Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Αύγουστος 2020

Πρόοδος επέκτασης προς Καλαμαριά - Αύγουστος 2020

 

Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται ηλεκτρολογικές εργασίες καθώς και εργασίες τοποθέτησης καταπακτών.

Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής υποδομής ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων στο βορειοανατολικό τμήμα του σταθμού καθώς και εργασίες τοποθέτησης γρανιτών και γαλβανισμένων κιγκλίδωμάτων στο νότιο τμήμα.

Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χρωματισμών τοίχων και ορόφων και επενδύσεων με πλάκες γρανίτη στο επίπεδο -1.

Φρέαρ Πόντου:  Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης γαλβανισμένων κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες.

Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες χειρολισθήρων στις εξωτερικές κλίμακες.

Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης περιφράξεων καθώς και εργασίες βαφών Reckli. Στην περιοχή της 1ης Διασταύρωσης του σταθμού, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες καθαίρεσης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης επιφανείας.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συγκολλήσεων σιδηροτροχιών στην τροχιά 1, από τη Διασταύρωση Καλαμαριά έως τον Σταθμό «Αρετσού» καθώς και εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1&2, από τον Σταθμό «Νέα Κρήνη» έως τον Σταθμό «Μίκρα».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG