Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-360/19 – «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (361 KB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1.32 MB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Προσαρτήματα της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (174 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Προσάρτημα Γ σε μορφή .zip (27,1 ΜB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Πληροφοριακά Στοιχεία του Έργου σε μορφή .pdf (122 ΚB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τις Γενικές Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (2,13 ΜB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τις Προδιαγραφές Μελετών Έργων ΠΜ σε μορφή .pdf (3,21 ΜB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τις Προδιαγραφές Υλικών και Εργασιών ΠΜ σε μορφή .pdf (1,86 ΜB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τις Προδιαγραφές Μελετών ΗΜ σε μορφή .pdf (3,52 ΜB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τις Προδιαγραφές Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών Σιδηροδρομικής Επιδομής σε μορφή .pdf (4,55 ΜB)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (1,16 ΜB)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Τεχνική Περιγραφή σε μορφή .pdf (1,19 ΜB)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (83,7 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (161 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (98 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Σχέδια 1 σε μορφή .zip (17,4 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Σχέδια 2 σε μορφή .zip (15,8 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας σε μορφή .zip (81,7 ΜΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG