Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2022
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τελικής αποκατάστασης επιφανείας οδού στην περιοχή της νότιας πρόσβασης, ορθομαρμαρώσεων στο κεντρικό κλιμακοστάσιο από το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων στην αποβάθρα καθώς και προκαταρκτικές εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 1.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών επενδύσεων στα επίπεδα -1 και τροχιών, τοποθέτησης των επενδύσεων και συναρμολόγηση των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στον σταθμό και στις σήραγγες προς τον σταθμό «Βενιζέλου».
 • ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Συνεχίζονται οι εργασίες της προσωρινής απόσπασης των αρχαιοτήτων, με παράλληλη αρχαιολογική ανασκαφική έρευνα. Αρχαιολογική ανασκαφή βρίσκεται, επίσης, σε εξέλιξη στη βόρεια και στη νότια πρόσβαση του σταθμού.
 • ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες τοποθέτησης βάσεων έδρασης εξοπλισμού στους τεχνικούς χώρους σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και αδιάλειπτης παροχής ισχύος, καθώς εργασίες για την τοποθέτηση των κυλιομένων κλιμάκων της βόρειας πρόσβασης.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του κεντρικού πίνακα πυρανίχνευσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ξηράς δόμησης στους χώρους αερισμού στα επίπεδα -2 και -3, επένδυσης των μετωπικών τοίχων της αποβάθρας με αδιάτρητα μεταλλικά πανέλα, εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στους χώρους κοινού (κάμερες, μεγάφωνα κ.λπ.), καθώς και εργασίες εγκατάστασης στομίων αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καλωδιώσεων και συνδέσεων του συστήματος φωτισμού.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, οι εργασίες επένδυσης των μετωπικών τοίχων της αποβάθρας με αδιάτρητα μεταλλικά πανέλα και η τοποθέτηση του μεταλλικού υποσκελετού των πάγκων στους χώρους υγιεινής. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής ψευδοροφών στις προσβάσεις, στο κεντρικό κλιμακοστάσιο και την αποβάθρα και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στους χώρους κοινού (κάμερες, μεγάφωνα κ.λπ.).
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των βιομηχανικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης του υποσκελετού ανάρτησης των αδιάτρητων μεταλλικών πανέλων επένδυσης των μετωπικών τοίχων της αποβάθρας, κατασκευής ψευδοροφών στην αποβάθρα καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή δείγματος του στεγάστρου της εισόδου 1.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδραυλικών συνδέσεων του αντλιοστασίου και η εγκατάσταση των ροηφόρων ζυγών μεταξύ των μετσχηματιστών και του Γενικού Πίνακα Χαμηλής τάσης στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής ισχύος. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επένδυσης της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, τοποθέτησης σκελετού ανάρτησης ψευδοροφής τσιμεντοσανίδας στην κεντρική είσοδο, τοποθέτησης υποσκελετού ανάρτησης πανέλων επένδυσης αλουμινίου, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης και του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή της οριστικής κυκλοφοριακής ρύθμισης της οδού Δελφών με 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στην επιφάνεια, επένδυσης της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, καθώς και εργασίες συνδέσεων του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους χώρους της αίθουσας σταθμάρχη και του εκδοτηρίου εισιτηρίων. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού αερισμού σηράγγων και αερισμού / κλιματισμού, υδραυλικών συνδέσεων αντλιοστασίου, εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και εργασίες συνδέσεων του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης του υποσκελετού ανάρτησης των αδιάτρητων μεταλλικών πανέλων επένδυσης των μετωπικών τοίχων της αποβάθρας. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες συνδέσεων του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων εξοπλισμού.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους εξοπλισμού θυρών αποβαθρών, συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος και αίθουσας σταθμάρχη. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ορθομαρμάρωσης στην είσοδο 2 και τοποθέτησης υπερυψωμένου δαπέδου στον υποσταθμό φωτισμού και βοηθητικής ισχύος.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ:

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης σκελετών ψευδοροφών ορυκτών ινών σε χώρους γραφείων και διαδρόμους σε όλα τα επίπεδα, η τοποθέτηση του υαλοπετάσματος της κεντρικής εισόδου και η τοποθέτηση πάγκων και νιπτήρων σε όλους τους χώρους υγιεινής. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των υαλοπινάκων και του εσωτερικού υαλοστασίου της καντίνας, καθώς και εργασίες επίστρωσης δαπέδων χώρων στάθμευσης στο επίπεδο -2. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του ανελκυστήρα Α1.3 και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης του ανελκυστήρα Α1.2, συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος πυρανίχνευσης, εργασίες εγκατάστασης καμινάδων, καθώς και δοκιμές του δικτύου παροχής πεπιεσμένου αέρα.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το Κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επένδυσης με μάρμαρο της κλίμακας Κ2.8, καθώς και εργασίες υδατοστεγανώσεων στα φυτεμένα δώματα. Στο Κτήριο  Εναπόθεσης Συρμών, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες  επένδυσης με μάρμαρο στις κλίμακες του κτηρίου V, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων στην οροφή του κτηρίου V. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής συλλεκτών του ψυχροστασίου, εγκατάστασης του υδροστασίου καθώς και εργασίες καλωδιώσεων εξοπλισμού ασθενών ρευμάτων στο πλυντήριο συρμών. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης της οδού Ερ. Σταυρού.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:  ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 1 στο μεσοδιάστημα μεταξύ των σταθμών «Ν. Σιδηροδρομικός» και «Δημοκρατίας». Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται η κατασκευή της πλωτής πλάκας τροχιάς 2 στο ως άνω μεσοδιάστημα. Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη εργασίες αποσυναρμολόγησης της προσωρινής γραμμής και τοποθέτησης του ελαστικού υποστρώματος πλωτής πλάκας στην διασταύρωση τροχιογραμμών του «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού». Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης της 3ης γραμμής μεταξύ των σταθμών «Δημοκρατίας» και «Αγίας Σοφίας».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG