Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σεπτέμβριος 2023

THESSALONIKI_09_2023-1024x411
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης καπακιών γρανίτη στο επίπεδο μετεπιβίβασης, καθώς και η τοποθέτηση των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο των τροχιών 1 και 2. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του επιστάθμου (επιχώσεις, οδοστρωσία, πλακοστρώσεις), εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος, εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού καθώς και εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων ανελκυστήρων.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο των τροχιών 1 και 2 και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες  συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάστρωσης της υπόβασης των πλακών γρανίτη στο δάπεδο της αποβάθρας, η τοποθέτηση των θυρών καθώς και η κατασκευή των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης και αδιατάρακτης κοπής για την σύνδεση με τον κυρίως σταθμό της βόρειας και της νότιας πρόσβασης, εργασίες συναρμολόγησης των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων, εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών και κατασκευής γειώσεων στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών χώρων, εργασίες συνδέσεων του συστήματος σηματοδότησης, καθώς και εργασίες κατασκευής σωληνώσεων αντλιοστασίου. Βρίσκονται, επίσης, σε εξέλιξη οι εργασίες επανατοποθέτησης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων / ενοτήτων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, οι εργασίες κατασκευής του στεγάστρου στην βόρεια πρόσβαση, καθώς και οι εργασίες αποκαταστάσεων στην περιοχή της πλατείας Μακεδονομάχων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής ψευδοροφών στο επίπεδο της αποβάθρας, χρωματισμών, εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών, καλωδίων και γειώσεων.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πυράντοχων καλωδίων στον εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ισχύος και βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πυράντοχων καλωδίων στον εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ισχύος και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης, εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων με χαλύβδινα πανέλα, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επένδυσης των πεσσών της περίφραξης του Παπαφείου ιδρύματος με διακοσμητικό τουβλάκι και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών στους χώρους κοινού, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των μεταλλικών επενδύσεων στους χώρους κοινού και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαίρεσης της πλάκας του εργοταξιακού χώρου και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής γειώσεων, ρυθμίσεων και εκκίνησης των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πυράντοχων καλωδίων στον εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ισχύος και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ολοκλήρωσης του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης και συνδέσεων των θωρακισμένων καλωδίων του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού και βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές των εγκατεστημένων  ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πυράντοχων καλωδίων στον εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ισχύος και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων του συστήματος διανομής ισχύος, συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εγκατάσταση και συνδέσεις καλωδίων των ανεμιστήρων ώσης στην σήραγγα μεταξύ του σταθμού και του αμαξοστασίου, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου στο συγκρότημα Ι και στο κτήριο 7.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών, τοποθέτησης ειδών κιγκαλερίας, εργασίες τοποθέτησης ψευδοροφών, καθώς και εργασίες τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής μονώσεων μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, η εγκατάσταση των σωληνώσεων κλιματισμού στην αποβάθρα και στο κτήριο 4, καθώς και η εγκατάσταση φωτισμού στο δώμα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών στα κτήρια 3 και 4, εγκατάστασης και κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, εργασίες εγκατάστασης μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, καλωδιώσεις του συστήματος φωτισμού, εγκατάστασης και συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου. Στον περιβάλλοντα χώρο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των πυροσβεστικών κρουνών, καθώς και η εγκατάσταση της δεξαμενής πετρελαίου.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκε η ενεργοποίηση του ρεύματος έλξης στο σύνολο της Γραμμής.

 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG