Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Φεβρουάριος 2023

Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2023
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων ΑΜΕΑ, η τοποθέτηση των μεταλλικών ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους και των γραδελάδων στα φρεάτια αερισμού, καθώς και η εγκατάσταση των στομίων του συστήματος προσαγωγής αέρα πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην τροχιά 2. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής πυροφραγών, εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εργασίες καλωδιώσεων του συστήματος παροχής ισχύος έλξης και τοποθέτησης καλωδίων του συστήματος φωτισμού στις σήραγγες, καθώς και εργασίες τοποθέτησης καλωδίων του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής ορθομαρμάρωσης, χρωματισμών στους τεχνικούς χώρους, εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σωλήνων στο επίπεδο -1, τοποθέτησης καλωδιώσεων συστημάτων χαμηλής τάσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στις σήραγγες.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της πλάκας έδρασης των αρχαιοτήτων, εργασίες κατασκευής εσωτερικών κλιμακοστασίων, κατασκευής τοιχοποιΐας στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και εργασίες κατασκευής της πλάκας θεμελίωσης του νοτιοανατολικού φρέατος του σταθμού. Επίσης, βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι εργασίες κατασκευής της σιδηροδρομικής επιδομής στην περιοχή του σταθμού, καθώς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου γραμμής. Συνεχίζεται η αρχαιολογική έρευνα στις δύο προσβάσεις του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των στομίων του συστήματος προσαγωγής αέρα πάνω από τις θύρες αποβαθρών στην τροχιά 2 και η τοποθέτηση του υποσκελετού ανάρτησης των στομίων στην τροχιά 1, η τοποθέτηση της τροχιάς ανάρτησης εξοπλισμού στο αντλιοστάσιο του σταθμού, καθώς και η συναρμολόγηση των κυλιομένων κλιμάκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών θυρών στους τεχνικούς χώρους, καλωδιώσεων και συνδέσεων του συστήματος παροχής ισχύος έλξης, εγκατάστασης των μετασχηματιστών στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στις σήραγγες.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους, εγκατάστασης κατακόρυφων χαλύβδινων επενδύσεων, ολοκλήρωσης εγκατάστασης ψευδοροφών, καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης εγκατάστασης του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών σε χώρους κοινού.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των εξωτερικών ρολών ασφαλείας στις εισόδους, οι εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων ΑΜΕΑ, η τοποθέτηση των καταπακτών στην αποβάθρα, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων των πινάκων φωτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης και συνδέσεων του πίνακα κίνησης του αντλιοστασίου.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της μεταλλικής περίφραξης του Παπαφείου Ιδρύματος και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, συνδέσεων καλωδίων του πίνακα αντλιοστασίου του σταθμού, καθώς και δοκιμές ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους, συνδέσεων καλωδίων του πίνακα αντλιοστασίου του σταθμού, καθώς και δοκιμές ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των καταπακτών στην αποβάθρα, η τοποθέτηση των ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού εστίασης. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου, καθώς και κατασκευής επενδύσεων με χαλύβδινα πανέλα.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων των ΑΜΕΑ, της ορθομαρμάρωσης στο σταθερό κλιμακοστάσιο, η τοποθέτηση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στην αποβάθρα, καθώς και οι εργασίες τελικών χρωματισμών τεχνικών χώρων και θυρών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης καλωδίων φωτισμού στο επίπεδο -1 και τα κλιμακοστάσια, καθώς και εργασίες συνδέσεων των πινάκων κίνησης των συστημάτων αερισμού σηράγγων και αερισμού / κλιματισμού.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων ΑΜΕΑ. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στους χώρους κοινού, κατασκευής ψευδοροφών, τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών στο επίπεδο της αποβάθρας, τοποθέτησης πανέλων αλουμινίου, κατασκευής πυροφραγμών, εργασίες τελικών χρωματισμών τεχνικών χώρων και θυρών, εργασίες αποκατάστασης επιφανείας στην περιοχή της διακλάδωσης, καθώς και εργασίες συνδέσεων των πινάκων φωτισμού.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια των εξόδων κινδύνου, η τοποθέτηση των πλακιδίων των οδεύσεων ΑΜΕΑ, η τοποθέτηση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στην αποβάθρα καθώς και η εγκατάσταση των ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου, εγκατάστασης των ψευδοροφών στους χώρους κοινού, εργασίες ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του εξοπλισμού αερισμού σηράγγων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εξωτερικού ανελκυστήρα.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης ανεμόσκαλων στους τεχνικούς χώρους, η τοποθέτηση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στην αποβάθρα και η επένδυση του σταθερού κλιμακοστασίου με γρανίτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των πλακιδίων των οδεύσεων ΑΜΕΑ, τοποθέτησης ανοξείδωτων ορθοστατών και κιγκλιδωμάτων στους χώρους κοινού, κατασκευής ψευδοροφών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων φωτισμού.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης στα κτήρια 7 και 8, εργασίες τοποθέτησης σωλήνων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και εργασίες κατασκευής σωληνώσεων κλιματισμού.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτίριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των ξύλινων θυρών, καθώς και η τοποθέτηση των εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των ειδών κιγκαλερίας, τοποθέτησης των υαλοπινάκων στα εσωτερικά υαλοστάσια, καθώς και τοποθέτησης των ανοξείδωτων επενδύσεων στα τοιχία των ανελκυστήρων σε όλα τα επίπεδα. Στο κτήριο 2, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ξύλινων δαπέδων στα πατάρια. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών, τοποθέτησης υαλοπετασμάτων και εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών περσίδων αλουμινίου. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του συγκροτήματος , ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των ανελκυστήρων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού κλιματισμού και σωλήνων κλιματισμού στο δώμα, εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού, εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης, εργασίες κατασκευής αεραγωγών στο δώμα, εγκατάστασης του συστήματος διανομής ισχύος, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης. Στον περιβάλλοντα χώρο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες υδατοστεγάνωσης, Η/Μ υποδομών και κατασκευής τοιχίων για τη διαμόρφωση παρτεριών στο προαύλιο του παιδικού σταθμού, καθώς και οι εργασίες διευθέτησης των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και κατασκευής κρασπέδων και ρείθρων, στο πλαίσιο αποκατάστασης της οδού Ποσειδώνος. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής κρασπέδων, πεζοδρομίων και ρείθρων, καθώς και εργασίες  κατασκευής πεζοδρομίων και κατακόρυφης σήμανσης στην οδό Ποσειδώνος.
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης σιδηροδρομικής επιδομής στον σταθμό Βενιζέλου.

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG