Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

RFP – 441/23 – “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SAP-ERP ΣΕ ΝΕΟΥΣ SERVERS, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ”

  • Αρχική
  • Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • RFP – 441/23 – “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ SAP-ERP ΣΕ ΝΕΟΥΣ SERVERS, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ”

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (299 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τη Διακήρυξη σε μορφή .pdf (1,33 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (189 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .zip (60,0 ΚΒ)

Print Friendly, PDF & Email
WCAG