Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Έτος: 2020

Πρόοδος επέκτασης προς Καλαμαριά - Σεπτέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020

  Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής καταπακτής εξόδου κινδύνου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού HVAC. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων και υλοποίησης της Η΄ φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων σε τεχνικούς χώρους. Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη…
Μάθε Περισσότερα
Πρόοδος βασικού έργου Θεσσαλονίκης - Σεπτέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020

  Σταθμός ΝΣΣ: Εκτελέσθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης δικτύου αποχέτευσης και πυρόσβεσης. Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Εκτελέσθηκαν εργασίες εγκατάστασης βάσεων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της νότιας πρόσβασης καθώς και οι εργασίες κατασκευής νέου δικτύου φυσικού αερίου. Σε…
Μάθε Περισσότερα

RFP-360/19 – «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (361 KB) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1.32 MB) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Προσαρτήματα της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (174 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Προσάρτημα Γ σε μορφή .zip (27,1 ΜB) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Πληροφοριακά Στοιχεία του Έργου σε…
Μάθε Περισσότερα

RFP-380/20 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ»

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (814 KB) Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη της Σύμβασης σε μορφή .pdf (186 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τις Γενικές Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (1,76 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Εγχειρίδιο Σχεδίασης σε μορφή .pdf (2,60 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή…
Μάθε Περισσότερα
Πρόοδος επέκτασης προς Καλαμαριά - Αύγουστος 2020

Αύγουστος 2020

  Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται ηλεκτρολογικές εργασίες καθώς και εργασίες τοποθέτησης καταπακτών. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής υποδομής ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων στο βορειοανατολικό τμήμα του σταθμού καθώς και εργασίες τοποθέτησης γρανιτών και γαλβανισμένων κιγκλίδωμάτων στο νότιο τμήμα. Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών τοίχων και ορόφων και…
Μάθε Περισσότερα
Πρόοδος βασικού έργου Θεσσαλονίκης - Αύγουστος 2020

Αύγουστος 2020

  Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Εκτελέσθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης εσωτερικού και εξωτερικού ανελκυστήρα. Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της μόνιμης επένδυσης της νότιας πρόσβασης, εργασίες κατασκευής τοιχοποιίας στους τεχνικούς χώρους καθώς και εργασίες μετατόπισης δικτύων. Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Εκτελέσθηκαν εργασίες στεγανοποίησης και βαφής αντλιοστασίου. Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Εκτελέσθηκαν εργασίες εγκατάστασης…
Μάθε Περισσότερα

RFP-372/19 – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (1,59 MB) Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (241 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Προσαρτήματα σε μορφή .doc (2,75 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .xls (292 KB)
Μάθε Περισσότερα

Ιούλιος 2020

  Φρέαρ «Κρήτης»: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού. Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης παραθύρων στους χώρους 2.2 & 2.3. καθώς και οι εργασίες γειώσεων και εγκατάστασης δικτύων αεραγωγών για το σύστημα HVAC. Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης παραθύρων στους χώρους…
Μάθε Περισσότερα

Ιούλιος 2020

  Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο βόρειο τμήμα του σταθμού. Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής των οδηγών των διαφραγματικών τοίχων της νότιας πρόσβασης και εργασίες μετατόπισης δικτύων αποχέτευσης. Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης της νότιας πρόσβασης. Σταθμός…
Μάθε Περισσότερα
WCAG