Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2023
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στα τεχνικά δωμάτια, η τοποθέτηση των διάτρητων ηχομονωτικών πανέλων στο επίπεδο της τροχιάς 1, καθώς και οι εργασίες αποξήλωσης της πρώτης φάσης των αντηρίδων στην περιοχή του επιστάθμου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εφαρμογής στεγανωτικών επαλείψεων στο ανατολικό αντλιοστάσιο, εργασίες τοποθέτησης καπακιών γρανίτη και σοβατεπί γύρω από τα ανοίγματα των πλακών, στο επίπεδο μετεπιβίβασης, εγκατάστασης αεραγωγών και του συστήματος φωτισμού στους τεχνικούς χώρους, καθώς και εργασίες εγκατάστασης καλωδίων συστημάτων χαμηλής τάσης.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στα τεχνικά δωμάτια, οι εργασίες επένδυσης του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, η τοποθέτηση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στην αποβάθρα και η τοποθέτηση επένδυσης μαύρης λαμαρίνας επάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης στηριγμάτων ψευδοροφών στο επίπεδο της αποβάθρας και στο επίπεδο μετεπιβίβασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης στηριγμάτων ψευδοροφής στο επίπεδο -2, εγκατάστασης καλωδιώσεων του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, κατασκευής του συστήματος πυρανίχνευσης, συνδέσεων φωτιστικών στην τροχιά 1, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αεραγωγών και εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων τοιχοποιΐας στο επίπεδο της αποβάθρας (-4) και στο επίπεδο των ηλεκτρομηχανολογικών χώρων (-3), οι εργασίες χρωματισμού στην οροφή της τροχιάς 1, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης των δύο τροχιών ανάρτησης εξοπλισμού στο επίπεδο -3. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, κατασκευής της πλάκας θεμελίωσης της βόρειας πρόσβασης, χρωματισμών στα κλιμακοστάσια εξόδων κινδύνου, εργασίες τοποθέτησης της μεταλλικής δοκού πάνω από τις αυτόματες θύρες αποβαθρών, εργασίες αποξήλωσης των αντηρίδων στην περιοχή της νότιας πρόσβασης, αδιατάρακτης κοπής στην περιοχή του νοτιο-ανατολικού φρέατος αερισμού, για τη σύνδεσή του με τον κυρίως σταθμό, εργασίες κατασκευής του συστήματος ύδρευσης και του συστήματος αποχέτευσης, τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών, καθώς και εργασίες εγκατάστασης των εσωτερικών κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων/ενοτήτων στο επίπεδο -1.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες κατασκευής των βιομηχανικών δαπέδων, καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης του πεζοδρομίου επί της οδού Εγνατία, στη βόρεια πλευρά. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, επένδυσης δαπέδων με πλάκες γρανίτη στην αποβάθρα και στο επίπεδο -2, κατασκευής ορθομαρμάρωσης στο επίπεδο μετεπιβίβασης, εργασίες κατασκευής πυροφραγμών και της υποδομής για την τελική μεταφορά των pillars της φωτεινής σηματοδότησης. Επίσης, συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή επιμελημένου εκτοξευομένου σκυροδέματος, στον χώρο διατήρησης των αρχαιοτήτων στην περιοχή της βόρειας πρόσβασης, εργασίες κατασκευής του φρεατίου μόνιμης αποστράγγισης εντός του αρχαιολογικού χώρου της βόρειας πρόσβασης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης σχαρών και γειώσεων, καλωδίων του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, του συστήματος πυρανίχνευσης, καθώς και η εγκατάσταση του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος άρδευσης στον  περιβάλλοντα χώρο, εργασίες τοποθέτησης των καλύψεων με μεταλλικά πανέλα στις εσωτερικές κυλιόμενες κλίμακες, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των υαλοπινάκων στα στέγαστρα του σταθμού, επένδυσης των πεσσών της περίφραξης του Παπαφείου Ιδρύματος με διακοσμητικό τουβλάκι, εργασίες ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, μονώσεων σωλήνων μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου οροφής του συστήματος αερισμού / κλιματισμού στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες χρωματισμών στα φρεάτια αερισμού, οι εργασίες αποκατάστασης στο επίπεδο της οδού, στην περιοχή του υποσταθμού παροχής εργοταξιακού ρεύματος, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής γειώσεων μεταλλικών στοιχείων εξοπλισμού, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και οι εργασίες σύνδεσης μονάδων του συστήματος αερισμού / κλιματισμού με τον πίνακα ελέγχου του συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου κτηρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης χαλύβδινων πανέλων στις ψάθες των κυλιομένων κλιμάκων, εργασίες μονώσεων σωλήνων μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου οροφής του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, στους τεχνικούς χώρους και τους χώρους προσωπικού, εργασίες αποκατάστασης στο επίπεδο της οδού στην περιοχή του πάρκου Εκάβης, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους. Σε εξέλιξη βρίσκονται δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης των ψευδοροφών. Συνεχίζονται οι εργασίες επένδυσης με πανέλα αλουμινίου, κατασκευής πυροφραγμών, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, καθώς και η τοποθέτηση των υαλοπινάκων του εσωτερικού ανελκυστήρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου στους χώρους κοινού, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων  ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων των πινάκων φωτισμού, καθώς και η τοποθέτηση των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής επενδύσεων με πανέλα αλουμινίου σε χώρους κοινού, εγκατάστασης καλωδιώσεων του συστήματος φωτισμού, συνδέσεων εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εγκατάστασης και συνδέσεων καλωδίων των ανεμιστήρων ώσης στη σήραγγα μεταξύ του σταθμού και του αμαξοστασίου, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτήριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων επενδύσεων στα τοιχία των ανελκυστήρων σε όλες τις στάθμες, καθώς και εργασίες πλακοστρώσεων στο κεντρικό προαύλιο. Στο Κτήριο 2 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης κλίμακας στο αντλιοστάσιο ομβρίων υδάτων, καθώς και οι εργασίες κατασκευής υδατοστεγάνωσης σε χώρους φύτευσης νότια του Κτηρίου 2.  Σε εξέλιξη και βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης υαλοπετασμάτων και εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου, εργασίες τοποθέτησης εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, καθώς και εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στις εξωτερικές κλίμακες. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής μονώσεων σωλήνων του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, εγκατάστασης αεραγωγών στο Κτήριο 3, εγκατάστασης σωλήνων παροχής φυσικού αερίου, κατασκευής δικτύου σωλήνων και βανών, εγκατάστασης μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος τηλεπικοινωνιών. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής οδοποιΐας / ασφαλτικών και πεζοδρομίων στις εσωτερικές οδούς R1, R2, R4 και R5, εργασίες χρωματισμού τοιχίων, καθώς και εργασίες κατασκευής της νέας εισόδου μεταφοράς συρμών,
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της σιδηροδρομικής επιδομής και της εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου τροχιάς στο σύνολο του έργου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG