Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Ιανουάριος 2022

Καλαμαριά Ιανουάριος 2022
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης βιομηχανικών ρολών, ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων καθώς και εργασίες καλωδίωσης κυλιόμενων κλιμάκων. Στην περιοχή της Διασταύρωσης, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής αποχετευτικού δικτύου, εργασίες χρωματισμών καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης βιομηχανικών ρολών, εγκατάστασης φιαλών Inergen του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρόσβεσης.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καλωδιώσεων κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και εργασίες γειώσεων, εγκατάστασης σωληνώσεων και σχαρών στο χώρο του υποσταθμού ΔΕΗ.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των μετασχηματιστών LAS ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες καλωδιώσεων και επενδύσεων κυλιόμενων κλιμάκων.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου αυτόματης κατάσβεσης, στην περιοχή του Σταθμού.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ

Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης δικτύου πυρόσβεσης στο μεσοδιάστημα 2/τροχιά 1 καθώς και τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών, καλωδιώσεων και γειώσεων στο μεσοδιάστημα 4 τροχιά 2. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης της πλάκας αλλαγών/διασταυρώσεων καθώς και εργασίες εγκατάστασης των αλλαγών R100/500 στην περιοχή του Επιστάθμου.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG