Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Αύγουστος 2023
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του επιστάθμου, εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος, εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής πυροφραγμών.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των θυρών αποβαθρών, η τοποθέτηση των αεραγωγών του συστήματος αερισμού σηράγγων στην οροφή των τροχιών 1 & 2, η εγκατάσταση του εξοπλισμού σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών στους αντίστοιχους τεχνικούς χώρους, καθώς και η διάστρωση της υπόβασης των πλακών γρανίτη στο δάπεδο του επιπέδου έκδοσης εισιτηρίων  και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης θυρών στα επίπεδα των τεχνικών χώρων και της αποβάθρας, η κατασκευή υπερυψωμένων δαπέδων, εργασίες  εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού στους τεχνικούς χώρους του επιπέδου -3, εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών και καλωδίων στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών χώρων και στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, εργασίες  συνδέσεων πινάκων των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης, εργασίες κατασκευής των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και πυρόσβεσης, καθώς και εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης και αδιατάρακτης κοπής για την σύνδεση με τον κυρίως σταθμό της βόρειας και της νότιας πρόσβασης. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη οι εργασίες επανατοποθέτησης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων / ενοτήτων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υαλοπινάκων των ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στους χώρους κοινού, η επένδυση του δαπέδου της αποβάθρας και των λοιπών χώρων κοινού με πλάκες γρανίτη, η ορθομαρμάρωση στο εσωτερικό του σταθμού, οι εργασίες τοποθέτησης των επενδύσεων των κυλιομένων κλιμάκων στις προσβάσεις, καθώς και η τοποθέτηση των ψευδοροφών στο επίπεδο -1 και στην αίθουσα σταθμάρχη. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής ψευδοροφών στο επίπεδο -2, τοποθέτησης κατακόρυφων χαλύβδινων επενδύσεων στο επίπεδο της αποβάθρας και στους λοιπούς χώρους κοινού, εργασίες κατασκευής του στεγάστρου στην βόρεια πρόσβαση, αποκαταστάσεων στην περιοχή της πλατείας Μακεδονομάχων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών καλωδίων και συνδέσεων κυλιομένων κλιμάκων.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων,
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου σε χώρους κοινού, εργασίες τοποθέτησης των καλύψεων με μεταλλικά πανέλα στις εσωτερικές κυλιόμενες κλίμακες, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των υαλοπινάκων στα στέγαστρα του σταθμού, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Συνεχίζονται οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Συνεχίζονται οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, εγκατάστασης στομίων του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του στεγάστρου, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επένδυσης με πανέλα αλουμινίου, τοποθέτησης φωτιστικών στους χώρους κοινού, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πυροφραγμών και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης καλωδίων του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων  ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων του συστήματος διανομής ισχύος, συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εγκατάσταση και συνδέσεις καλωδίων των ανεμιστήρων ώσης στην σήραγγα μεταξύ του σταθμού και του αμαξοστασίου, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, καθώς και εργασίες εγκατάστασης διανομής ισχύος στο κτήριο 8.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών από πλάκες ορυκτών ινών, εγκατάστασης υαλοπινάκων στα εσωτερικά υαλοστάσια αλουμινίου, τοποθέτησης ανοξείδωτων επενδύσεων στα τοιχία των ανελκυστήρων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εργασίες κατασκευής πλακοστρώσεων στο κεντρικό προαύλιο. Στο κτήριο 2, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των βιομηχανικών δαπέδων σε όλα τα επίπεδα και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, τοποθέτησης των ξύλινων θυρών και ειδών κιγκαλερίας, τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων στο κτήριο συντήρησης τροχιάς, εργασίες κατασκευής επενδύσεων και χωρισμάτων από γυψοσανίδα στον παιδικό σταθμό και στο κεντρικό φυλάκιο, κατασκευής μονώσεων στο κτήριο του παιδικού σταθμού, καθώς και εργασίες κατασκευής κιγκλιδωμάτων στις εξωτερικές κλίμακες. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αυτόματου ελέγχουν κτηρίου και του συστήματος τηλεπικοινωνιών, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος διανομής ισχύος και κατασκευής γειώσεων, εγκατάστασης και συνδέσεων του πίνακα φωτισμού LNC5-01 στο επίπεδο +62,30, εγκατάστασης αεραγωγών, καταιωνιστήρων και μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, εργασίες κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης στο κτήριο 4. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμού τοιχίων, καθώς και εργασίες κατασκευής της νέας εισόδου μεταφοράς συρμών.
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της σιδηροδρομικής επιδομής και της εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου τροχιάς στο σύνολο του έργου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG