Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Αύγουστος 2022

Καλαμαριά Αύγουστος 2022

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ρυθμίσεων των εσωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων και τοποθέτησης υποδομής για την εγκατάσταση των αυτόματων θυρών αποβαθρών.
Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των μετασχηματιστών στο χώρο του υποσταθμού.
Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη πρόδρομες εργασίες για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματων θυρών αποβαθρών.
Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας και πλακοστρώσεων και εργασίες εγκατάστασης δικτύου κατάσβεσης INERGEN.
Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Στον κυρίως σταθμό, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες πλακοστρώσεων. Στην περιοχή της 1ης Διασταύρωσης βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών σωλήνων για την όδευση των καλωδίων Μέσης Τάσης εντός του Υποσταθμού.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος των αλλαγών στις θέσεις της 1ης & 2ης Διασταύρωσης «Μίκρα» καθώς και εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών και γειώσεων σχαρών στο μεσοδιάστημα 1 τροχιές 1&2.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG