Διαδικτυακή Πύλη - Ελληνικό Μετρό Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. logo espa

Νοέμβριος 2021

Καλαμαριά Νοέμβριος 2021
  • Φρέαρ Κρήτης: Βρίσκονται σε εξέλιξη πρόδρομες εργασίες κατασκευής των βιομηχανικών δαπέδων και υδατοστεγάνωσης του σταθμού.
  • Σταθμός ΝΟΜΑΡΧΙΑ (Σταθμός & Διασταύρωση): Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιπέδου οδού του σταθμού στην τελική του μορφή, και τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στους χώρους που θα διέρχεται το κοινό. Στη διασταύρωση, βρίσκονται σε εξέλιξη πρόδρομες εργασίες αποκατάστασης του επιπέδου οδού του σταθμού στην τελική του μορφή, καθώς και εργασίες ολοκλήρωσης των επιχρισμάτων, εγκατάστασης θυρών και εργασίες εγκατάστασης μεταλλικών σχαρών εξαερισμού του σταθμού.
  • Σταθμός ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης της κεντρικής νησίδας της οδού Πόντου, τοποθέτησης ειδικών τεμαχίων αλουμινίου του μεταλλικού στεγάστρου εισόδου του σταθμού και των μεταλλικών στηρίξεων των ρολών του. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης.
  • Σταθμός ΑΡΕΤΣΟΥ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιφανείας του σταθμού στην τελική του μορφή, εργασίες εγκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης καθώς και προεργασίες για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης (πυρόσβεσης) του σταθμού.
  • Σταθμός ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιφανείας του σταθμού στην τελική του μορφή, προεργασίες για την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης κατάσβεσης (πυρόσβεσης) σταθμού καθώς και εργασίες εγκατάστασης των αυτομάτων θυρών αποβαθρών,
  • Σταθμός ΜΙΚΡΑ (Σταθμός & Διασταυρώσεις): Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης της επιφανείας του σταθμού στην τελική του μορφή, τοποθέτησης ανοξείδωτων κιγκλιδωμάτων στους χώρους που θα διέρχεται το κοινό, καθώς και εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών των συστημάτων διανομής ισχύος, φωτισμού και ασθενών ρευμάτων. Στην περιοχή της 1ης και 2ης Διασταύρωσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης επιφανείας του σταθμού στην τελική του μορφή.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΜΗ: Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών και γειώσεων αυτών στο μεσοδιάστημα 1 τροχιά 1, καλωδιώσεων για το σύστημα φωτισμού στο μεσοδιάστημα 1 τροχιές 1 & 2 και τοποθέτησης ηλεκτρολογικών σχαρών στο μεσοδιάστημα 4 τροχιά 2. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης της τρίτης γραμμής σε όλο το μήκος της σήραγγας τροχιά 2 καθώς και σκυροδέτησης της πλάκας αλλαγών/διασταυρώσεων R100/500 στην περιοχή του Επιστάθμου.

Print Friendly, PDF & Email
WCAG