Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Όροι χρήσης του ιστοχώρου www.emetro.gr

 • Αρχική
 • Όροι χρήσης του ιστοχώρου www.emetro.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Ο ιστοχώρος ametro.gr (εφεξής αποκαλούμενος ως “Ιστοχώρος”) δημιουργήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (εφεξής αποκαλούμενη ως “Κύριος του Ιστοχώρου”). Η χρήση του Ιστοχώρου υπόκεται στους Όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Χρησιμοποιώντας τον Ιστοχώρο, αποδέχεστε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει τους εν λόγω Όρους και συμφωνείτε να τους τηρήσετε. Επιπλέον, αποδέχεστε ότι ο Κύριος του Ιστοχώρου μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που εσείς αποστέλλετε σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων (privacy policy) που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο. Ο Κύριος του Ιστοχώρου διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και τα δικαιώματα ιδιοκτησιάς που αφορούν το περιεχόμενο του Ιστοχώρου. Με εξαίρεση τη δυνατότητα του να “μεταφορτώνετε” (download) και να τυπώνετε μικρό αριθμό αντιγράφων του περιεχομένου του Ιστοχώρου αυστηρά για προσωπίκή σας χρήση, δεν επιτρέπεται να προβείτε σε πώληση, μεταφορά, αναπαραγωγή, μετάδοση, διανομή ή παρουσίαση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου του Ιστοχώρου χωρίς την ρητή συγκατάθεση του Κύριου του Έργου.

Οροι Χρήσης.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (εφεξής αποκαλούμενοι ως «ΟΙ ΟΡΟΙ») ΠΡΙΝ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ.
Χρησιμοποιώντας τον Ιστοχώρο, δηλώνετε απερίφραστα ότι κατανοείτε και αποδέχεστε του εν λόγω Όρους και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων του Κυρίου του Ιστοχώρου. Ο Κύριος του Ιστοχώρου μπορεί να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους Όρους ή την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου που δημοσιεύονται στον Ιστοχώρο καθώς η συνεχής χρήση του Ιστοχώρου συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.

Ο Κύριος του Ιστοχώρου μπορεί να συμπεριλαμβάνει ή να παρέχει συνδέσμους (links) σε άλλους ιστοχώρους του Διαδικτύου. Στους εν λόγω ιστοχώρους μπορεί να παρουσιάζονται απόψεις, συστάσεις ή άλλες πληροφορίες προερχόμενες από άτομα, οργανισμούς ή εταιρείες.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ο Κύριος του Ιστοχώρου ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ. Ο Κύριος του Ιστοχώρου ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ, ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Ή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΤΡΙΤΩΝ, Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΩΛΗΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Το περιεχόμενο του Ιστοχώρου, που περιλαμβάνει (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κείμενα, γραφικά, εικόνες, video, ήχους κλπ. (εφεξής αποκαλούμενα ως “Περιεχόμενα”) προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και ο Κύριος του Ιστοχώρου διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης καθώς και τίτλους ιδιοκτησίας αναφορικά με το Περιεχόμενο, όλα τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού, καθώς και το σύνολο των πμευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που άπτονται αυτού.

Μετά την αποδοχή από πλευράς σας των εν λόγω Όρων, ο Κύριος του Ιστοχώρου σας εξουσιοδοτεί να βλέπετε, “κατεβάζετε” και τυπώνετε έναν μικρό αριθμό αντιγράφων του περιεχομένου του Ιστοχώρου αποκλειστικά για δική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε τη δυνατότητα να τροποποιείτε, διαθέτετε προς πώληση, εκχωρείτε ή να μεταφέρετε το Περιεχόμενο ή να αναπαραγάγετε, παρουσιάζετε δημοσίως, διανείμετε ή άλλως χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς ή για άλλο λόγο, εκτός εάν υπάρχει σχετική ρητή άδεια εκ μέρους του Κυρίου του Ιστοχώρου. Το Περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική προειδοποίηση κατά την κρίση του Κυρίου του Ιστοχώρου.

Χρήση Περιοχών Αλληλεπίδρασης (Ιnteractive Areas).

Ο Κύριος του Ιστοχώρου έχει τη δυνατότητα να παράσχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες περιοχές αλληλεπίδρασης στον Ιστοχώρο. Εάν κάνετε χρήση κάποιας από τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιείτε και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Ο Κύριος του Ιστοχώρου δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια Περιοχή Αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε Περιοχές Αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοχώρου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης, αποδέχεστε να μην προβαίνετε στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Χρήση Περιοχής Αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα Νομοθεσία.
 2. Δημοσίευση Υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων.
 3. Δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή Οργανισμούς), όπως καθορίζεται από τον Κύριο του Ιστοχώρου, κατά την κρίση του.
 4. Δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει “ιούς”, “κακόβουλο” κώδικα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή να καταστρέψουν τα αρχεία ή τα προγράμματα του Κυρίου του Ιστοχώρου ή των χρηστών του.
 5. Δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού.
 6. Παραποίηση της ταυτότητάς σας.
 7. Δημοσίευση της ίδιας ανακοίνωσης περισσότερο από μία φορά.
 8. Το να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις Περιοχές Αλληλεπίδρασης και γενικότερα τον Ιστοχώρο ή ενέργεια που κατά την κρίση του Κυρίου του Ιστοχώρου εκθέτει τον τελευταίο ή κάποιον από τους χρήστες του σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστασεις.

Ο Κύριος του Ιστοχώρου δεν ελέγχει εκ των προτέρων τις επικοινωνίες και δεν είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση υλικού που δημοσιεύεται από χρήστες ή άλλα πρόσωπα ή φορείς. Εάν μας ενημερώσετε για επικοινωνίες που θεωρούνται ότι δεν συνάδουν προς όρους της εν λόγω Ενότητας, ο Κύριος του Ιστοχώρου έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τον εν λόγω ισχυρισμό και να αποφανθεί κατά την κρίση του εάν πρέπει να διαγράψει ή να ζητήσει τη διαγραφή της(-ων) επικοινωνίας(-ιών). Ο Κύριος του Ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι και την υποχρέωση) να διαγράφει ή να επεξεργάζεται επικοινωνίες που κατά την κρίση του έχουν υβριστικό, παράνομο, διασπαστικό χαρακτήρα ή δεν συμβαδίζουν με τους Όρους που διέπουν τη χρήση του Ιστοχώρου. Πέραν του διακαιώματος διαγραφής επικοινωνιών που αναφέρεται παραπάνω, ο Κύριος του Ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα να τερματίζει την πρόσβασή σας σε κάποιες ή όλες τις Περιοχές του Ιστοχώρου οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, κατά την κρίση του. Ο Κύριος του Ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν έχει και την υποχρέωση) να παρακολουθεί, επεξεργάζεται ή γνωστοποιεί οτιδήποτε δημοσιεύεται στις Περιοχές Αλληλεπίδρασης σχετικά με τη συμμόρφωση προς του Όρους χρήσης του Ιστοχώρου, εάν αυτό απαιτείται κατά την ομαλή λειτουργία και συντήρηση του Ιστοχώρου.

Σύνδεσμοι σε Ιστοχώρους τρίτων.

Ο Ιστοχώρος περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για δική σας διευκόλυνση. Η τοποθέτησή τους δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων ιστοχώρων από τον Κύριο του Ιστοχώρου. Ο Κύριος του Ιστοχώρου δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοχώρων και για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους ιστοχώρους τρίτων που έχουν συνδέσμους στον Ιστοχώρο, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η πρόσβαση σε ιστοχώρους τρίτων υπόκειται σε αντίστοιχους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοχώρων.

Υποβολές Χρηστών.

Οποιαδήποτε υποβολή (εκτός από προσωπικά στοιχεία χρηστών) τα οποία δημοσιεύετε στον Ιστοχώρο θεωρούνται μη εμπιστευτικά. Αποδέχεστε ότι δεν θα “ανεβάσετε” (upload) ή διαβιβάσετε επικοινωνίες που παραβαίνουν ή παραβιάζουν τυχόν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, απόρρητα στοιχεία, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων που είτε έχουν δυσφημιστικό χαρακτήρα είτε παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων. Υποβάλλοντας επικοινωνίες σε οποιαδήποτε ενότητα του Ιστοχώρου αυτόματα αποδέχεστε ή εγγυάστε ότι ο κάτοχος του περιεχομένου έχει ρητά παραχωρήσει στον Κύριο του Ιστοχώρου τη δωρεάν, συνεχή, αμετάκλητη, παγκόσμια, μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιήσει, αναπαραγάγει, προγματοποιήσει ενέργειες που προκύπτουν από τα ανωτέρω, να τροποποιήσει, δημοσιεύσει, επεξεργαστεί, μεταφράσει, διανέμει, εκτελέσει και παρουσιάσει την επικοινωνία (ή οποιαδήποτε εργασία προκύψει βάσει αυτής) μεμονωμένα ή ως μέρος άλλων εργασιών σε έντυπο, μέσο ή τεχνολογία που είτε είναι ήδη γνωστή είτε θα αναπτυχθεί στο μέλλον ή να εκχωρήσει το δικαίωμα αυτό σε τρίτους κατά την κρίση του.

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων που ακολουθεί ο Κύριος του Ιστοχώρου.

Ο Κύριος του Ιστοχώρου θεωρεί ότι ο απόρρητος και εμπιστευτικός χαρακτήρας των προσωπικών στοιχείων ενός ατόμου είναι πολύ σημαντικά. Ο Κύριος του Ιστοχώρου παρέχει την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων που περιγράφεται παρακάτω προκειμένου να δηλώσει την ακλόνητη δέσμευση του για προστασία του απορρήτου. Ο Κύριος του Ιστοχώρου ενδέχεται να χρειαστεί κατά περιόδους να αλλάξει την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων προκειμένου να αντιμετωπίσει νέα θέματα.

Παρακαλούμε να ανατρέχετε τακτικά στην εν λόγω Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων διότι το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο δηλώνει ότι αποδέχεστε να τηρείτε τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων, όπως αυτοί τροποποιούνται κατά καιρούς.

 1. Συλλογή Προσωπικών Στοιχείων Αναγνώρισης Χρηστών.
  Ο Κύριος του Ιστοχώρου συλλέγει προσωπικά σας στοιχεία μόνο όταν εσείς οι ίδιοι εκουσίως παρέχετε τα εν λόγω στοιχεία. (Προσωπικά Στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο).
 2. Χρήση Προσωπικών Στοιχείων Αναγνώρισης Χρηστών.
  Ο Κύριος του Ιστοχώρου δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης χρηστών σε τρίτους που δεν σχετίζονται με τον Κύριο του Ιστοχώρου χωρίς την συγκατάθεσή σας (εκτός εάν απαιτείται βάσει Νομοθεσίας, π.χ. κλήτευση δικαστηρίου, ένταλμα έρευνας ή άλλη εντολή δικαστηρίου ή εφόσον απαιτείται λόγω κρίσιμων περιστάσεων). Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος του Ιστοχώρου δε θα γνωστοποιήσει χωρίς τη συγκατάθεσή σας το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail σας, τη διεύθυνση κατοικίας σας ή το τηλέφωνό σας σε τρίτους. Ο Κύριος του Ιστοχώρου διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί στατιστικές αναλύσεις αναφορικά με τη συμπεριφορά των χρηστών (συνολικά) προκειμένου να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον για ορισμένες ενότητες του Ιστοχώρου καθώς και τη χρήση τους.
 3. Εκούσια Δημοσιοποίηση των Προσωπικών Στοιχείων Αναγνώρισης Χρηστών σε Περιοχές Αλληλεπίδρασης.
  Οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν εκουσίως γνωστοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία (π.χ. όνομα χρήστη, διεύθυνση e-mail) σε Περιοχή Αλληλεπίδρασης του Ιστοχώρου, τα εν λόγω στοιχεία μαζί με πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην επικοινωνία σας μπορούν να συγκεντρωθούν, συσχετισθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους και ενδέχεται να καταλήξουν σε “απρόκλητη” αποστολή μηνυμάτων από τρίτους. Τέτοιες ενέργειες δεν ελέγχονται από τον Κύριο του Ιστοχώρου και ο τελευταίος δεν εγγυάται κατά πόσο είναι δυνατό να γίνει γνωστή η ταυτότητά σας χρησιμοποιώντας μεθόδους που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
 4. Συγκέντρωση μη προσωπικών στοιχείων.
  Ο Κύριος του Ιστοχώρου μπορεί να συγκεντρώσει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (π.χ. cookies) ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP) (τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας ιστοχώρος προκειμένου να αναγνωρίζει χρήστες των οποίων η πρόσβαση είναι επαναλαμβανόμενη). Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το σύστημα του Κυρίου του Ιστοχώρου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε στον Ιστοχώρο και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Ιστοχώρου.
 5. Σύνδεσμοι σε ιστοχώρους τρίτων.
  Οι χρήστες θα βρίσκουν περιεχόμενο στον Ιστοχώρο που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοχώρους τρίτων. Ο ιστοχώροι τρίτων ενδέχεται να έχουν τη δική τους Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων ή καθόλου Πολιτική. Η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου του Κυρίου του Ιστοχώρου δεν έχει εφαρμογή στους εν λόγω ιστοχώρους. Ο Κύριος του Ιστοχώρου δεν ελέγχει το περιεχόμενο που εμφανίζεται στους εν λόγω ιστοχώρους ούτε τα μέτρα που λαμβάνονται, για την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών στους εν λόγω ιστοχώρους.

Δήλωση Αποποίησης και Λοιπές Πληροφορίες

 1. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ ΟΥΤΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΜΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΣΚΟΠΟ.
 2. ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ο Κύριος του Ιστοχώρου, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ, ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κύριο του ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ. ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΚΟΥΣΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟΝ Κύριο του ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ.
 3. Ο Κύριος του Ιστοχώρου δεν προβαίνει σε καμία παρουσίαση ή δεν παρέχει εγγυήσεις αναφορικά με σφάλματα, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή άλλες ατέλειες που τυχόν υπάρχουν στα στοιχεία που παρέχονται στους χρήστες ή αναφορικά με το γεγονός ότι τα αρχεία του δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό αν και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αποφυγή ανάλογων καταστάσεων.
 4. Αναφορικά με τις επικοινωνίες με τον Κύριο του Ιστοχώρου, ο Κύριος του Ιστοχώρου δεν εγγυάται ότι θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται.
 5. Εάν κάποιος όρος ή διάταξη που διατυπώνεται ανωτέρω διαπιστωθεί ως παράνομος, αβάσιμος ή χωρίς δυνατότητα εφαρμογής βάσει της τρέχουσας ή μελλοντικής Νομοθεσίας, ο όρος ή η διάταξη που ορίζεται ως παράνομη, αβάσιμη ή εκτός ισχύος θα εξαιρείται χωρίς να επηρρεάζει την εφαρμογή των υπολοίπων όρων ή διατάξεων του παρόντος.
 6. Οποιαδήποτε ειδοποίηση προς τον Κύριο του Ιστοχώρου μπορεί να πραγματοποιείται γραπτώς και να αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου προς το “Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.” στη διεύθυνση Μεσογείων 191 – 193, Αθήνα 11525 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η εφαρμογή των διατάξεων, των γνωστοποιήσεων και των αποποιήσεων και όλων των άλλων θεμάτων που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοχώρου από πλευράς σας και των πληροφοριών που λαμβάνετε από τον Κύριο του Ιστοχώρου θα διέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από τις εν λόγω διατάξεις, γνωστοποιήσεις και αποποιήσεις ή από τη χρήση του Ιστοχώρου από πλευράς σας ή τυχόν πληροφορίες που λαμβάνετε από τον Κύριο του Ιστοχώρου θα οδηγούνται στα Δικαστήρια της Αθήνας και με το παρόν έγγραφο συναινείτε ρητά στο ότι βρίσκεστε υπό την δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων.

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΟΛΟΥ, ΒΙΑΣ Ή ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΟΜΟ Ή ΦΟΡΕΑ. Ο Κύριος του Ιστοχώρου ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΔΕΝ ΔΙΔΕΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG