Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Φεβρουάριος 2022

Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2022
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάτρησης οπών για την εγκατάσταση των υποσκελετών στήριξης των θυρών αποβαθρών και η εγκατάσταση των μετασχηματιστών στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής ισχύος. Σε εξέλιξη  βρίσκονται εργασίες  εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στη σήραγγα προς τον σταθμό «Δημοκρατίας».
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των μετασχηματιστών στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής ισχύος. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης των θυρών αποβαθρών και εγκατάστασης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Συνεχίζονται οι εργασίες της προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων με παράλληλη αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα. Στη νότια πρόσβαση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης των υλικών επίχωσης προστασίας των αρχαιοτήτων και βρίσκεται σε εξέλιξη αρχαιολογική ανασκαφή. Στη βόρεια πρόσβαση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης του προσωρινού στεγάστρου προστασίας της αρχαιολογικής ανασκαφής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των βιομηχανικών δαπέδων στα επίπεδα έκδοσης εισιτηρίων και μεσοπατώματος, η τοποθέτηση ηχοαπορροφητικής επένδυσης στο επίπεδο της τροχιάς 1, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης θυρών στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών στα επίπεδα -1 και -2, κατασκευής γυψοσανίδων στους χώρους αποδυτηρίων και υγιεινής του επιπέδου έκδοσης εισιτηρίων, αποκαταστάσεων επιπέδου οδού στο βόρειο τμήμα, καθώς και η συναρμολόγηση και εγκατάσταση των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πυροφραγών στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, οι εργασίες τοποθέτησης των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο τροχιών, επένδυσης των θυρών αποβαθρών με πανέλα αλουμινίου, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών στον χώρο του σταθμαρχείου, με τις αντίστοιχες σχάρες καλωδίων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης καλωδίων με τα ακροκιβώτια τους μεταξύ των πινάκων Μέσης Τάσης και των μετασχηματιστών εντός του υποσταθμού φωτισμού και παροχής ισχύος, οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών στον χώρο του σταθμαρχείου, με τις αντίστοιχες σχάρες καλωδίων, καθώς και η τοποθέτηση ερμαρίων πυροσβεστικών φωλεών στη σήραγγα τροχιάς 2 προς τον σταθμό «Παπάφη». Σε βρίσκονται εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης χειρολισθήρα στην κλίμακα εξόδου κινδύνου, γραδελάδας στον τεχνικό χώρο της ΔΕΗ και στο μεσοπάτωμα, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων των θυρών αποβαθρών, οι εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των κατακόρυφων πανέλων αλουμινίου στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, οι τελικοί χρωματισμοί στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, η εγκατάσταση σχαρών καλωδίων εντός του υποσταθμού φωτισμού και παροχής ισχύος και η εγκατάσταση του εξοπλισμού κλιματισμού των τεχνικών χώρων συσσωρευτών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επένδυσης του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, κατασκευής πυροφραγών στους τεχνικούς χώρους, εργασίες κατασκευής ψευδοροφών στους χώρους προσωπικού και κοινού, εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών στον χώρο του σταθμαρχείου, με τις αντίστοιχες σχάρες καλωδίων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης του αντλιοστασίου με κεραμικά πλακίδια, οι εργασίες τοποθέτησης των εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης των  επενδύσεων θυρών αποβαθρών και η τοποθέτηση των οδηγών των βιομηχανικών ρολών στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγών στους τεχνικούς χώρους, εγκατάστασης του εξοπλισμού υποδομών μετάδοσης πληροφοριών, στον χώρο του σταθμαρχείου, με τις αντίστοιχες σχάρες καλωδίων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης του κεντρικού κλιμακοστασίου με πλάκες γρανίτη, οι εργασίες τοποθέτησης των εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης των επενδύσεων θυρών αποβαθρών, οι εργασίες εγκατάστασης των τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού στα φρέατα αερισμού, οι συνδέσεις των καλωδίων στις αναχωρήσεις του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης προς τον αντίστοιχο εξοπλισμό πεδίου και η εγκατάσταση του εξοπλισμού κλιματισμού των τεχνικών χώρων συσσωρευτών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, καθώς και εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού και αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των εσωτερικών υποσκελετών ανάρτησης επενδύσεων θυρών αποβαθρών.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ορθομαρμάρωσης στην ανατολική και τη δυτική πρόσβαση, οι εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των κατακόρυφων πανέλων αλουμινίου στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, καθώς και η τοποθέτηση σχαρών συλλογής ομβρίων μπροστά από τη σταθερή και τις κυλιόμενες κλίμακες του επιπέδου έκδοσης εισιτηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των σχαρών στα φρεάτια αερισμού, καθώς και εργασίες αποκατάστασης στην επιφάνεια της οδού.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της υπόβασης για την επένδυση του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, η τοποθέτηση των οδηγών των βιομηχανικών ρολών στις προσβάσεις, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των κατακόρυφων πανέλων αλουμινίου στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο επίπεδο της οδού, εγκατάστασης των συστημάτων φωτισμού και πυρανίχνευσης, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για τις μεμονωμένες δοκιμές των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των πινάκων Μ.Τ. 20KV M.V.P. και S.M.V.P. στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χρωματισμών στους χώρους στάθμευσης στο επίπεδο -1, οι εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων επενδύσεων στα κλιμακοστάσια και οι εργασίες τοποθέτησης σκελετών ψευδοροφών ορυκτών ινών στους χώρους γραφείων, σε όλα τα επίπεδα. Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας και οι εργασίες στις ψευδοροφές χαλύβδινων λωρίδων στους χώρους υγιεινής. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών στα κλιμακοστάσια, τοποθέτησης εσωτερικών επενδύσεων με πάνελ, επένδυσης δαπέδων με linoleum, κατασκευής ψευδοροφών στα κλιμακοστάσια και στην κεντρική είσοδο και τοποθέτησης κουφωμάτων. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου οροφής, η  εγκατάσταση των πυροσβεστικών φωλεών, καθώς και η εγκατάσταση της γερανογέφυρας αρ. 31. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων φωτισμού και φωτιστικών, εγκατάστασης και συνδέσεων καλωδίων του συστήματος αυτομάτου ελέγχου κτηρίου, εργασίες συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος πυρανίχνευσης, συνδέσεις εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου και εργασίες κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού του ψυχροστασίου και του υδροστασίου, και οι δοκιμές του δικτύου παροχής πεπιεσμένου αέρα.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το Κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χαλικόστρωσης στο δώμα. Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες επένδυσης με πλακίδια στο επίπεδο +66,40 και οι εργασίες τοποθέτησης σκελετών ψευδοροφών ορυκτών ινών στο επίπεδο +58,00. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών στο επίπεδο +58,00 και τοποθέτησης ηχοπετασμάτων στο δώμα. Στο κτήριο Εναπόθεσης Συρμών, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιΐας στον χώρο διαχείρισης συστήματος διάγνωσης αξόνων στο επίπεδο -1 και τα γεμίσματα δαπέδων στα επίπεδα +58,00 και +59,00. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες  τοποθέτησης επενδύσεων γυψοσανίδας στο επίπεδο +58,00 και κατασκευής χωρισμάτων και επενδύσεων γυψοσανίδας στα επίπεδα +55,00 /+59,00. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού μέτρησης/διάγνωσης αξόνων μετά τροχών και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και σωληνώσεων κλιματισμού στο επίπεδο +52,00, στην περιοχή της τροχιάς 1. Στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, κατασκευής κρασπέδων και ρείθρων στις εσωτερικές οδούς R1, R2 και  R3, ενώ ολοκληρώθηκαν οι πλακοστρώσεις περιμετρικά του κτηρίου 1 και στην είσοδο του Κ.Ε.Λ..
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των πλωτών πλακών τροχιάς, μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Βενιζέλου», η κατασκευή της πλωτής πλάκας τροχιάς 1 και η εγκατάσταση της αλλαγής στη διακλάδωση «Δημοκρατίας», καθώς και η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων καλωδιοδιαδρόμων, μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Α. Σοφίας». Σε εξέλιξη βρίσκονται η κατασκευή της πλωτής πλάκας τροχιάς 2, στη διακλάδωση «Δημοκρατίας», και η κατασκευή της πλωτής πλάκας τροχιάς 1 στο μεσοδιάστημα μεταξύ των σταθμών «Ν. Σιδηροδρομικός» και «Δημοκρατίας». Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού σηματοδότησης (κυκλώματα γραμμής και βάσεις ραδιοφάρων), στις σήραγγες από τον σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός» έως τον σταθμό «Σιντριβάνι».

Αναφορικά με τις εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία:

 • Σύστημα PRCS (τηλε-ελέγχου Ισχύος Έλξης): Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εσωτερικές μερικώς ανεξάρτητες δοκιμές και δοκιμές διεπαφών με το υποσύστημα ισχύος Έλξης στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας και στους Υποσταθμούς ανόρθωσης των σταθμών «25η Μαρτίου», «Βούλγαρη» και «Ν. Ελβετία»,
 • Δοκιμές Ενοποίησης Συστήματος (SIT): Εκτελέσθηκε η δοκιμή περιτυπώματος στο Αμαξοστάσιο πυλαίας (SIT-DPT-1) και στο τμήμα της γραμμής από το Αμαξοστάσιο έως τον σταθμό Πανεπιστήμιο (SIT-ML-1).

Εκτελέσθηκε επιτυχώς η δοκιμή κενού συρμού-αποβάθρας, τόσο με άδειο συρμό όσο και με συρμό με φορτίο Μ3.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG