Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Πρόοδος Βασικου έργου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 2022

Δεκέμβριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του υπερυψωμένου δαπέδου και του εξοπλισμού στην  αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και η διάστρωση του σκυροδέματος πλήρωσης στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών στους χώρους κοινού (επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων), κατασκευής ορθομαρμάρωσης χώρων κοινού, καθώς και εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2022

Νοέμβριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των δικτύων κατάθλιψης των αντλιοστασίων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εργασίες τοποθέτησης περιμετρικών γωνιών στήριξης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού, εργασίες εγκατάστασης του υπερυψωμένου δαπέδου στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης καλωδίων σηματοδότησης στα ερμάρια του τεχνικού…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2022

Οκτώβριος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής έργων πρασίνου στον βόρειο τομέα του σταθμού, τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών στους χώρους κοινού, εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων και γειώσεων σχαρών στο επίπεδο -1, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων σηματοδότησης και αυτομάτων θυρών αποβαθρών. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χάραξης των…
Μάθε Περισσότερα

Σεπτέμβριος 2022

• Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού στο νότιο τμήμα της οδού Μοναστηρίου, η τοποθέτηση των βάσεων των ιστών φωτισμού στη νότια πρόσβαση, επί της πλατείας Καραϊσκάκη, και φρεατίων ύδρευσης και συλλογής ομβρίων, στο βόρειο τμήμα. Βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής φάσης Ζ,…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2022

Αύγουστος 2022

• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στον κόμβο επί των οδών 26ης Οκτωβρίου / Πολυτεχνείου, οι εργασίες τοποθέτησης των αεραγωγών πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 2, καθώς και η τοποθέτηση του υποσκελετού πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 1. Σε εξέλιξη…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2022

Ιούλιος 2022

• Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στα επίπεδα -1 και -2 και στην σήραγγα προς τον σταθμό «Δημοκρατίας».• Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στον κόμβο επί των οδών Δωδεκανήσου και Πολυτεχνείου και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι αντίστοιχες εργασίες…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2022

Ιούνιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ορθομαρμάρωσης στο κεντρικό κλιμακοστάσιο από το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στο σταθερό κλιμακοστάσιο της βόρειας πρόσβασης, εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρώ καθώς και εργασίες τοποθέτησης οδηγών για τις επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου και ορθομαρμαρώσεων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων.…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Μάιος 2022

Μάιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στις τροχιές 1 & 2 και εργασίες τοποθέτησης οδηγών για τις επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών και βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες αποκατάστασης επιφανείας…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Απρίλιος 2022

Απρίλιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τελικής αποκατάστασης επιφανείας οδού στην περιοχή της νότιας πρόσβασης, ορθομαρμαρώσεων στο κεντρικό κλιμακοστάσιο από το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων στην αποβάθρα καθώς και προκαταρκτικές εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 1. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών βρίσκονται…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2022

Μάρτιος 2022

Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των οδηγών των εξωτερικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται  εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού αερισμού / κλιματισμού. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των οδηγών των εξωτερικών ρολών ασφαλείας στις προσβάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιφανείας οδού στην περιοχή της νότιας πρόσβασης και…
Μάθε Περισσότερα
WCAG