Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

 

  • Φρέαρ «Κρήτης»: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης παραθύρων στους χώρους 2.2 & 2.3. καθώς και οι εργασίες γειώσεων και εγκατάστασης δικτύων αεραγωγών για το σύστημα HVAC.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες τοποθέτησης παραθύρων στους χώρους 2.2 & 2.3. καθώς και οι εργασίες κατασκευής γειώσεων και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.
  • Φρέαρ Πόντου: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων και αποκαταστάσεων επιπέδου οδού.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ελέγχων και ρυθμίσεων κυλιόμενων κλιμάκων.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πρόδρομες εργασίες αποκατάστασης επιφανείας, στη 2η Διασταύρωση.
  • Σιδηροδρομική Επιδομή: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διανομής στρωτήρων στην τροχιά 2 και συναρμολόγησης γραμμών και συγκολλήσεων στην τροχιά 1 από το σταθμό «Καλαμαριά» μέχρι τη θέση 2+800. Επίσης σε  εξέλιξη βρίσκονται εργασίες διανομής στρωτήρων στις τροχιές 1 και  2, συναρμολόγησης γραμμών και συγκολλήσεων στην τροχιά 1 από το σταθμό «Διασταύρωση Νομαρχία» μέχρι το σταθμό «Καλαμαριά» και σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 & 2 από τη θέση 2+800 έως τη 2η Διασταύρωση.
Print Friendly, PDF & Email
WCAG