Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Οκτώβριος 2022

Καλαμαριά Οκτώβριος 2022
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματων θυρών αποβαθρών.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης αντλιών ομβρίων και λυμάτων, συλλεκτών και δικτύων κατάθλιψης.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε βρίσκονται εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύων και εξοπλισμού για το σύστημα αερισμού/κλιματισμού.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 1 / τροχιά 2 καθώς και εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών στα μεσοδιαστήματα 3 και 4 / τροχιά 2.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG