Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

RFP – 447/23 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (312 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,37 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (379 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (58,9 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 452 / 23 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (296 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,28 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (552 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf (58,8 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 446 / 23 – “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για Χρήση σχεδιαστικού Λογισμικού BIM της AUTODESK και για τα Υποστηρικτικά Προγράμματα του BIM” – Έγκριση παράτασης των προθεσμιών παραλαβής προσφορών και Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Απόφαση της Παράτασης σε μορφή .pdf (75,9 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 446 / 23 – “Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για Χρήση σχεδιαστικού Λογισμικού BIM της AUTODESK και για τα Υποστηρικτικά Προγράμματα του BIM”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (313 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,32 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (382ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (60,0 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 442 / 23 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (295 KB) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,36 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (378 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf (49,2 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 444/23 – “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (315 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,36 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (377 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf (50 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 441/23 – “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SAP-ERP ΣΕ ΝΕΟΥΣ SERVERS, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (299 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,33 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (189 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (60,0 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα
WCAG