Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Ιούλιος 2023
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκε η σκυροδέτηση της πλάκας του προσωρινού ανοίγματος εισκόμισης εξοπλισμού, στην περιοχή του επιστάθμου, η τοποθέτηση των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων, στο επίπεδο της τροχιάς 2, η εφαρμογή στεγανωτικών επαλείψεων στο ανατολικό αντλιοστάσιο, η τοποθέτηση των καπακιών γρανίτη και σοβατεπί γύρω από τα ανοίγματα των πλακών στο επίπεδο μετεπιβίβασης καθώς και η εγκατάσταση των ροηφόρων αγωγών διασύνδεσης των μετασχηματιστών με τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής του δυτικού φρέατος και κατασκευής πυροφραγμών.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης στηριγμάτων ψευδοροφής στο επίπεδο -2, η εγκατάσταση των ανεμιστήρων του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και η εγκατάσταση των ροηφόρων αγωγών διασύνδεσης των μετασχηματιστών με τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, κατασκευής πυροφραγμών, γειώσεων, εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου,
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της τοιχοποιΐας και των επιχρισμάτων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων καθώς και ο χρωματισμός της πλάκας οροφής της τροχιάς 2, του δυτικού κλιμακοστασίου εξόδου κινδύνου και των περιμετρικών τοιχίων, από την πλάκα θεμελίωσης έως το επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών χώρων. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης του μεταλλικού υποσκελετού πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών στις τροχιές 1 και 2, κατασκευής της ηχομονωτικής επένδυσης στο επίπεδο της αποβάθρας, εγκατάστασης των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης των περιμετρικών σιδηρογωνιών στήριξης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους του επιπέδου -3 και στην αίθουσα σταθμάρχη. Τέλος, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αδιατάρακτης κοπής στην περιοχή του νοτιο-ανατολικού φρέατος αερισμού για τη σύνδεσή του με τον κυρίως σταθμό, η κατασκευή της πλάκας θεμελίωσης της βόρειας πρόσβασης, και τα περιμετρικά τοιχία από το επίπεδο – 2 έως το -1 καθώς και οι εργασίες κατασκευής της πλάκας -1 στη νότια πρόσβαση. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποξήλωσης των αντηρίδων στη νότια πρόσβαση, καθώς και η εγκατάσταση των αεραγωγών του συστήματος αερισμού σηράγγων στην οροφή της τροχιάς 1 και 2. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης των αυτόματων θυρών αποβαθρών στην πλευρά της τροχιάς 1, τοποθέτησης αεραγωγών του συστήματος αερισμού σηράγγων στην οροφή της τροχιάς 2, εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού στους τεχνικούς χώρους του επιπέδου -3, καθώς και εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικών σχαρών και καλωδίων στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών χώρων. Συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης στηριγμάτων σχαρών στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, εγκατάστασης και συνδέσεων πινάκων των συστημάτων τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης, κατασκευής των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και πυρόσβεσης, καθώς και εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της βόρειας πρόσβασης και κατασκευής της νότιας πρόσβασης του σταθμού. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη οι εργασίες επανατοποθέτησης και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρημάτων / ενοτήτων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, η τοποθέτηση των ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στους χώρους κοινού, οι εργασίες κατασκευής της υποδομής και η τελική μεταφορά των pillars της φωτεινής σηματοδότησης καθώς και η κατασκευή του επιμελημένου εκτοξευομένου σκυροδέματος στον χώρο διατήρησης των αρχαιοτήτων στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη στην αποβάθρα και στα επίπεδα -1 και -2, κατασκευής ορθομαρμάρωσης σε όλα τα επίπεδα, αποκατάστασης επιπέδου οδού στη βόρεια πρόσβαση και επί της οδού Αγ. Σοφίας, εγκατάστασης σχαρών στην αποβάθρα, κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι τελικοί χρωματισμοί, καθώς και οι εργασίες φύτευσης στο Άσυλο του Παιδιού και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου σε χώρους κοινού, εργασίες τοποθέτησης των καλύψεων με μεταλλικά πανέλα στις εσωτερικές κυλιόμενες κλίμακες, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χρωματισμών στα φρεάτια αερισμού, η τοποθέτηση της σήμανσης του σταθμού, καθώς και η εγκατάσταση των νησίδων των πυλών του αυτόματου συστήματος  έκδοσης εισιτηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των υαλοπινάκων στα στέγαστρα του σταθμού, κατασκευής γειώσεων, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης των εργοταξιακών γραφείων, ηλεκτρολογικής σύνδεσης του πίνακα παροχής του αντλιοστασίου, καθώς και  η εγκατάσταση των νησίδων των πυλών του αυτόματου συστήματος  έκδοσης εισιτηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών στο επίπεδο της αποβάθρας, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των χαλύβδινων επενδύσεων στις ψάθες των κυλιομένων κλιμάκων, η τοποθέτηση των υαλοπινάκων του εξωτερικού ανελκυστήρα, οι εργασίες αποκατάστασης στο επίπεδο της οδού, καθώς και  οι εργασίες εγκατάσταση των νησίδων των πυλών του αυτόματου συστήματος  έκδοσης εισιτηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ολοκλήρωσης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατακόρυφων επενδύσεων με χαλύβδινα φύλλα και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης στομίων του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, κατασκευής γειώσεων, προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του στεγάστρου, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σύνδεσης των δικτύων ομβρίων και λυμάτων στο επίπεδο της οδού, καθώς και η εγκατάσταση των νησίδων των πυλών του αυτόματου συστήματος  έκδοσης εισιτηρίων. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής πυροφραγμών, τοποθέτησης φωτιστικών στους χώρους κοινού, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης του συστήματος ανάρτησης των κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στις προσβάσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης καλωδίων του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων  ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των κατακόρυφων επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου, η τοποθέτηση των υαλοπινάκων του ανελκυστήρα, καθώς και η κατασκευή πυροφραγμών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης καλωδιώσεων του συστήματος διανομής ισχύος, συνδέσεις καλωδίων των ανεμιστήρων ώσης στη σήραγγα μεταξύ του σταθμού και του αμαξοστασίου, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώθηκαν εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλιών, εγκατάστασης και σύνδεσης πινάκων αερίου, καθώς και εργασίες συνδέσεων ρολών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, εγκατάστασης σχαρών καλωδίων, καθώς και εργασίες σύνδεσης ανεμιστήρων του συστήματος αερισμού / κλιματισμού στο δώμα.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των μεταλλικών θυρών και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων επενδύσεων στα τοιχία των ανελκυστήρων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και εργασίες κατασκευής πλακοστρώσεων στο κεντρικό προαύλιο. Στο κτήριο 2, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής επενδύσεων και χωρισμάτων από γυψοσανίδα στον παιδικό σταθμό και στο κεντρικό φυλάκιο, εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων στον παιδικό σταθμό, τοποθέτησης εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, καθώς και εργασίες κατασκευής κιγκλιδωμάτων στις εξωτερικές κλίμακες. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης καταιωνιστήρων, κατασκευής μονώσεων μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, εγκατάστασης πινάκων φωτισμού, καθώς και οι εργασίες κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων ομβρίων, εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης στο κτήριο 4, εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων στον υποσταθμό φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος, εγκατάστασης  συστημάτων διανομής ισχύος, εγκατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης, καθώς και εργασίες τοποθέτησης σχαρών καλωδίων.
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της σιδηροδρομικής επιδομής και της εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου τροχιάς στο σύνολο του έργου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG