Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2022

Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στον κόμβο επί των οδών 26ης Οκτωβρίου / Πολυτεχνείου, οι εργασίες τοποθέτησης των αεραγωγών πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 2, καθώς και η τοποθέτηση του υποσκελετού πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 1. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών επενδύσεων φρεατίων αερισμού, στο επίπεδο -2 στο νότιο τμήμα του σταθμού και στο επίπεδο της τροχιάς στο δυτικό τμήμα, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων και συνδέσεων εξοπλισμού μέσης τάσης.
Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν η εκσκαφή έως το επίπεδο -2 και η κατασκευή της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος του επιπέδου αυτού, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης της πρώτης σειράς αντηρίδων στο νοτιο-ανατολικό φρέαρ αερισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εκσκαφής στο ανατολικό τμήμα για την κατασκευή της πλάκας επιπέδου -3. Στη νότια και τη βόρεια πρόσβαση του σταθμού, καθώς και στο νοτιο-ανατολικό φρέαρ βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική έρευνα.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή της νότιας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τελικής ανάδειξης αρχαιοτήτων στην νότια πρόσβαση και αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στην επέκταση της βόρειας πρόσβασης.
Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής χωρισμάτων από γυψοσανίδα και οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες φυτεύσεων στην νότια πρόσβαση, ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων των συστημάτων πυρανίχνευσης και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στους χώρους κοινού (μεγάφωνα, σύστημα πληροφόρησης επιβατών κ.λπ.), καθώς και εργασίες ελέγχου κυκλωμάτων των πινάκων φωτισμού.
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, τοποθέτησης αφαιρετών κιγκλιδωμάτων στα φρέατα αερισμού, εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων χειρολισθήρων, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης.
Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στο επίπεδο της αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού.
Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοποιΐας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πυροφραγμών και ολοκλήρωσης εγκατάστασης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού.
Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επαναφοράς των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας επί της οδού Δελφών, οι εργασίες κατασκευής του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων επί της οδού Δροσίνη, οι εργασίες κατασκευής ορθομαρμάρωσης στην όψη του διαφραγματικού τοίχου στο επίπεδο -2, καθώς και η τοποθέτηση των πυράντοχων υαλοστασίων στην αίθουσα σταθμάρχη. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων στην οδό Ψυχάρη, εργασίες κατασκευής της ορθομαρμάρωσης του κεντρικού κλιμακοστασίου προς το επίπεδο -1, κατασκευής της νέας περίφραξης του σχολείου επί της οδού Δελφών, καθώς και εργασίες κατασκευής ψευδοροφής από ινοσανίδα στην ανατολική πρόσβαση.
Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού και οι εργασίες κατασκευής της ορθομαρμάρωσης του κεντρικού κλιμακοστασίου μεταξύ των επιπέδων -1 και -2 και βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης.
Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού στα φρέατα αερισμού, προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.
Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
• Κτηριακό Συγκρότημα Ι:
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των ξύλινων θυρών, επένδυσης δαπέδων με linoleum, οι εργασίες κατασκευής ψευδοροφών σε όλους τους χώρους, οι εργασίες χρωματισμών στους κοινόχρηστους χώρους, τους χώρους γραφείων, τα κλιμακοστάσια και στους χώρους στάθμευσης, η τοποθέτηση όλων των εξωτερικών υαλοστασίων, η τοποθέτηση πάγκων και ειδών υγιεινής σε όλους τους αντίστοιχους χώρους, η κατασκευή χωρισμάτων γραφείων καθώς και η τοποθέτηση του γραφειακού εξοπλισμού. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των πινάκων κίνησης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού και αντλιοστασίων, η εγκατάσταση του πίνακα συναγερμού πυρανίχνευσης, του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, του συστήματος φωτισμού, καθώς και του συστήματος αερισμού / κλιματισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης σήμανσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
• Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης με μάρμαρα σε όλους τους χώρους, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης των υαλοπετασμάτων και υαλοπινάκων της κεντρικής εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών, τοποθέτησης σκελετών ανάρτησης ψευδοροφών ορυκτών ινών, τοποθέτησης των υπολειπόμενων εξωτερικών κουφωμάτων και των εσωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου, καθώς και εργασίες κατασκευής του συστήματος φυτεμένου δώματος. Στο κτήριο 2 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων στις οροφές και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, τοποθέτησης μεταλλικών θυρών και κασών για τις ξύλινες θύρες, καθώς και εργασίες τοποθέτησης του υαλοπετάσματος της νότιας όψης και εξωτερικών κουφωμάτων. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του συγκροτήματος, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης κεντρικής κλιματιστικής μονάδας και εγκατάστασης καμινάδων. Στον περιβάλλοντα χώρο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του καταστρώματος της πεζογέφυρας και οι εργασίες κατασκευής οδοποιΐας στις εσωτερικές οδούς, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης τμήματος της οδού Ερ. Σταυρού.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την κατασκευή των αλλαγών 1,2 του Επιστάθμου και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σηματοδότησης παρά τη τροχιά στις σήραγγες από τον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός» έως τον σταθμό «Σιντριβάνι».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG