Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Φεβρουάριος 2023

Καλαμαριά Φεβρουάριος 2023
  • Φρέαρ Κρήτης: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού στην άνοδο της οδού Πόντου, καθώς και εργασίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των κυλιόμενων κλιμάκων.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιφάνειας οδού και επισκευές υδατοστεγάνωσης. Επίσης βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ινοτσιμεντοσανίδων στο επίπεδο -1 και τοποθέτησης δαπέδου από γρανίτη στο επίπεδο της αποβάθρας.
  • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών στα μεσοδιαστήματα 4 και 5.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG