Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της ορθομαρμάρωσης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης των αξονικών ανεμιστήρων του συστήματος αερισμού σηράγγων, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού και των γειώσεων στις σήραγγες, καθώς και δοκιμές του δικτύου πυρόσβεσης και των κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού στον σταθμό και στις σήραγγες, κατασκευή γειώσεων, καθώς και εργασίες τοποθέτησης εξοπλισμού του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής τοιχοποιΐας και επιχρισμάτων στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα στη νότια πρόσβαση του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής τοχοποιΐας στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στην αποβάθρα, εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης του νοτιοανατολικού φρέατος αερισμού του σταθμού, εκσκαφής της νότιας πρόσβασης, χρωματισμοί στην πλάκα οροφής, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης και σχαρών καλωδίων στο επίπεδο κάτω από την αποβάθρα. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων/ενοτήτων στον σταθμό, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα στη βόρεια πρόσβαση του σταθμού.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων και υαλοπινάκων στους χώρους προσωπικού και ο εξοπλισμός της αίθουσας σταθμάρχη. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των μεταλλικών βάσεων έδρασης των αξονικών ανεμιστήρων του συστήματος αερισμού σηράγγων, προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση του στεγάστρου στη βόρεια πρόσβαση, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του εσωτερικού ανελκυστήρα του σταθμού. Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες εγκατάστασης των δικτύων παροχής ύδατος και πυρόσβεσης, εργασίες τοποθέτησης καλωδιώσεων και συνδέσεων του συστήματος παροχής ισχύος έλξης, εγκατάστασης εξοπλισμού στον τεχνικό χώρο σηματοδότησης, τοποθέτησης αεραγωγών του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, του σταθμού και εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στην επιφάνεια και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου, τελικών χρωματισμών, κατασκευής πυροφραγμών, εργασίες επένδυσης με πανέλα αλουμινίου, εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής των στεγάστρων στο επίπεδο της οδού, τοποθέτησης της σήμανσης του σταθμού, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τελικών χρωματισμών, κατασκευής επενδύσεων με χαλύβδινα πανέλα, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος για το σύστημα φωτισμού και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του στεγάστρου, εργασίες φύτευσης και εγκατάστασης του συστήματος άρδευσης στην επιφάνεια, εργασίες συνδέσεων των πινάκων φωτισμού, τοποθέτησης στομίων αεραγωγών, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φύτευσης και εγκατάστασης του συστήματος άρδευσης, οι εργασίες εγκατάστασης των ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων, οι ψευδοροφές στους χώρους κοινού, η τοποθέτηση του πάγκου στον χώρο αποδυτηρίων προσωπικού, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού αδιάλειπτης παροχής ισχύος για το σύστημα φωτισμού. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες επένδυσης με πανέλα  αλουμινίου, εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων, κατασκευής πυροφραγμών, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των ψευδοροφών στους χώρους κοινού και η εγκατάσταση των πινάκων φωτισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων επενδύσεων, εγκατάστασης του εξωτερικού ανελκυστήρα, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των ψευδοροφών, η εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, η εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στους χώρους κοινού, καθώς και η τοποθέτηση ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου, εργασίες συνδέσεων των πινάκων φωτισμού, καλωδιώσεων του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου στα κτήρια 7 και 8, καθώς και η εγκατάσταση του συστήματος πυρανίχνευσης στα ως άνω κτήρια. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος φωτισμού, συμπεριλαμβανόμενης της εγκατάστασης και σύνδεσης των πινάκων LNX-01 και LUX-01 στο κτήριο 8.

Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτίριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ψευδοροφών γυψοσανίδας και σκελετού ψευδοροφών ορυκτών ινών, καθώς και η τοποθέτηση των εξωτερικών περσίδων αλουμινίου στο δώμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες σφράγισης αρμών δαπέδων επενδεδυμένων με linoleum και εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων επενδύσεων στα τοιχία των ανελκυστήρων σε όλα τα επίπεδα. Στο κτήριο 2 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επενδύσεων με κεραμικά πλακίδια στους χώρους εστίασης και υγιεινής, η τοποθέτηση των ενδοδαπέδιων ηλεκτρολογικών καναλιών και οι επενδύσεις με μάρμαρα στις κλίμακες του κτηρίου V. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής των βιομηχανικών δαπέδων του κτηρίου V, τοποθέτησης υαλοπετασμάτων και εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου, εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στις εξωτερικές κλίμακες, καθώς και κατασκευής του συστήματος υδατοστεγάνωσης στους χώρους φύτευσης στο νότιο τμήμα. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των σωληνώσεων του δικτύου παροχής φυσικού αερίου, οι εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης, καθώς και η καλωδίωση του συστήματος ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων και η τοποθέτηση ηχείων και ρολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου για το σύστημα αερισμού / κλιματισμού κατασκευής μονώσεων σωλήνων κλιματισμού, εγκατάστασης αεραγωγών στα επίπεδα, εργασίες κατασκευής του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και κατασκευής γειώσεων σχαρών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος διανομής ισχύος.  Στον περιβάλλοντα χώρο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής δικτύων και φρεατίων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων σε όλες τις εσωτερικές οδούς, η κατασκευή του συστήματος υδατοστεγάνωσης, οι υποδομές των  ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, τα τοιχία, οι επιχώσεις και η τελική επιφάνεια οπλισμένου σκυροδέματος  στο προαύλιο του παιδικού σταθμού, καθώς και οι εργασίες διευθέτησης των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και κατασκευής κρασπέδων και ρείθρων, στο πλαίσια της αποκατάστασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής της νέας εισόδου μεταφοράς συρμών.

 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της σιδηροδρομικής επιδομής και της εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου τροχιάς στο σύνολο του έργου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG