Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

 

  • Σταθμός ΝΣΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο βόρειο τμήμα του σταθμού.
  • Σταθμός ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής των οδηγών των διαφραγματικών τοίχων της νότιας πρόσβασης και εργασίες μετατόπισης δικτύων αποχέτευσης.
  • Σταθμός ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής μόνιμης επένδυσης της νότιας πρόσβασης.
  • Σταθμός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες λείανσης συγκολλήσεων σιδηροτροχιών της πλωτής πλάκας τροχιάς 2.
  • Σταθμός ΠΑΠΑΦΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες δοκιμής του δικτύου πυρόσβεσης σήραγγας τροχιάς 2, προς τον σταθμό «Ευκλείδης».
  • Σταθμός ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες στεγανοποίησης του αντλιοστασίου.
  • Σταθμός ΦΛΕΜΙΓΚ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες δοκιμών των δικτύων πυρόσβεσης, κατάθλιψης και ύδρευσης σήραγγας τροχιάς 2, προς τον σταθμό «Ανάληψη», καθώς και εργασίες κατασκευής πλωτής πλάκας τροχιάς 1, προς τον σταθμό «Ευκλείδης».
  • Σταθμός 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ (Σταθμός & Διακλάδωση): Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διευθέτησης εργοταξιακών χώρων και αποκαταστάσεων.
  • Σταθμός ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης, στο επίπεδο -2.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εγκατάστασης του συστήματος των θυρών στις αποβάθρες.

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

Κτηριακό Συγκρότημα Ι:  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι οικοδομικές εργασίες στο επίπεδο +58,00, οι εργασίες εγκατάστασης δικτύου παροχής πεπιεσμένου αέρα καθώς και η εγκατάσταση γερανογέφυρας, στο επίπεδο +69,00.

Κτηριακό συγκρότημα ΙΙ:  Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών στο Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας και εγκατάστασης σωληνώσεων του συστήματος κλιματισμού, στο επίπεδο +58,00.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 2 μεταξύ της διασταύρωσης «Συντριβάνι» και του σταθμού «Πανεπιστήμιο», καθώς και η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων καναλιών τροχιάς 2 μεταξύ των σταθμών «Α. Σοφίας» και «Αναλήψεως» και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της πλωτής πλάκας τροχιάς 1 μεταξύ των σταθμών «Ευκλείδης» και «Φλέμινγκ», εγκατάστασης της διπλής αλλαγής «Αναλήψεως», σκυροδέτησης κλίνης τροχιάς μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία», καθώς και εργασίες συναρμολόγησης τροχιών 1 και 2 στην περιοχή του σταθμού «Α. Σοφίας».

Print Friendly, PDF & Email
WCAG