Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σεπτέμβριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού στο νότιο τμήμα της οδού Μοναστηρίου, η τοποθέτηση των βάσεων των ιστών φωτισμού στη νότια πρόσβαση, επί της πλατείας Καραϊσκάκη, και φρεατίων ύδρευσης και συλλογής ομβρίων, στο βόρειο τμήμα. Βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής φάσης Ζ, τοποθέτησης των μεταλλικών υποσκελετών πάνω από τις θύρες αποβαθρών καθώς και εργασίες πρασίνου, στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας επί της οδού Φράγκου, οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδας, πετροβάμβακα και στομίων αεραγωγών πάνω από τις θύρες αποβαθρών, στην πλευρά της τροχιάς 1, η κατασκευή του συστήματος ηχομόνωσης στις περιοχές των φρεάτων αερισμού του σταθμού, καθώς και η κατασκευή των ανθρωποθυρίδων και της ψευδοροφής γυψοσανίδας, στην οροφή της νότιας πρόσβασης.
Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης αντηρίδων στο νοτιο-ανατολικό φρέαρ αερισμού, οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή της πλάκας επιπέδου -3, καθώς και οι εργασίες καθαίρεσης πασσάλων και κεφαλοδέσμων, στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης. Βρίσκονται σε εξέλιξη η κατασκευή της πλάκας επιπέδου -3 του κυρίως σταθμού και η κατασκευή της πρώτης φάσης της πλάκας οροφής της βόρειας πρόσβασης. Στη νότια πρόσβαση του σταθμού, καθώς και στο νοτιο-ανατολικό φρέαρ βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική έρευνα.
Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τελικής ανάδειξης των αρχαιοτήτων στην νότια πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων, αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα στην επέκταση της βόρειας πρόσβασης, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αυτομάτων θυρών αποβαθρών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης εγκατάστασης σχαρών καλωδίων.
Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φυτεύσεων στην νότια πρόσβαση και την κεντρική νησίδα, οι εργασίες τοποθέτησης αφαιρετών κιγκλιδωμάτων στον σταθμό, καθώς και οι εργασίες ελέγχου κυκλωμάτων των πινάκων φωτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών, εργασίες εγκατάστασης των πινάκων κίνησης και σύνδεσης των παροχικών καλωδίων και των καλωδίων τροφοδοσίας του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων των συστημάτων πυρανίχνευσης και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στους χώρους κοινού (κάμερες, μεγάφωνα, σύστημα πληροφόρησης επιβατών κλπ).
Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης γραδελάδων στο μεσοπάτωμα και οι εργασίες τοποθέτησης αφαιρετών κιγκλιδωμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, τελικών βαφών στα κλιμακοστάσια, καθώς και εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης επενδύσεων τοίχων με πανέλα αλουμινίου.
Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης των πεσσών της περίφραξης του Παπαφείου ιδρύματος, οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού, οι εργασίες τοποθέτησης των πλευρικών μεταλλικών καλυμμάτων των ανεμιστήρων αερισμού σηράγγων, η τοποθέτηση των μεταλλικών πλαισίων για τις επιφάνειες εργασίας του εκδοτηρίου εισιτηρίων, η εγκατάσταση και οι συνδέσεις των πινάκων φωτισμού, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων κίνησης του συστήματος αερισμού σηράγγων και απαγωγής αέρα από τις τροχιές.
Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, οι εργασίες εγκατάστασης των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στο επίπεδο της αποβάθρας και οι εργασίες τοποθέτησης αφαιρετών κιγκλιδωμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τελικών χρωματισμών και τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων και ψευδοροφών.
Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ορθομαρμαρώσεων στους χώρους κοινού, οι εργασίες τοποθέτησης αφαιρετών κιγκλιδωμάτων, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων κίνησης των ανεμιστήρων σηράγγων και των ανεμιστήρων απαγωγής / προσαγωγής αέρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας, τοποθέτησης επενδύσεων με πλάκες γρανίτη στις εισόδους, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού.
Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της νέας περίφραξης του σχολείου επί της οδού Δελφών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού στις οδούς Δροσίνη και Ψυχάρη, εργασίες επένδυσης με γρανίτη του κεντρικού κλιμακοστασίου, τελικών χρωματισμών καθώς και εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων από αδιάτρητα χαλύβδινα φύλλα, κατασκευής πυροφραγμών,
Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης με γρανίτη στην δυτική πρόσβαση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αντίστοιχες εργασίες στην ανατολική πρόσβαση και στο κεντρικό κλιμακοστάσιο μεταξύ των επιπέδων -2 και -3, οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στην περιοχή της διακλάδωσης, καθώς και η κατασκευή πυροφραγμών στον σταθμό.
Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης του υπερυψωμένου δαπέδου στην αίθουσα σταθμάρχη, τοποθέτησης του συστήματος κατακόρυφων επενδύσεων από πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, καθώς και εργασίες κατασκευής πυροφραγμών.
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες πυράντοχων βαφών, τοποθέτησης περσίδων αλουμινίου και τοποθέτησης αρμοκάλυπτρων στους αντισεισμικούς αρμούς. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών, καθώς και εργασίες καλωδιώσεων του συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης,.
Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης κασών για τις ξύλινες θύρες, επενδύσεων με κεραμικά πλακίδια, τοποθέτησης ψευδοροφών χαλύβδινων λωρίδων σε χώρους υγιεινής και εστίασης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης πάγκων και νιπτήρων στους χώρους υγιεινής. Στο κτήριο 2 βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης πάγκων και νιπτήρων στους χώρους υγιεινής. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, καθώς και εργασίες κατασκευής του δικτύου πυρόσβεσης. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής δικτύων και φρεατίων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, κατασκευής κρασπέδων και ρείθρων στις εσωτερικές, καθώς και εργασίες κατασκευής τοιχίων οπλισμένου σκυροδέματος στην περιοχή της ανατολικής πύλης.
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σηματοδότησης παρά τη τροχιά στις σήραγγες από τον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός» έως τον σταθμό «Δημοκρατίας».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG