Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2022
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διάτρησης οπών για την εγκατάσταση των υποσκελετών στήριξης των θυρών αποβαθρών. Αναφορικά με τον εξοπλισμό παροχής ισχύος μέσης τάσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των πινάκων Μ.Τ. 20KV M.V.P. και S.M.V.P. στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των βάσεων των μετασχηματιστών του υποσταθμού, καθώς και δοκιμές του συστήματος αποχέτευσης.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υποσκελετών στήριξης των θυρών αποβαθρών. Επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του πίνακα μέσης τάσης 20KV και του εξοπλισμού παροχής ισχύος 110V DC στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων, η εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού παροχής ισχύος έλξης, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) για τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης  των δικτύων πυρόσβεσης και αποχέτευσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσωρινή απόσπαση των αρχαιοτήτων με παράλληλη αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα. Στη νότια πρόσβαση βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης των υλικών επίχωσης προστασίας των αρχαιοτήτων και στη βόρεια πρόσβαση βρίσκεται σε εξέλιξη η ανασκαφική έρευνα, καθώς και η ανέγερση του προσωρινού στεγάστρου προστασίας της αρχαιολογικής ανασκαφής.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της υπολειπόμενης τοιχοποιΐας και των επιχρισμάτων στο μεσοπάτωμα, η κατασκευή των επιχρισμάτων στο επίπεδο της αποβάθρας, οι χρωματισμοί στα επίπεδα τροχιών και αποβάθρας, καθώς και η κατασκευή των βιομηχανικών δαπέδων στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων στα επίπεδα έκδοσης εισιτηρίων, μεσοπατώματος και αποβάθρας, η τοποθέτηση των θυρών στο επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η συναρμολόγηση των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων θυρών αποβαθρών και οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής των πυροφραγών  στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, καθώς και εργασίες τοποθέτησης των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο τροχιών.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η κατασκευή των πυροφραγών και οι τελικοί χρωματισμοί των χώρων αυτών. Ολοκληρώθηκαν, επίσης, οι εργασίες επένδυσης του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη και οι εργασίες τοποθέτησης των εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων θυρών αποβαθρών, ενώ στο επίπεδο της οδού ολοκληρώθηκε η κατασκευή φρεατίων και όδευσης καλωδίων μέσης τάσης προς τον σταθμό. Αναφορικά με τις εργασίες επιφανειακών αποκαταστάσεων, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του διαχωριστικού τοιχίου μεταξύ του σταθμού και του Α.Π.Θ., η κατασκευή των υποδομών φωτισμού και άρδευσης, καθώς και η κατασκευή βάσης πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα (οδ. Εγνατία και 3ης Σεπτεμβρίου, δυτικά).
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επένδυσης του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη και εργασίες τοποθέτησης των εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων θυρών αποβαθρών, εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού και αερισμού σηράγγων, εγκατάστασης σχαρών καλωδίων καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επένδυσης του αντλιοστασίου με κεραμικά πλακίδια, εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού/κλιματισμού και αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης με κεραμικά πλακίδια στο αντλιοστάσιο και στους χώρους προσωπικού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού σηράγγων και συνδέσεων εξοπλισμού κλιματισμού των τεχνικών χώρων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του εξωτερικού ανελκυστήρα, εργασίες κατασκευής γειώσεων, δοκιμές δικτύου κλιματισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού των συστημάτων αερισμού/ κλιματισμού και αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στην ανατολική και την δυτική πρόσβαση, εργασίες επένδυσης του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, εγκατάστασης καλωδίων για τα συστήματα αερισμού/κλιματισμού και αερισμού σηράγγων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης κλιματισμού στους τεχνικούς χώρους.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής υπόβασης για την επένδυση του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης της επένδυσης με πανέλα αλουμινίου στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για τις μεμονωμένες δοκιμές των κυλιομένων κλιμάκων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο τροχιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης των πινάκων Μέσης Τάσης 20KV και εργασίες φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων στον υποσταθμό.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χρωματισμών στους χώρους στάθμευσης στο επίπεδο -2, οι εργασίες επένδυσης δαπέδου με πλάκες μαρμάρου στον χώρο της κεντρικής εισόδου καθώς και η τοποθέτηση όλων των ρολών ασφαλείας. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών στους χώρους στάθμευσης στο επίπεδο -1, κατασκευής του υπερυψωμένου δαπέδου στον υποσταθμό ΥΦΚΙ, τοποθέτησης εσωτερικών επενδύσεων με πάνελ, τοποθέτησης σκελετών ψευδοροφών ορυκτών ινών σε όλα τα επίπεδα, κατασκευής ψευδοροφών στους χώρους υγιεινής, κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας, τοποθέτησης ανοξείδωτων κατακόρυφων επενδύσεων και εργασίες πλαγιοκάλυψης του μεταλλικού κτηρίου με πανέλα αλουμινίου. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος Ι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αερισμού/κλιματισμού, εγκατάστασης του δικτύου πεπιεσμένου αέρα, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού του ανελκυστήρα ανύψωσης φορείων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλεών και δοκιμές δικτύου παροχής ύδατος και δικτύου παροχής πεπιεσμένου αέρα.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το Κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης με πλακάκια στα επίπεδα +58,00 / +62,30, η τοποθέτηση των δύο κεντρικών εσωτερικών υαλοστασίων στο επίπεδο +58,00, καθώς και η τοποθέτηση των ρολών στον χώρο εισόδου των συρμών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών στο επίπεδο +58,00, πλακοστρώσεων και επένδυσης με πλακίδια στο +66,40 και τοποθέτησης σκελετών ψευδοροφών ορυκτών ινών στο επίπεδο +58,00. Στο κτήριο Εναπόθεσης Συρμών, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ρολών στο κτήριο 9 και στην αίθουσα καταμέτρησης μετρητών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοιχοποιΐας στο επίπεδο +53,00, γεμίσματα δαπέδων στο επίπεδο +58,00, εργασίες  τοποθέτησης επενδύσεων γυψοσανίδας στα επίπεδα +55,00 / +58,00 και +59,00 και κατασκευής χωρισμάτων  γυψοσανίδας στα επίπεδα +55,00 / +59,00. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του κτηριακού συγκροτήματος ΙΙ, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού/κλιματισμού στο επίπεδο +58,00. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και σωληνώσεων κλιματισμού στο επίπεδο +52,00 στην περιοχή της τροχιάς 1, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού μέτρησης/διάγνωσης αξόνων μετά τροχών. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, κατασκευής κρασπέδων και ρείθρων στις εσωτερικές οδούς καθώς και πλακοστρώσεις περιμετρικά του κτηριακού συγκροτήματος Ι και στην είσοδο του Κ.Ε.Λ..
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τελικές εργασίες λείανσης αλουμινοθερμικών συγκολλήσεων της πλωτής πλάκας τροχιάς 2 μεταξύ των σταθμών «Βενιζέλου» και «Αγίας Σοφίας», καθώς και εργασίες πάκτωσης των προκατασκευασμένων καναλιών καλωδίων στις σήραγγες μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Αγίας Σοφίας».
Print Friendly, PDF & Email
WCAG