Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2022
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των οδηγών των εξωτερικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται  εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των οδηγών των εξωτερικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού στην περιοχή της νότιας πρόσβασης και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στον σταθμό και στις σήραγγες προς τον σταθμό «Βενιζέλου».
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Συνεχίζονται οι εργασίες της προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων, με παράλληλη αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα. Αρχαιολογική ανασκαφή βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη στη βόρεια και στη νότια πρόσβαση του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της υδατοστεγάνωσης της βόρειας πρόσβασης, η τοποθέτηση των κυλιομένων κλιμάκων στη νότια πρόσβαση, καθώς και οι χρωματισμοί στα επίπεδα έκδοσης εισιτηρίων και μεσοπατώματος, στις προσβάσεις και στο φρεάτιο του εσωτερικού ανελκυστήρα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκαταστάσεων επιπέδου οδού στο βόρειο τμήμα, εργασίες χρωματισμών στο φρεάτιο του εξωτερικού ανελκυστήρα, τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών επενδύσεων στους χώρους των φρεατίων αερισμού, καθώς και εργασίες επένδυσης με κεραμικά πλακίδια στους χώρους προσωπικού. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση των αεραγωγών απαγωγής αέρα (ΟΤΕ) και προσαγωγής (SAF) στο επίπεδο της τροχιάς 1, εργασίες εγκατάστασης των δικτύων πυρόσβεσης και αποχέτευσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στους τεχνικούς χώρους.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υποσκελετών ανάρτησης των μεταλλικών επενδύσεων στους μετωπικούς τοίχους της αποβάθρας, οι εργασίες τοποθέτησης των πλαισίων των παραθύρων των χώρων προσωπικού και στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, η τοποθέτηση των οδηγών των μεταλλικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις, καθώς και η εγκατάσταση των ροηφόρων ζυγών σύνδεσης των μετασχηματιστών με τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ξηράς δόμησης στους χώρους αερισμού στα επίπεδα -1 και -2, κατασκευής ψευδοροφών στους χώρους κοινού και προσωπικού, καθώς και υδραυλικών συνδέσεων και εγκατάστασης των μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου για κλιματισμό των χώρων προσωπικού.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών αερισμού / κλιματισμού στο επίπεδο -1. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής ψευδοροφών γυψοσανίδας και τσιμεντοσανίδας, εργασίες αποκαταστάσεων στην επιφάνεια της οδού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης της τροχιάς ανάρτησης εξοπλισμού στο δυτικό φρέαρ αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πυροφραγών στους τεχνικούς χώρους, οι εργασίες τοποθέτησης των υποσκελετών ανάρτησης των μεταλλικών επενδύσεων στους μετωπικούς τοίχους της αποβάθρας, οι συνδέσεις των καλωδίων στις αναχωρήσεις του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης προς τον αντίστοιχο εξοπλισμό πεδίου, η εγκατάσταση του εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών στον χώρο του σταθμαρχείου, με τις αντίστοιχες σχάρες καλωδίων. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης και του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, οι εργασίες υδραυλικών συνδέσεων του αντλιοστασίου, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης των ροηφόρων ζυγών σύνδεσης των μετασχηματιστών με τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη και η εγκατάσταση των ροηφόρων ζυγών σύνδεσης των μετασχηματιστών με τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των επενδύσεων αλουμινίου πάνω από τις θύρες αποβαθρών, τοποθέτησης των βιομηχανικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις, εγκατάστασης του εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών στον χώρο του σταθμαρχείου, με τις αντίστοιχες σχάρες καλωδίων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης και του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αντλιοστασίου.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της μεταλλικής κατασκευής του εξωτερικού ανελκυστήρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την οριστική αποκατάσταση της οδού Δελφών.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χρωματισμών στις εξόδους κινδύνου και τις απολήξεις των φρεατίων αερισμού, οι εργασίες τοποθέτησης των σχαρών στα φρεάτια αερισμού, των υποσκελετών ανάρτησης των επενδύσεων πάνω από τις θύρες αποβαθρών, οι εργασίες τοποθέτησης στηριγμάτων ψευδοροφών γυψοσανίδων στις προσβάσεις, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης των βιομηχανικών ρολών ασφαλείας του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αντλιοστασίου, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για την  των μεμονωμένων δοκιμών των κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των πλαισίων των υαλοπινάκων στους χώρους προσωπικού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής ψευδοροφών γυψοσανίδας στις προσβάσεις, εγκατάστασης αεραγωγών και εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των οδηγών των βιομηχανικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις και η τοποθέτηση του πλαισίου του υαλοπίνακα του χώρου σταθμαρχείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των υποσκελετών ανάρτησης των επενδύσεων πάνω από τις θύρες αποβαθρών, η επένδυση της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, η εγκατάσταση των βιομηχανικών ρολών ασφαλείας, εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, εγκατάστασης καλωδίων διανομής ισχύος και εγκατάστασης εξοπλισμού αντλιοστασίου.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ψευδοροφών χαλύβδινων λωρίδων στους χώρους υγιεινής, σε όλα τα επίπεδα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών στα επίπεδα +1 και +2, καθώς και εργασίες τοποθέτησης του υαλοστασίου της κεντρικής εισόδου του κτηρίου. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος Ι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού του ψυχροστασίου και του υδροστασίου και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων Α1.2 Α1.3.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το Κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης με πλάκες σε όλα τα επίπεδα, καθώς και οι εργασίες επένδυσης με πλακίδια στα επίπεδα 0, +1 και +2. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επένδυσης με πλακίδια στο επίπεδο 3 τοποθέτησης σκελετών ανάρτησης οροφών ορυκτών ινών στο επίπεδο +1 και εργασίες τοποθέτησης των υπολειπόμενων εξωτερικών κουφωμάτων. Στο κτήριο Εναπόθεσης Συρμών βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες  τοποθέτησης των υπολειπόμενων εξωτερικών κουφωμάτων. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του κτηρίου 2, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών στο επίπεδο +70,70.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 2 στην διακλάδωση «Δημοκρατίας», καθώς και η εγκατάσταση της αλλαγής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής των πλωτών πλακών στις τροχιές 1 και 2 στο μεσοδιάστημα μεταξύ των σταθμών «Ν. Σιδηροδρομικός» και «Δημοκρατίας». Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής στην τροχιά 2 μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Βενιζέλου», καθώς και η εγκατάσταση εξοπλισμού σηματοδότησης παρά την τροχιά (κυκλώματα γραμμής και βάσεις ραδιοφάρων) στις σήραγγες από τον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός» έως τον σταθμό «Σιντριβάνι».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG