Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πολιτική Απορρήτου

Ο παρών ιστοχώρος της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.

Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το www.emetro.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή/και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του ιστοτόπου. Επίσης, εξηγεί τις υποχρεώσεις  της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., καθώς και τα δικαιώματα των επισκεπτών σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου. Σημειώνεται πως ο ιστότοπος www.emetro.gr περιέχει συνδέσεις οι οποίες παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, μέσω συνδέσμων (links) ή banners. Συνεπώς, με τη μεταφορά σας σε άλλον ιστότοπο εκτός του www.emetro.gr, η παρούσα Πολιτική δεν θα ισχύει. Σε αυτήν την περίπτωση συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική του ιστοτόπου στον οποίο μεταφέρεστε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική και για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τoν Υπεύθυνo Προστασίας Δεδομένων (DPO) κύριο Βασίλη Δικαιούλια στέλνοντας email στο [email protected].

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και έχει την έδρα της στη Μεσογείων 191-193, Αθήνα T.K. 115 25, Email: [email protected]

 

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνία, ΑΦΜ κ.ά.. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

 

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιον σκοπό

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε.

Προσωπικά δεδομέναΣκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 • Ονοματεπώνυμο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση email
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • IP
 • και άλλα στοιχεία που μπορεί να εμπεριέχονται (θέμα, μήνυμα, κλπ)
Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
 • Τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser)
 • Λειτουργικό σύστημα
 • Ροή πλοήγησης
 • Πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών
Παρακολούθηση της βέλτιστης απόδοσης του ιστοτόπου μέσω του Google Analytics, για την αξιολόγηση και τη λήψη στατιστικών δεδομένων.

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας και κατά τη συλλογή των διευθύνσεων e-mail, όπως και κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας (άρθρο 6. Παρ 1α του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679)

 

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από τον νόμο. Αναλυτικά:

 • Αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταχωρηθεί κατόπιν δικής σας ενέργειας (πχ συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, κλπ), τότε διατηρούμε τα δεδομένα σας έως ότου εσείς αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταχωρηθεί κατόπιν εκτέλεσης σύμβασης, θα τα διατηρήσουμε έως ότου διατηρείτε τη σύμβαση μαζί μας, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική, ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.
 • Αν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν καταχωρηθεί βάσει έννομης υποχρέωσης, τότε ο χρόνος διατήρησής τους καθορίζεται με βάση τις επιταγές της νομοθεσίας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.

 

Ασφάλεια δεδομένων

Διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχοντας λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφάλειας (SSL – Secure Socket Layer), προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο www.emetro.gr και στον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

Τα δικαιώματά σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
 • δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,
 • δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: [email protected]  ή ταχυδρομικώς, στην ως άνω διεύθυνσή μας.

Αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος σας, θα απαντήσουμε σε αυτό εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Στην περίπτωση που απαιτηθεί επέκταση της ανωτέρω προθεσμίας για την διερεύνηση ή/και τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας σας τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η επέκταση της προθεσμίας.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected].

Print Friendly, PDF & Email
WCAG