Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2023
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των  ψευδοροφών στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ορθομαρμάρωσης στο ανατολικό κλιμακοστάσιο, αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου, χρωματισμών θυρών στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής πυροφραγών, κατασκευής  κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου, τοποθέτησης υαλοπινάκων ανελκυστήρων και χώρων προσωπικού, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού και των γειώσεων στις σήραγγες, συνδέσεις κυλιομένων κλιμάκων, καθώς και δοκιμές του δικτύου πυρόσβεσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών στους τεχνικούς χώρους, κατασκευής πυροφραγμών, εγκατάστασης των ψευδοροφών, εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού στα φρέατα αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλάκας έδρασης των αρχαιοτήτων (επίπεδο-1) και βρίσκεται σε εξέλιξη η επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων/ενοτήτων στον σταθμό. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής τοιχοποιΐας και επιχρισμάτων στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στην αποβάθρα, χρωματισμών στην αποβάθρα και στην οροφή της πλάκας έδρασης των αρχαιοτήτων, εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης του νοτιοανατολικού φρέατος αερισμού του σταθμού, εγκατάστασης σωλήνων πυρόσβεσης στην περιοχή της τροχιάς 1, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στην τροχιά 2. Τέλος, συνεχίζεται η αρχαιολογική έρευνα στη βόρεια πρόσβαση του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της υπόβασης επένδυσης γρανιτών στην αποβάθρα, καθώς και η εγκατάσταση των μετασχηματιστών στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, εγκατάστασης σχαρών και γειώσεων, εγκατάστασης εξοπλισμού στον τεχνικό χώρο σηματοδότησης, εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εγκατάστασης του δικτύου παροχής ύδατος, καθώς και εργασίες εγκατάστασης και δοκιμών του συστήματος πυρόσβεσης του σταθμού.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων, εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού στους τεχνικούς χώρους, η τοποθέτηση ψευδοροφών, η εγκατάσταση των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πυρανίχνευσης στον σταθμό, καθώς και η τοποθέτηση ανεμόσκαλων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τελικών χρωματισμών, εγκατάστασης κατακόρυφων χαλύβδινων επενδύσεων, εγκατάστασης του πίνακα αντλιοστασίου, ολοκλήρωσης αποκαταστάσεων στην επιφάνεια, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους, οι εργασίες τοποθέτησης των ψευδοροφών του σταθμού, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και πυρανίχνευσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, τελικών χρωματισμών, κατασκευής πυροφραγμών, εργασίες επένδυσης με πανέλα αλουμινίου, εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων, τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής των στεγάστρων στο επίπεδο της οδού, τοποθέτησης της σήμανσης του σταθμού, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των στεγάστρων στην επιφάνεια, καθώς και η εγκατάσταση του συνόλου των ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού των συστημάτων τηλεπικοινωνιών, ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου και πυρανίχνευσης. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τελικών χρωματισμών, κατασκευής επενδύσεων με χαλύβδινα πανέλα, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους, η εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, η εγκατάσταση και οι συνδέσεις των πινάκων κίνησης των συστημάτων αερισμού σηράγγων και αερισμού/ κλιματισμού, οι καλωδιώσεις του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, ολοκλήρωσης ψευδοροφών στους χώρους κοινού, τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων, κατασκευής ανοξείδωτων ορθοστατών, τοποθέτησης υπερυψωμένου δαπέδου στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, εργασίες συνδέσεων των πινάκων φωτισμού, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκαταστάσεων στην επιφάνεια, οι συνδέσεις του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου και των πινάκων φωτισμού, η τοποθέτηση των ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους, η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στο επίπεδο των τροχιών, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης πανέλων αλουμινίου, τοποθέτησης ψευδοροφών στους χώρους κοινού, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων ορθοστατών και κουπαστών εσωτερικά, οι εργασίες εγκατάστασης της ψευδοροφής στην αποβάθρα, η τοποθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων στο επίπεδο των τροχιών, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού, εργασίες εγκατάστασης του εξωτερικού ανελκυστήρα, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων ΑΜΕΑ, καθώς και η εγκατάσταση και οι συνδέσεις των πινάκων κίνησης των συστημάτων αερισμού / κλιματισμού και αερισμού σηράγγων.  Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, εργασίες τελικών χρωματισμών, ολοκλήρωσης τοποθέτησης ψευδοροφών στους χώρους κοινού, συνδέσεων του εξοπλισμού του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, εγκατάστασης του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών περσίδων αλουμινίου και εργασίες τοποθέτησης αρμοκάλυπτρων αντισεισμικών αρμών. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών, εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και μη εξουσιοδοτημένης εισόδου εργασίες εγκατάστασης σχαρών, διανομής και ρευματοδοτών, συνδέσεις εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης, τοποθέτησης σχαρών και γειώσεων, εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης και εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στο κτήριο 8.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτίριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου και οι εργασίες τοποθέτησης περσίδων αλουμινίου στο δώμα. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, κατασκευής ψευδοροφών γυψοσανίδας και ορυκτών ινών σε χώρους γραφείων, εργασίες επένδυσης δαπέδων με linoleum, τοποθέτησης υαλοπινάκων στα εσωτερικά υαλοστάσια, εγκατάστασης των ανοξείδωτων επενδύσεων στα τοιχία των ανελκυστήρων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εργασίες κατασκευής του συστήματος φυτεμένου δώματος. Στο κτήριο 2 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων στο κτίριο συντήρησης τροχιάς και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των ξύλινων θυρών και ειδών κιγκαλερίας, τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων στους χώρους υγιεινής και εστίασης, εργασίες επένδυσης με πλάκες μαρμάρου στις κλίμακες  του κτηρίου V, εργασίες τοποθέτησης  υαλοπετασμάτων και εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου, τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στις εξωτερικές κλίμακες, καθώς και εργασίες τοποθέτησης της κλίμακας στο αντλιοστάσιο ομβρίων. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, κατασκευής μονώσεων κλιματιστικών μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, εγκατάστασης σωληνώσεων αυτόματης κατάσβεσης στο κτήριο 9, σωληνώσεων πυρόσβεσης και κλιματισμού στο κτήριο 4, καθώς και εργασίες καλωδιώσεων Ethernet. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής γειώσεων σχαρών, εγκατάστασης και συνδέσεων εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος και διανομής στο κτήριο 9, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού.  Στον περιβάλλοντα χώρο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιχώσεων και κατασκευής τελικής επιφάνειας οπλισμένου σκυροδέματος στο προαύλιο του παιδικού σταθμού και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων και κατακόρυφης σήμανσης, εργασίες κατασκευής της νέας εισόδου μεταφοράς συρμών, καθώς και εργασίες οδοποιΐας / ασφαλτικών.
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της σιδηροδρομικής επιδομής και της εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου τροχιάς στο σύνολο του έργου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG