Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Σεπτέμβριος 2020

Πρόοδος επέκτασης προς Καλαμαριά - Σεπτέμβριος 2020

 

  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικής καταπακτής εξόδου κινδύνου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού HVAC.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής υποδομών δικτύων και υλοποίησης της Η΄ φάσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων σε τεχνικούς χώρους.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες γειώσεων και καλωδίωσης δικτύων φωτισμού.
  • Φρέαρ Πόντου: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων και αποκαταστάσεων επιπέδου οδού.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες κατασκευής φρεατίων ύδρευσης και πυρόσβεσης καθώς και εργασίες ακουστικής επένδυσης.
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ: Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων και χειρολισθήρων.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ:

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συναρμολόγησης γραμμών και συγκολλήσεων στην τροχιά 2 από τον σταθμό «Καλαμαριά» μέχρι τη θέση 2+800 καθώς και από τον σταθμό «Διασταύρωση Νομαρχίας» μέχρι τον σταθμό «Καλαμαριά». Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σκυροδετήσεων στις τροχιές 1 & 2 από τη θέση 2+800 έως τη 2η Διασταύρωση (πλην του σταθμού «Μίκρας»), καθώς και από τη 2η Διασταύρωση μέχρι τον Επίσταθμο.

 

Print Friendly, PDF & Email
WCAG