τοποθέτησης αεραγωγών και κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων στους υποσταθμούς φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι  εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG