Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-380/20 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ»

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • RFP-380/20 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ»

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (814 KB)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη της Σύμβασης σε μορφή .pdf (186 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τις Γενικές Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (1,76 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Εγχειρίδιο Σχεδίασης σε μορφή .pdf (2,60 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (137 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .doc (86,5 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Πληροφοριακά Στοιχεία σε μορφή .pdf (159 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προδιαγραφή Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών του Συστήματος Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Παροχής Ισχύος (PRCS) σε μορφή .pdf (1,05 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προδιαγραφή Μελετών, Επιδόσεων, Υλικών και Εργασιών των Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Ασθενών Ρευμάτων σε μορφή .pdf (2,21 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (829 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Τεχνική Περιγραφή σε μορφή .pdf (385 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Πληροφοριακά Στοιχεία σε μορφή .zip (111 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας σε μορφή .zip (81,8 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG