Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Καλαμαριά Μάρτιος 2023
  • Φρέαρ Κρήτης: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού, καθώς και εργασίες τοποθέτησης σοβατεπί και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες βαφών απολήξεων επιπέδου οδού και εγκατάστασης του συστήματος αποχέτευσης ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών καθώς και εργασίες κατασκευής υδατοστεγάνωσης.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων, εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, τοποθέτησης πυράντοχων αεραγωγών πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής επένδυσης από γυψοσανίδα πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών (PSD). Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης πυράντοχων αεραγωγών πάνω από τις θύρες αποβαθρών, εργασίες ελέγχου της εγκατάστασης των PSD και τοποθέτησης εξοπλισμού και αεραγωγών για το σύστημα αερισμού / κλιματισμού. Στην περιοχή της 2ης Διασταύρωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ηχομονωτικής επένδυσης, καθώς και εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων φωτισμού και άρδευσης στο επίπεδο οδού.
  • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών στα μεσοδιαστήματα 4 και 6 καθώς και στην περιοχή των αντλιοστασίων.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG