Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Μάιος 2022
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στις τροχιές 1 & 2 και εργασίες τοποθέτησης οδηγών για τις επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού επί της 26ης Οκτωβρίου. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης οδηγών για τις επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και εργασίες κατασκευής ψευδοροφής γυψοσανίδας, στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Συνεχίζονται οι εργασίες της προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων με παράλληλη αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα. Αρχαιολογική ανασκαφή βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη στη βόρεια και στη νότια πρόσβαση. Στο ανατολικό τμήμα του σταθμού (επίπεδο -1), ολοκληρώθηκε η καθαίρεση των κεντρικών πασσάλων και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες τοποθέτησης αντηρίδων.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τσιμεντοκονίας δαπέδου των εξόδων κινδύνου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης περιμετρικής γωνίας στήριξης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, εργασίες εγκατάστασης των αεραγωγών απαγωγής αέρα (ΟΤΕ) και προσαγωγής (SAF) στο επίπεδο της τροχιάς 2 καθώς και εργασίες τοποθέτησης των κυλιόμενων κλιμάκων της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ξηράς δόμησης στους χώρους αερισμού στα επίπεδα -2 και -3, εργασίες τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων και κατασκευής πυροφραγμών.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων χειρολισθήρων και οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών επενδύσεων των αεραγωγών πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού αυτομάτων θυρών αποβαθρών και αδιάλειπτης παροχής ισχύος, εργασίες εγκατάστασης του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης στον τεχνικό χώρο πυρόσβεσης, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκτέλεση των ανεξάρτητων δοκιμών του πίνακα παροχής μέσης τάσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης του υποσκελετού ανάρτησης των αδιάτρητων μεταλλικών πανέλων επένδυσης των μετωπικών τοίχων της αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής του στεγάστρου της εισόδου 1, καθώς και εργασίες τοποθέτησης των μεταλλικών βάσεων έδρασης των πινάκων φωτισμού στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη και η τοποθέτηση του σκελετού ανάρτησης ψευδοροφής τσιμεντοσανίδας στην κεντρική είσοδο. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επενδύσεων τοίχων με πανέλα αλουμινίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Εφαρμόσθηκε η κυκλοφοριακή ρύθμιση Δ και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ορθομαρμάρωσης στην ανατολική πρόσβαση καθώς και εργασίες τοποθέτησης σκελετών ανάρτησης ψευδοροφών χώρων κοινού.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ορθομαρμάρωσης στην είσοδο 2 και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ορθομαρμάρωσης στην είσοδο 1, τοποθέτησης ψευδοροφών στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, τοποθέτησης υπερυψωμένου δαπέδου στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικής ισχύος, καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αντλιοστασίου.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

Κτηριακό Συγκροτημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης δαπέδων χώρων γραφείων με linoleum στα επίπεδα +1 +2 και +3, τοποθέτησης ψευδοροφών χώρων γραφείων, διαδρόμων και χώρων υγιεινής σε όλα τα επίπεδα, κατασκευής της οροφής του στεγάστρου στην νότια όψη του συνεργείου επισκευών, καθώς και η τοποθέτηση του εσωτερικού υαλοστασίου της καντίνας. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών στα κλιμακοστάσια, χρωματισμών στα επίπεδα +1, +2 και στα κλιμακοστάσια, τοποθέτησης των υαλοπινάκων της κεντρικής εισόδου και επίστρωσης των δαπέδων στους χώρους στάθμευσης στα επίπεδα -2 και -1. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές του δικτύου παροχής πεπιεσμένου αέρα και οι εργασίες καλωδιώσεων εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων στο πλυντήριο συρμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εργασίες κατασκευής του δικτύου και του συστήματος ανίχνευσης φυσικού αερίου.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το Κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ηχοπετασμάτων στο δώμα καθώς και οι εργασίες υδατοστεγανώσεων στα φυτεμένα δώματα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών στο επίπεδο +1. Στο κτήριο 2, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης με μάρμαρο στις κλίμακες του τμήματος V και  βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων γυψοσανίδας στο επίπεδο 0, κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας στα επίπεδα -1/0, τοποθέτησης του υαλοπετάσματος της νότιας όψης, καθώς και εργασίες χρωματισμών στο επίπεδο 0.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 2 στο μεσοδιάστημα μεταξύ των σταθμών «Ν. Σιδηροδρομικός» και «Δημοκρατίας». Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της διασταύρωσης τροχιογραμμών του «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού». Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Ν. Σιδηροδρομικού σταθμού».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG