Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2022
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ορθομαρμάρωσης στο κεντρικό κλιμακοστάσιο από το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στο σταθερό κλιμακοστάσιο της βόρειας πρόσβασης, εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρώ καθώς και εργασίες τοποθέτησης οδηγών για τις επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου και ορθομαρμαρώσεων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στον κόμβο 26ης Οκτωβρίου με την οδό Μοναστηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αντίστοιχες εργασίες στους κόμβους επί των οδών Δωδεκανήσου / Πολυτεχνείου και 26ης Οκτωβρίου / Πολυτεχνείου. Ολοκληρώθηκαν, επίσης, οι εργασίες κατασκευής της ψευδοροφής γυψοσανίδας στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης και της τοποθέτησης οδηγών για τις επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.  Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Συνεχίζονται οι εργασίες της προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων με παράλληλη αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα. Αρχαιολογική ανασκαφή βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη στη βόρεια και στη νότια πρόσβαση. Στο ανατολικό τμήμα του σταθμού (επίπεδο -1) ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης αντηρίδων και βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης η πρώτη φάση εκσκαφής του τμήματος αυτού προς το επίπεδο -2. Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη προκαταρκτικές εργασίες τοποθέτησης αντηρίδων, στο δυτικό τμήμα του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των αεραγωγών απαγωγής αέρα και προσαγωγής στο επίπεδο της τροχιάς, η εγκατάσταση των κυλιομένων κλιμάκων και η τοποθέτηση των περιμετρικών γωνιών στήριξης των υπερυψωμένων δαπέδων, στους τεχνικούς χώρους. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των θυρών στους τεχνικούς χώρους, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του δικτύου αερισμού / κλιματισμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ξηράς δόμησης στους χώρους αερισμού στα επίπεδα -2 και -3, η εγκατάσταση των στομίων αεραγωγών του συστήματος αερισμού/ κλιματισμού, η επένδυση με πανέλα αλουμινίου στο κεντρικό κλιμακοστάσιο καθώς και η τοποθέτηση της ψευδοροφής από γυψοσανίδα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ολοκλήρωσης της ορθομαρμάρωσης στους χώρους κοινού, τοποθέτησης αφαιρετών κιγκλιδωμάτων, τελικών χρωματισμών στους τεχνικούς χώρους καθώς και εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης χειρολισθήρων στις εξόδους κινδύνου, επένδυσης των μετωπικών τοίχων της αποβάθρας με αδιάτρητα πανέλα, τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού αυτομάτων θυρών αποβαθρών, αδιάλειπτης παροχής ισχύος, αίθουσας σταθμάρχη και εκδοτηρίου εισιτηρίων, οι υδραυλικές συνδέσεις της αντλίας θερμότητας του συστήματος κλιματισμού, η κατασκευή του δικτύου κατάθλιψης του αντλιοστασίου, καθώς και η εγκατάσταση των βάσεων έδρασης των πινάκων φωτισμού. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες διάστρωσης τσιμεντοκονίας στο κλιμακοστάσιο της εξόδου κινδύνου Κ10, αποκαταστάσεων στην κεντρική νησίδα της οδού Εγνατίας, στον περιβάλλοντα χώρο του Α.Π.Θ. και στην περιοχή της Λέσχης του Πανεπιστημίου, καθώς και εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης με αέριο, στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού αυτομάτων θυρών αποβαθρών και αδιάλειπτης παροχής ισχύος και παραδόθηκε το νέο φυλάκιο του Παπαφείου Ιδρύματος. Ολοκληρώθηκαν, επίσης, οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στους χώρους κοινού (μεγάφωνα, σύστημα πληροφόρησης επιβατών κ.λπ.), κατασκευής του δικτύου κατάθλιψης του αντλιοστασίου, εγκατάστασης των βάσεων έδρασης των πινάκων φωτισμού, στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, καθώς και η εγκατάσταση του πίνακα συναγερμού πυρανίχνευσης στον χώρο πυρόσβεσης. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφής από αδιάτρητα χαλύβδινα φύλλα στην αποβάθρα, τοποθέτησης του υπερυψωμένου δαπέδου στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, τοποθέτησης κατακόρυφων επενδύσεων από αδιάτρητα χαλύβδινα φύλλα στα επίπεδα του σταθμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με αέριο στον τεχνικό χώρο.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των αδιάτρητων μεταλλικών πανέλων επένδυσης των μετωπικών τοίχων της αποβάθρας, η τοποθέτηση του υπερυψωμένου δαπέδου στην αίθουσα σταθμάρχη και στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού αυτομάτων θυρών αποβαθρών και αδιάλειπτης παροχής ισχύος, η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στους χώρους κοινού, η κατασκευή του δικτύου κατάθλιψης του αντλιοστασίου και η τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των πινάκων φωτισμού, στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, κατασκευής του στεγάστρου της εισόδου 1 καθώς και εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των πινάκων φωτισμού, στον χώρο του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμαρώσεων χώρων κοινού, τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού αυτομάτων θυρών αποβαθρών, αδιάλειπτης παροχής ισχύος, αίθουσας σταθμάρχη και εκδοτηρίου εισιτηρίων καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων κίνησης των ανεμιστήρων σηράγγων και των ανεμιστήρων απαγωγής / προσαγωγής αέρα.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Αναφορικά με τις εργασίες αποκατάστασης στην επιφάνεια, ολοκληρώθηκε η κατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Δελφών και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην οδό Δροσίνη, καθώς και εργασίες μετατόπισης των δικτύων από τον χώρο του 8ου Γυμνασίου στην οδό Δελφών. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης δαπέδου με γρανίτη στην ανατολική πρόσβαση, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης του σκελετού ανάρτησης των ψευδοροφών χώρων κοινού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στους χώρους κοινού και στο σταθερό κλιμακοστάσιο προς την αποβάθρα.
 • Σταθμός 25η ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ορθομαρμάρωσης στην ανατολική πρόσβαση, οι εργασίες τοποθέτησης σκελετών ανάρτησης ψευδοροφών χώρων κοινού, καθώς και η τοποθέτηση των επενδύσεων των μετωπικών τοίχων της αποβάθρας. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας, ορθομαρμαρώσεων στο κεντρικό κλιμακοστάσιο καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων εξοπλισμού.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων τοίχων με πανέλα αλουμινίου.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εργασίες ορθομαρμάρωσης στην είσοδο 3, τοποθέτησης αναρτήσεων ψευδοροφών στην αποβάθρα, κατασκευής πυροφραγμών στους τεχνικούς χώρους, ολοκλήρωσης διάστρωσης γρανιτών στο δάπεδο του επιπέδου έκδοσης εισιτηρίων καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαφής βιομηχανικών δαπέδων, τοποθέτησης καπακιών στηθαίων, τοποθέτησης ξύλινων θυρών και κατασκευής διαγραμμίσεων. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες συνδέσεων κλιματιστικών μονάδων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης των πινάκων φωτισμού του συγκροτήματος.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης σκελετών ανάρτησης οροφών ορυκτών ινών, εργασίες επένδυσης κλιμάκων με μάρμαρο, εργασίες χρωματισμών καθώς και εργασίες κατασκευής του συστήματος φυτεμένου δώματος. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και σωληνώσεων κλιματισμού, εγκατάστασης σωληνώσεων λεβητοστασίου και κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, εργασίες τοποθέτησης αεραγωγών καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων. Στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ιστών φωτισμού, καθώς και εργασίες κατασκευής κρασπέδων, πεζοδρομίων, ρείθρων και οδοποιΐας στις εσωτερικές οδούς.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της διασταύρωσης τροχιογραμμών του «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των αλλαγών του Επιστάθμου. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Ν. Σιδηροδρομικού σταθμού», καθώς και η εγκατάσταση εξοπλισμού σηματοδότησης παρά την τροχιά στις σήραγγες από τον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός» έως τον σταθμό «Σιντριβάνι».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG