Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP-456/24 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ»

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • RFP-456/24 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (845 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,06 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (240 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (367 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (241 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (817 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (1,45 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Πληροφοριακά Στοιχεία σε μορφή .zip (6,60 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (21,2 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ την παράταση των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης σε μορφή .pdf (79 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG