Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2022
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής έργων πρασίνου στον βόρειο τομέα του σταθμού, τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών στους χώρους κοινού, εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων και γειώσεων σχαρών στο επίπεδο -1, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων σηματοδότησης και αυτομάτων θυρών αποβαθρών.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χάραξης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών στους χώρους κοινού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων σηματοδότησης και καλωδίων παροχής ισχύος έλξης και συνδέσεων με την ηλεκτροφόρο γραμμή.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας επιπέδου -3 του κυρίως σταθμού, η κατασκευή της πρώτης φάσης της πλάκας οροφής της βόρειας πρόσβασης και των αντηρίδων, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα στο νοτιο-ανατολικό φρεάτιο αερισμού. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της τελικής εκσκαφής του σταθμού, παράλληλα με την κατασκευή των προεντεταμένων αγκυρίων προσωρινής αντιστήριξης των διαφραγματικών τοίχων, καθώς και η τοποθέτηση του οπλισμού των περιμετρικών και των εσωτερικών τοιχίων μεταξύ των επιπέδων -2 και -3. Επίσης, βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής ρύθμισης Ν’ στο βόρειο τμήμα της οδού Βενιζέλου.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στην επέκταση της βόρειας πρόσβασης και βρίσκονται σε εξέλιξη προκαταρκτικές εργασίες για την επανατοποθέτηση του Κρηναίου-Νυμφαίου οικοδομήματος. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών επενδύσεων στις περιοχές των φρεατίων αερισμού και οι εργασίες τοποθέτησης των δοκών ανάρτησης των αυτόματων θυρών αποβαθρών και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής τσιμεντοκονίας και βιομηχανικών δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής υπόβασης διάστρωσης γρανιτών στους χώρους κοινού, εργασίες γειώσεων σχαρών στον σταθμό και τις σήραγγες, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στο επίπεδο της αποβάθρας.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων μόνιμης αντιστάθμισης στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, καθώς και οι συνδέσεις καλωδίων του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή της Λέσχης του ΑΠΘ, κατασκευής πυροφραγμών και κλεισίματος ανοιγμάτων με γυψοσανίδα, κατασκευής του συστήματος ανάρτησης ψευδοροφής στο επίπεδο -1, καθώς και εργασίες σύνδεσης των πινάκων κίνησης του συστήματος αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τελικών χρωματισμών και επενδύσεων αδιάτρητων χαλύβδινων φύλλων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του στεγάστρου στην πρόσβαση 1, οι εργασίες τοποθέτησης των πλευρικών μεταλλικών καλυμμάτων των ανεμιστήρων αερισμού σηράγγων, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, η τοποθέτηση των μεταλλικών επενδύσεων στους μετωπικούς τοίχους και η τοποθέτηση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στο επίπεδο της αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τελικών χρωματισμών, εργασίες κατασκευής ψευδοροφών, καθώς και εργασίες τοποθέτησης των πλευρικών μεταλλικών καλυμμάτων των ανεμιστήρων αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού στην οδό Ψυχάρη, οι κατακόρυφες επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, καθώς και η τοποθέτηση των  μεταλλικών πλαισίων για τις επιφάνειες εργασίας του εκδοτηρίου εισιτηρίων. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στην οδό Δροσίνη, κατασκευής του συστήματος ανάρτησης ψευδοροφής στα επίπεδα -1 και -2, τοποθέτησης υπερυψωμένου δαπέδου στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης του κεντρικού κλιμακοστασίου με γρανίτη, η τοποθέτηση των ιστών φωτισμού του σταθμού στο επίπεδο της οδού, η κατασκευή του υπερυψωμένου δαπέδου στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, η τοποθέτηση των μεταλλικών πλαισίων για τις επιφάνειες εργασίας του εκδοτηρίου εισιτηρίων, καθώς και η εγκατάσταση του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τελικών χρωματισμών, και εγκατάστασης του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης,
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των ιστών φωτισμού του σταθμού στο επίπεδο της οδού και οι μεταλλικές επενδύσεις των μετωπικών τοίχων της αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συνδέσεων του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής ψευδοροφής από γυψοσανίδα στην πρόσβαση 3, καθώς και εργασίες κατασκευής πυροφραγμών.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής πυράντοχων βαφών στον εξώστη. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων πυρανίχνευσης και φωτισμού.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτίριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των κασών για τις ξύλινες θύρες και η τοποθέτηση πάγκων και νιπτήρων στους χώρους υγιεινής σε όλα τα επίπεδα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, επενδύσεων με κεραμικά πλακίδια, τοποθέτησης ψευδοροφών χαλύβδινων λωρίδων σε χώρους υγιεινής και εστίασης, εργασίες ολοκλήρωσης της τοποθέτησης των εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου, εργασίες τοποθέτησης ερμαρίων στους χώρους εστίασης σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εργασίες κατασκευής του συστήματος φυτεμένου δώματος. Στο κτήριο 2 βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών επενδύσεων με πανέλα. Στον περιβάλλοντα χώρο συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής δικτύων και φρεατίων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, κατασκευής κρασπέδων και ρείθρων, πεζοδρομίων καθώς και εργασίες κατασκευής τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος στην περιοχή της ανατολικής πύλης και της νέας εισόδου συρμών.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σηματοδότησης παρά τη τροχιά στις σήραγγες από τον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός» έως τον σταθμό «Δημοκρατίας».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG