Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

RFP-456/24 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» – 2η Παράταση των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης: α) Υποβολής προσφορών, β) Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης

Κατεβάστε ΕΔΩ την Παράταση της προθεσμίας για σύναψη σύμβασης σε μορφή .pdf (88 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

Ανάρτηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή διοικήσεων φορέων Ομάδας Α’ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5062/2023 (Α’183)

Κατεβάστε ΕΔΩ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή διοικήσεων φορέων Ομάδας Α’ σε μορφή .pdf (461 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-456/24 – “ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ” – Τεύχος Διευκρινίσεων 2

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων 2 σε μορφή .pdf (294 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-456/24 – “ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ” – Τεύχος Διευκρινίσεων

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (246 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-456/24 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ» – Παράταση των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Κατεβάστε ΕΔΩ την παράταση των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης σε μορφή .pdf (79 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-456/24 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (845 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,06 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (240 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (367 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (241…
Μάθε Περισσότερα

RFP-457/24 – “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”- RFP-457/24

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης (202 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη (1,55 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ την Παράταση της προθεσμίας Έκδοσης Τεύχους Διευκρινίσεων του Διαγωνισμού (47,1 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ την Ματαίωση διαγωνισμού (105 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα
WCAG