Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Καλαμαριά Ιούλιος 2023
  • Φρέαρ Κρήτης: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής υπόβασης γρανιτών στο επίπεδο αποβάθρας, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης οικίσκου ανελκυστήρα, κατασκευής υποδομών δικτύων φωτισμού και άρδευσης, καθώς και εργασίες αποκατάστασης οδοφωτισμού στο επίπεδο της οδού.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες  κατασκευής πλακοστρώσεων και  υποδομών δικτύων φωτισμού και άρδευσης στο επίπεδο της οδού, εγκατάστασης τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων, γειώσεων μεταλλικών μερών και εξοπλισμού καθώς και εργασίες εγκατάστασης οικίσκου ανελκυστήρα.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των εσωτερικών κυλιόμενων κλιμάκων καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης και τοποθέτησης σχαρών και γειώσεων.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG