Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
Θεσσαλονίκη Μάιος 2023
 • Σταθμός Ν.Σ.Σ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ηχομονώσεων, καθώς και η εγκατάσταση των ενοποιημένων μονάδων συσκευών έκτακτης ανάγκης στην αποβάθρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή του Επιστάθμου, τοποθέτησης ψευδοροφών στους χώρους προσωπικού, εγκατάστασης του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και εργασίες κατασκευής γειώσεων εξοπλισμού.
 • Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες επένδυσης του δαπέδου της αποβάθρας με πλάκες γρανίτη, εγκατάστασης καλωδίων του συστήματος φωτισμού στον σταθμό, χρωματισμών, κατασκευής γειώσεων, καθώς και εργασίες τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους.
 • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της τοιχοποιΐας στο επίπεδο της αποβάθρας (-4), χρωματισμού της πλάκας οροφής του σταθμού, οι εργασίες τελικής εκσκαφής της νότιας πρόσβασης, καθώς και η αρχαιολογική έρευνα στη βόρεια πρόσβαση. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής τοχοποιΐας στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων, κατασκευής της μόνιμης επένδυσης του νοτιοανατολικού φρέατος αερισμού και της εξόδου κινδύνου, εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της νότιας πρόσβασης, εκσκαφής και καθαίρεσης πασσάλων προσωρινής αντιστήριξης στη βόρεια πρόσβαση, εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης και εγκατάστασης σχαρών καλωδίων στο επίπεδο κάτω από την αποβάθρα, καθώς και προπαρασκευαστικές εργασίες για την εγκατάσταση των κυλιομένων κλιμάκων του σταθμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επανατοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων/ενοτήτων στον σταθμό.
 • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης των μεταλλικών βάσεων έδρασης των αξονικών ανεμιστήρων του συστήματος αερισμού σηράγγων, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης των καλωδιώσεων και συνδέσεων του συστήματος παροχής ισχύος έλξης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης ακροκιβωτίων μέσης τάσης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.
 • Σταθμός ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής των υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Βρίσκονται σε εξέλιξη οι επενδύσεις με πανέλα αλουμινίου σε χώρους κοινού, καθώς και οι δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του πάγκου στον χώρο του εκδοτηρίου εισιτηρίων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης κυκλοφοριακών πινακίδων στο επίπεδο της οδού, κατασκευής των στεγάστρων, χρωματισμών, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων,
 • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή του υποσταθμού εργοταξιακής παροχής μέσης τάσης και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες χρωματισμών στα φρέατα αερισμού, κατασκευής πυροφραγμών, εργασίες ολοκλήρωσης ηλεκτρολογικών συνδέσεων, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση του υποσταθμού παροχής εργοταξιακού ρεύματος και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες  αποκατάστασης στο επίπεδο της οδού, καθώς και δοκιμές στο σύνολο των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΑΝΑΛΗΨΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ψευδοροφών στους χώρους κοινού και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης και του εξοπλισμού του συστήματος αερισμού / κλιματισμού, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης της ψευδοροφής στην αίθουσα σταθμάρχη, καθώς και η εγκατάσταση του πίνακα κίνησης του αντλιοστασίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης των υαλοπινάκων του εσωτερικού ανελκυστήρα, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων  ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής ψευδοροφών στους χώρους κοινού, τοποθέτησης υπερυψωμένων δαπέδων στους τεχνικούς χώρους, τοποθέτησης των υαλοπινάκων του εσωτερικού ανελκυστήρα, ηλεκτρολογικές συνδέσεις των πινάκων φωτισμού, καθώς και δοκιμές των εγκατεστημένων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

 • Κτηριακό Συγκρότημα Ι: Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του πίνακα δευτερεύουσας διανομής PNA3-01 και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αυτόματου ελέγχου κτηρίου, καθώς και εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και ανίχνευσης μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.
 • Κτηριακό Συγκρότημα ΙΙ: Αναφορικά με το κτίριο Διοίκησης και το Κέντρο Ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής δαπέδων και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ειδών κιγκαλερίας στις θύρες, εργασίες τοποθέτησης των πλακών ορυκτών ινών στις ψευδοροφές, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ανοξείδωτων επενδύσεων στα τοιχία των ανελκυστήρων σε όλα τα επίπεδα. Στο κτήριο 2 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής ψευδοροφών γυψοσανίδας και σκελετού ορυκτών ινών, η κατασκευή των βιομηχανικών δαπέδων του κτηρίου V και οι επενδύσεις με μάρμαρο στις κλίμακες. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης ξύλινων θυρών και ειδών κιγκαλερίας, τοποθέτησης υαλοπετασμάτων και εσωτερικών υαλοστασίων αλουμινίου, εργασίες τοποθέτησης της μεταλλικής κλίμακας στο αντλιοστάσιο ομβρίων, καθώς και εργασίες κατασκευής του συστήματος υδατοστεγάνωσης στους χώρους φύτευσης στο νότιο τμήμα. Αναφορικά με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης σωλήνων κλιματισμού στο δώμα, κατασκευής του συστήματος αερισμού-κλιματισμού, εγκατάστασης αντλιών και σωληνώσεων στη δεξαμενή στο κτήριο 10, κατασκευής γειώσεων στο κτήριο 9, καθώς και εργασίες συνδέσεων του πίνακα δευτερεύουσας διανομής PNB2-01. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης της οδού, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων και τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης. Στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής οδοποιΐας / ασφαλτικών και πεζοδρομίων στις εσωτερικές οδούς, καθώς και εργασίες κατασκευής της νέας εισόδου μεταφοράς συρμών.
 • ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της σιδηροδρομικής επιδομής και της εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου τροχιάς στο σύνολο του έργου.
 • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες δοκιμών και θέσης σε λειτουργία.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG