Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP – 427/22 – “Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης”

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • RFP – 427/22 – “Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (210 KB)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Διακήρυξης σε μορφή .pdf (1,70 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Απαιτήσεων RAMS σε μορφή .pdf (1,88 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Ασφαλίσεων σε μορφή .pdf (1,14)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Πληρωμών σε μορφή .pdf (1,68 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Προδιαγραφών Καθαρισμού & Φύλαξης σε μορφή .pdf (2,61 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Σύμβαση Σύμπραξη σε μορφή .pdf (1,64 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών σε μορφή .pdf (8,33 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς B2 του Παραρτήματος V της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (426 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς B2 του Παραρτήματος V της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .xlsx (43,3 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Υπόδειγμα Σύνοψης Β3 του Παραρτήματος V της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .xlsx (20,8 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (315 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Υποδείγματα Παραρτήματος V της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (71,5 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Υποδείγματα Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (56 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf (50,8 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .xml (224 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG