Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Μάιος 2023

Μάιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ηχομονώσεων, καθώς και η εγκατάσταση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του Επιστάθμου, τοποθέτησης ψευδοροφών στους χώρους προσωπικού, εγκατάστασης του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων εξοπλισμού. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:…
Μάθε Περισσότερα

Απρίλιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της ορθομαρμάρωσης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αξονικών ανεμιστήρων του συστήματος αερισμού σηράγγων, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού και των γειώσεων στις σήραγγες, καθώς και δοκιμές του δικτύου πυρόσβεσης και των κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2023

Μάρτιος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των  ψευδοροφών στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στο ανατολικό κλιμακοστάσιο, αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, χρωματισμών θυρών στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής πυροφραγών, κατασκευής  κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου, τοποθέτησης υαλοπινάκων ανελκυστήρων και χώρων προσωπικού, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2023

Φεβρουάριος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων ΑΜΕΑ, η τοποθέτηση των μεταλλικών ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους και των γραδελάδων στα φρεάτια αερισμού, καθώς και η εγκατάσταση των στομίων του συστήματος προσαγωγής αέρα πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην τροχιά 2. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγών, εργασίες…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2023

Ιανουάριος 2023

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της ορθομαρμάρωσης στις προσβάσεις και η επένδυση του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών θυρών στους τεχνικούς χώρους, τοποθέτησης γραδελάδων στα φρεάτια αερισμού σηράγγων, κατασκευής γυψοσανίδων και ινοσανίδων, τοποθέτησης ανοξείδωτων ορθοστατών, εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων φωτισμού στις σήραγγες, συνδέσεις εξοπλισμού…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2022

Δεκέμβριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του υπερυψωμένου δαπέδου και του εξοπλισμού στην  αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και η διάστρωση του σκυροδέματος πλήρωσης στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών στους χώρους κοινού (επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων), κατασκευής ορθομαρμάρωσης χώρων κοινού, καθώς και εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2022

Νοέμβριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των δικτύων κατάθλιψης των αντλιοστασίων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εργασίες τοποθέτησης περιμετρικών γωνιών στήριξης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού, εργασίες εγκατάστασης του υπερυψωμένου δαπέδου στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης καλωδίων σηματοδότησης στα ερμάρια του τεχνικού…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2022

Οκτώβριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής έργων πρασίνου στον βόρειο τομέα του σταθμού, τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών στους χώρους κοινού, εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων και γειώσεων σχαρών στο επίπεδο -1, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων σηματοδότησης και αυτομάτων θυρών αποβαθρών. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χάραξης των…
Μάθε Περισσότερα

Σεπτέμβριος 2022

• Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού στο νότιο τμήμα της οδού Μοναστηρίου, η τοποθέτηση των βάσεων των ιστών φωτισμού στη νότια πρόσβαση, επί της πλατείας Καραϊσκάκη, και φρεατίων ύδρευσης και συλλογής ομβρίων, στο βόρειο τμήμα. Βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής φάσης Ζ,…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2022

Αύγουστος 2022

• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στον κόμβο επί των οδών 26ης Οκτωβρίου / Πολυτεχνείου, οι εργασίες τοποθέτησης των αεραγωγών πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 2, καθώς και η τοποθέτηση του υποσκελετού πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 1. Σε εξέλιξη…
Μάθε Περισσότερα
WCAG