Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-428 / 22 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (243 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,50 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (408 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (58,6 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG