Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Έτος: 2021

RFP-406/21 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη της Δημοσίεσης σε μορφή .pdf (186 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (1,43 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τη Συγγραφή Υποχρεώσεων σε μορφή .pdf (855 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή .pdf (247 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε…
Μάθε Περισσότερα
Καλαμαριά Νοέμβριος 2021

Νοέμβριος 2021

Φρέαρ Κρήτης: Βρίσκονται σε εξέλιξη πρόδρομες εργασίες κατασκευής των βιομηχανικών δαπέδων και υδατοστεγάνωσης του σταθμού. Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού του σταθμού στην τελική του μορφή, και τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στους χώρους που θα διέρχεται το κοινό. Στη διασταύρωση, βρίσκονται σε εξέλιξη πρόδρομες…
Μάθε Περισσότερα
Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2021

Νοέμβριος 2021

  Σταθμός Ν.Σ.Σ.: Αναφορικά με τον εξοπλισμό παροχής ισχύος έλξης, βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η εγκατάσταση του μετασχηματιστή ανόρθωσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες εγκατάστασης βάσεων εξοπλισμού του υποσταθμού φωτισμού και παροχής βοηθητικής ισχύος. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου πυρόσβεσης στις σήραγγες προς τον σταθμό «Δημοκρατίας». Σταθμός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σε…
Μάθε Περισσότερα

RFP – 404/21 – «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Κατεβάστε ΕΔΩ την Περίληψη της Διακήρυξης του Διαγωνισμού σε μορφή .pdf (241 KB) Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (1,35 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ τα Προσαρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (300 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf (49,3 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ το…
Μάθε Περισσότερα

RFP-405/21 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ–ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» – Έγκριση 2ης παράτασης των προθεσμιών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Κατεβάστε ΕΔΩ την Απόφαση της Παράτασης σε μορφή .pdf (433 ΚΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 413 / 21 – “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.” – Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση με τα Προσαρτήματά του

Κατεβάστε ΕΔΩ την Πρόσκληση σε μορφή .pdf (19,0 ΜΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP – 414 / 21 – “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε” – Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση με τα Προσαρτήματά του

Κατεβάστε ΕΔΩ την Πρόσκληση σε μορφή .pdf (25,8 ΜΒ)
Μάθε Περισσότερα

RFP-405/21 – «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ–ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος διευκρινίσεων σε μορφή .pdf (218 KB) Κατεβάστε ΕΔΩ την Πρόσκληση σε μορφή .pdf (1,01 ΜΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ την Απόφαση Παράτασης Προθεσμιών σε μορφή .pdf (411 ΚΒ) Κατεβάστε ΕΔΩ την Τεχνική Περιγραφή – τις Τεχνικές Προδιαγραφές σε μορφή .pdf (999KB) Κατεβάστε ΕΔΩ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε…
Μάθε Περισσότερα
Πειραιάς Νοέμβριος 2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ  Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες: Μόνιμη επένδυση φρέατος και συνδετήριας σήραγγας. Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου. Αποκατάσταση οδών Τζαβέλα και Λακωνίας, απόδοση στην κυκλοφορία.. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες: Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές κλιμακοστασίου. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ       Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες: Mόνιμη…
Μάθε Περισσότερα
WCAG